Wat is corona-ouderschapsverlof?

Leestijd: Later lezen?

Corona-ouderschapsverlof is een nieuwe, tijdelijke vorm van ouderschapsverlof voor medewerkers die door de coronacrisis een probleem hebben met de opvang van hun kinderen. Als er geen oplossing mogelijk is, kan je medewerker nu tijdelijk ouderschapsverlof nemen aan versoepelde maatregelen.

Deze vorm van corona-ouderschapsverlof is mogelijk voor medewerkers (die ten minste één maand anciënniteit hebben opgebouwd in de onderneming) met kinderen jonger dan 12 jaar, of kinderen met een handicap die jonger dan 21 jaar zijn. De regels gelden ook voor pleegouders. Je medewerker kan het corona-ouderschapsverlof opnemen tussen 1 mei en 30 september 2020. Je medewerker kan dit doen voor de volledige periode of in maanden of weken die al dan niet opeenvolgend zijn. Op die manier wil de overheid extra ondersteuning bieden aan mensen die gebukt gaan onder de grote uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Het corona-ouderschapsverlof staat los van het gewone ouderschapsverlof en heeft andere voorwaarden. Ze vallen niet te combineren. Je medewerker kan zijn gewone ouderschapsverlof wel omzetten in corona-ouderschapsverlof. Hij kan zijn huidige ouderschapsverlof ook tijdelijk opschorten om vervolgens een aanvraag voor corona-ouderschapsverlof in te dienen.

Voorwaarden voor het corona-ouderschapsverlof

Je medewerker moet minstens één volle maand anciënniteit bij jou hebben om recht te hebben op deze vorm van ouderschapsverlof. Bovendien is er ook een tewerkstellingsvoorwaarde. Hij kan:

  • een halftijdse onderbreking aanvragen wanneer hij minstens ¾ werkt
  • een ⅕ onderbreking aanvragen wanneer hij voltijds werkt

Je medewerker moet het corona-ouderschapsverlof officieel minstens 3 dagen op voorhand aanvragen bij jou. Jij moet binnen drie dagen na de aanvraag schriftelijk of op elektronische wijze (mits ontvangstbevestiging door de medewerker) je akkoord of weigering geven. Je kan onderling overeenkomen om de aanvraag sneller te laten verlopen, maar deze mededeling moet in elk geval gebeuren voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Kom je met je werknemer tot een akkoord? Dan maak je een bijlage bij de arbeidsovereenkomst om de tijdelijke tewerkstellingsbreuk te formaliseren.

Zodra jij je akkoord geeft voor het corona-ouderschapsverlof van je medewerker moet hij een aanvraag doen bij de RVA. Hij heeft daarvoor 2 maanden de tijd vanaf de effectieve ingang van het verlof.

Uitkering van de RVA

Het brutobedrag van de RVA-uitkering die je medewerker krijgt is normaal gesproken hoger dan de uitkering die hij krijgt bij normaal ouderschapsverlof. Hoeveel precies hangt af van zijn persoonlijke situatie en van het verlofstelsel dat hij kiest. Corona-ouderschapsverlof geldt dan ook slechts voor een beperkte periode. De regering zal te zijner tijd beslissen hoe en wanneer ze de maatregel terugschroeft.
 
Bekijk ons relanceplan en laat onze experten je helpen met je personeelsadministratie bij het heropstarten van je bedrijf.
 
Voor alle up-to-date info over de coronacrisis: bekijk onze FAQ.
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp