Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Arbeidskrapte

15 april 2019
Leestijd: Later lezen?

De arbeidskrapte noopt bedrijven om creatief en flexibel om te springen met talent. Werkgevers kunnen daartoe drie tactieken in de strijd gooien: talent aantrekken, behouden en optimaal inzetten. De sleutels tot succes: slimmer rekruteren, flexibel verlonen, beter opleiden en coachen, en talent delen. Acerta licht de oorzaken van de arbeidskrapte toe, en hoe je ze het best te lijf gaat.

Oorzaken arbeidskrapte

Uit een bevraging van Acerta in 2018 blijkt dat 72 % van de ondernemingen wordt geremd door de arbeidskrapte. 11 % van die bedrijven slaagt er niet in om vacatures in te vullen. En 8 % weigert zelfs opdrachten omdat er geen mensen zijn om ze uit te voeren. De arbeidskrapte kent oorzaken aan vraag- en aanbodkant. Door de vergrijzing van de beroepsbevolking stromen veel medewerkers uit. Jongeren die voortstuderen, stromen later in. Er is een mismatch tussen de arbeidsreserve en de openstaande vacatures. En door de aantrekkende economie is het aantal kandidaten per vacature gehalveerd: van 9 op 1 in 2014 tot 4,2 op 1 in 2018.

Kortom, werkgevers vissen in een te kleine vijver. Naast structurele maatregelen, kunnen werkgevers zélf initiatieven nemen: de uitdaging aangaan met een open geest en gedeelde inspanningen.

Slimmer rekruteren

35 % van de werkgevers is bereid om af te wijken van een 100 % match tussen de technische vaardigheden die een job vereisen en de reeds verworven kunde van een kandidaat. Concreet: de lat minder hoog leggen bij de aanwerving en vooral focussen op talent, flexibiliteit en motivatie bieden mogelijkheden om jobs op een goede manier in te vullen. Om te vermijden dat medewerkers snel afhaken door verkeerde verwachtingen, loont het om in te zetten op preboarding en onboarding.

Profielen zelf klaarstomen is ook een goede piste, op voorwaarde dat je het geleerde écht toepast. Dat gebeurt vandaag nog te weinig: amper 34 % van de werkgevers zorgt voor een transfer van kennis naar praktijk.

Talent aan boord houden

Tevreden personeel is trouwer. Maar hoe bevorder je loyauteit? Eén van de middelen hiertoe is om je medewerker inspraak te geven in de invulling van zijn loonpakket: liefst 70 % van de medewerkers is daarvoor vragende partij. Vooral plaats en tijd van arbeid, mobiliteit en opleiding zijn motiverend – zeker als je ze afstemt op individuele behoeften, bijvoorbeeld via een cafetariaplan. 41 % van de werkgevers heeft er alvast oren naar, 35 % volgt het loonbeleid van de concurrentie, en 26 % stelt  de lonen aan te passen aan nieuwe noden.

Ook coaching, regelmatige feedback en constructieve evaluatie dragen bij tot retentie en boosten tegelijk je employer branding. Denk er ook aan om je medewerkers betrokken te houden bij je organisatie en voldoende uit te dagen: wie te lang in zijn comfortzone blijft, wordt een gevangene van zijn job.

Opleiding en rematching

Volgens de jaarlijkse Talent Pulse van Acerta volgde 41 % van de medewerkers geen algemene opleiding in 2017, en 49 % geen technische opleiding. Een gemiste kans, want 77 % van de medewerkers vindt opleidingen belangrijk. 37 % is zelfs bereid om er zélf tijd en geld te investeren. Bovendien is levenslang leren hét antwoord om werknemers inzetbaar te houden in onze wereld waar de digitalisering, robotisering en automatisering tot gevolg hebben dat werkprocessen grondige wijzigingen ondergaan of zelfs verdwijnen. Het aanbieden van opleidingen is bovendien een uitstekende manier om je als een aantrekkelijke werkgever te onderscheiden van de concurrentie. Goed opgeleide medewerkers kunnen ook doorstromen naar andere rollen binnen je organisatie, om zo minder hinder te ondervinden van de arbeidskrapte.

Talent delen via co-sourcing

Personeel aanwerven is een dure aangelegenheid, zeker voor kmo’s die niet voltijds behoefte hebben aan bepaalde profielen. De oplossing: talent delen, bijvoorbeeld via co-sourcing waarbij een medewerker niet 1-op-1 wordt gekoppeld aan één job of één werkgever. Zo werd al met succes een ‘overschot’ aan financiële profielen van banken ingezet in de sociale sector waar er een tekort heerst.

44 % van de werkgevers schakelt regelmatig onderaannemers in, en 11 % zelfs concullega’s. Ook via werkgeversgroeperingen kun je medewerkers ter beschikking stellen van aangesloten ondernemingen.  

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp