Registreer je oprichtingsakte bij het registratiekantoor

De oprichtingsakte van een vennootschap moet geregistreerd worden bij een registratiekantoor van de FOD Financiën – Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen. Daarvoor dien je registratierechten te betalen.

Wie doet die registratie en wanneer?

Als het gaat om een authentieke (notariële) akte, dan moet de registratie binnen de 15 dagen na oprichting gebeuren door de notaris.

Bij een onderhandse akte moeten de vennoten dat zelf doen binnen een termijn van vier maanden. 

Gevolgen van de registratie

Door je oprichtingsakte te registreren, geef je de oprichting van je vennootschap een vaste datum. Daardoor kan niemand nog betwisten dat je vennootschap vanaf die bepaalde datum bestond (de inhoud of draagwijdte ervan echter nog wel).

Graag gerust? Laat Acerta je helpen

Graag gerust? Laat Acerta je helpen

Indien je wenst, kunnen wij jouw oprichtingsakte laten registeren bij het registratiekantoor. Zo ben je meteen gerust en steeds met alles in orde.

Prijs: 74,20 euro 

Het bedrag is incl. btw en ook het bedrag van 50 euro dat moet worden doorgestort aan het registratiekantoor zit hier mee inbegrepen.

Vraag de registratie van je oprichtingsakte aan