Wat is corona-ouderschapsverlof?

Leestijd: Later lezen?

Corona-ouderschapsverlof is een nieuwe, tijdelijke vorm van ouderschapsverlof voor medewerkers die door de coronacrisis een probleem hebben met de opvang van hun kinderen. Als er geen mogelijke oplossing is, kan je nu tijdelijk je medewerker ouderschapsverlof laten nemen aan versoepelde maatregelen.

Deze vorm van ouderschapsverlof is mogelijk voor medewerkers (die ten minste één maand anciënniteit hebben opgebouwd in de onderneming) met kinderen jonger dan 12 jaar, of kinderen met een handicap die jonger dan 21 jaar zijn. De regels gelden ook voor pleegouders. Corona-ouderschapsverlof kan opgenomen tussen 1 mei en 30 juni 2020. De werknemer kan dit doen voor de volledige periode of in maanden of weken die al dan niet opeenvolgend zijn. Op die manier wil de overheid extra ondersteuning bieden aan mensen die gebukt gaan onder de grote uitdagingen door de coronacrisis.

Het corona-ouderschapsverlof staat los van het gewone ouderschapsverlof en heeft andere voorwaarden. Ze vallen niet te combineren. Wel kan het gewone ouderschapsverlof omgezet worden in corona-ouderschapsverlof kan wel, of kan het huidig ouderschapsverlof tijdelijk geschorst worden om vervolgens een aanvraag voor corona-ouderschapsverlof in te dienen.

Voorwaarden voor het corona-ouderschapsverlof

Je medewerker moet minstens één volle maand anciënniteit bij jou hebben om recht te hebben op deze vorm van ouderschapsverlof. Bovendien is er ook een tewerkstellingsvoorwaarde. Hij of zij kan:

  • een halftijdse onderbreking aanvragen wanneer hij of zij minstens ¾ tewerkgesteld is
  • een ⅕ onderbreking aanvragen wanneer hij of zij voltijds tewerkgesteld is

De werknemer moet het corona-ouderschapsverlof officieel minstens 3 dagen op voorhand aanvragen bij jou als werkgever, en jij moet opnieuw binnen de drie dagen na de aanvraag schriftelijk  Of op elektronische wijze (mits ontvangstbevestiging door de werknemer) je akkoord of weigering geven. Je kan onderling overeenkomen om de aanvraag sneller te laten verlopen, maar deze mededeling moet in elk geval gebeuren voor aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Kom je met je werknemer tot een akkoord? Dan maak je een bijlage bij de arbeidsovereenkomst om de tijdelijke tewerkstellingsbreuk te formaliseren.

Van zodra jij je akkoord hebt gegeven voor het corona-ouderschapsverlof van je medewerker moet die een aanvraag doen bij de RVA. Hij heeft daarvoor 2 maanden de tijd vanaf de effectieve ingang van het verlof.

Uitkering van de RVA

Het brutobedrag van de RVA-uitkering die je medewerker krijgt  is normaal gezien hoger dan de uitkering die hij krijgt bij normaal ouderschapsverlof. Hoeveel precies hangt af van zijn persoonlijke situatie en van het verlofstelsel dat hij kiest. Corona-ouderschapsverlof geldt dan ook slechts voor een beperkte periode. De regering zal te zijner tijd beslissen hoe en wanneer ze de maatregel zal terugschroeven.

Bekijk ons relanceplan en laat onze experten je helpen met je personeelsadministratie bij het heropstarten van je bedrijf.

Voor alle up-to-date info over de coronacrisis: bekijk onze FAQ.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp