Registreer je oprichtingsakte bij het registratiekantoor

De oprichtingsakte van een vennootschap moet geregistreerd worden bij een registratiekantoor van de FOD Financiën – Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED). Daarvoor dien je registratierechten te betalen.

Wie doet die registratie en wanneer?

Als het gaat om een authentieke (notariële) akte, dan moet de registratie binnen de 15 dagen na oprichting gebeuren door de notaris.

Bij een onderhandse akte moeten de vennoten dat zelf doen binnen een termijn van vier maanden. Je bezorgt hiervoor een kopie of het origineel document van de ondertekende akte en de afgestempelde, gepubliceerde akte aan AKRED. AKRED bezorgt dan een factuur. Na ontvangst van de betaling, registreert AKRED de akte en bezorgt het origineel terug aan de onderneming. 

Gevolgen van de registratie

Door je oprichtingsakte te registreren, geef je de oprichting van je vennootschap een vaste datum. Daardoor kan niemand nog betwisten dat je vennootschap vanaf die bepaalde datum bestond (de inhoud of draagwijdte ervan echter nog wel).