Anticiperen op piekperiodes en vakantie

Leestijd: Later lezen?

In veel sectoren daalt de bedrijfsactiviteit in de zomer. Is er toch te veel werk voor de achterblijvers? Voer dan een gespreide vakantieregeling of minimumbezetting in, of neem interim-medewerkers aan. Maar wat als er net méér werk is tijdens de vakantiemaanden? Dan dien je zoveel piekperiode, seizoensgebonden arbeid, gelegenheidswerknemer, studentenarbeid zomer mogelijk te anticiperen op de piekperiode, bijvoorbeeld door tijdelijke werkkrachten in te schakelen. Het komt eropaan om proactief te zijn en te putten uit mogelijkheden zoals gelegenheidsarbeid en studentenarbeid.

Vakantieregeling: anticiperen

Anticiperen is het sleutelwoord om te vermijden dat achterblijvers bedolven raken onder het werk – zowel in vakantieperiodes als tijdens andere afwezigheden zoals mantelzorg, tijdskrediet en ouderschapsverlof. Concreet: garandeer een minimumbezetting, laat je medewerkers onderling afspraken maken rond hun vakantie, of leg in het arbeidsreglement een beurtrol vast. Verdeel het werk van vakantiegangers over andere collega’s, met oog voor een haalbare taakverdeling. Toch te veel werk op de planning? Dan sta je eventueel overuren toe, of schakel je interim-medewerkers in. Via Flexsourcing staat Acerta flexibel tot je dienst via een resem modellen.

Voor dalperiodes geldt hetzelfde principe: anticipeer erop door uurroosters aan te passen of collectieve vakantie in te voeren.

 

Seizoensarbeid land- en tuinbouw

Speciaal voor ondernemingen in de land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145) bestaat er een systeem van tijdelijke arbeid met verlaagde sociale zekerheidsbijdragen: seizoensarbeid. Het gebruik van dit voordelig systeem van seizoenarbeid is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo is er voorzien dat werknemers in de 180 dagen voorafgaand aan de tewerkstelling als seizoenarbeider niet als vaste werknemer mogen gewerkt hebben in de landbouw- of tuinbouwsector.

De seizoenwerknemers werken via dagcontracten. Afhankelijk van de activiteit verschilt het aantal dagen dat men kan werken als seizoenarbeider. In de landbouw mogen deze werknemers maximaal 30 dagen per jaar werken. In de tuinbouw is de tewerkstelling 65 dagen per jaar. Voor champignonteelt en witloofteelt is er uitzonderlijk voorzien in een maximum van 100 dagen.  Het beschikbare aantal dagen seizoenarbeid kan worden gecontroleerd door de werkgever via de toepassing green@work. Er moet door de werkgever wel  een speciale Dimona-aangifte worden ingevuld, terwijl de medewerkers moeten beschikken over een gelegenheidsformulier.

Gelegenheidsarbeid horeca

In de horecasector (PC 302) kunnen medewerkers maximaal twee opeenvolgende dagen worden tewerkgesteld met een contract van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk. Zij worden ook wel extra’s genoemd. Je mag niet meer dan 200 dagen per jaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen. De medewerkers zelf mogen maximaal 50 dagen per kalenderjaar werken. Let er wel op dat hier geen vaste regelmaat in komt: schakel niet elk weekend dezelfde extra in.

De sociale zekerheidsbijdragen van een extra worden niet berekend op basis van de werkelijke lonen, maar op basis van een forfait dat mee afhankelijk is van het type van Dimona-aangifte. Tegenwoordig kan je kiezen tussen een dag- en uuraangifte:

  • Het dagforfait bedraagt 49,32 euro. Een dagaangifte gebruik je enkel wanneer je zeker bent dat er meer dan 5 uur gewerkt zal worden en moet nadien vervolledigd worden met het einduur in het register van werktijdregeling dat kan aangeschaft worden via het Waarborg en Sociaal Fonds.
  • Voor de uuraangifte geldt een forfait van 8,22 euro per aangegeven of begonnen uur, maar ook hier wordt de RSZ berekend op maximaal 49,32 euro.

De sociale rechten van gelegenheidswerknemers worden wel berekend op een hoger forfait. Dien je de aangifte laattijdig in? Dan wordt de RSZ berekend op het effectieve loon en loop je het risico op boetes.

Flexi-jobwerknemers horeca

Heb je toch een zekere regelmaat nodig? Dan biedt het statuut van flexijobwerknemer in de horeca mogelijk het perfecte alternatief. Bovendien ben je hiermee niet gebonden aan een maximaal aantal dagen of uren. Het is dus perfect mogelijk om het hele jaar rond 3 dagen per week gebruik te maken van dezelfde flexijobwerknemer. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet een flexijobwerknemer die nog geen pensioen ontvangt en ook de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, in het derde trimester voorafgaand aan de flexijob  minstens 4/5 gewerkt hebben bij een of meerdere werkgevers. Gaat het om een gepensioneerde en heeft die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt, dan kan mogelijk ook gekeken worden naar het pensioenkadaster van twee kwartalen geleden.

Wil je een flexijob aanbieden aan één van je vaste medewerkers? Dat kan ook, maar enkel wanneer deze:

  • gedurende hetzelfde trimester al geen andere arbeidsovereenkomst heeft in uw zaak waarmee hij 80% of meer prestaties levert,
  • en ook geen opzegtermijn presteert of een verbrekingsvergoeding ontving waarvoor de onderliggende opzegtermijn nog loopt. Een beëindiging in onderling overleg om over te schakelen naar een flexijob kan wel, maar let er ook dan op dat de grens van 80% prestaties met een andere arbeidsovereenkomst gedurende datzelfde kwartaal nog niet werd bereikt.

Let wel, om met flexijobwerknemers te werken heb je een voorafgaandelijke raamovereenkomst nodig. Hierin staan een aantal praktische afspraken, zoals de functie en het loon en hoe je laat weten wanneer deze werknemer in jouw zaak wordt verwacht. Het loon kan je vrij afspreken, zolang je maar het minimumloon van 10,08 euro respecteert. Werk je niet met een dagaangifte waarbij begin- en einduur in Dimona worden ingegeven, heb je daarnaast ook een bijkomende tijdregistratie nodig.

Dien je de aangifte laattijdig in? Dan geldt ook hier dat de RSZ wordt berekend op het effectieve loon en loop je het risico op boetes. Hetzelfde geldt wanneer je de bovenstaande voorwaarden niet respecteert.

Studentenarbeid

Als werkgever kun je studenten voordelig in dienst nemen: je betaalt immers enkel een solidariteitsbijdrage van 8,13 % (bijdragen werkgever en student samen). Hou wel rekening met de voorwaarden. Er geldt een limiet van 475 werkuren per kalenderjaar. De student (of deeltijds leerplichtige minderjarige) moet ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling. En je moet een Dimona-aangifte doen vóór de indiensttreding. Bovendien ben je verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen voor bepaalde duur (maximaal 12 maanden). De eerste drie dagen worden beschouwd als proeftijd. En je kunt de overeenkomst stopzetten mits een korte opzegtermijn.

Een vlotte en correcte payroll – ook voor seizoens- en gelegenheidswerknemers in piekperiodes?

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp