Acerta voor Zelfstandigen

Je registreren als syndicus

Je registreren als syndicus

Werk je als syndicus voor een Vereniging van Mede-eigenaars (VME)? Dan moet je bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen geregistreerd zijn - onder het ondernemingsnummer van de VME die je vertegenwoordigt. Acerta regelt deze inschrijving én helpt je met je eventuele andere formaliteiten.

Wie is syndicus?

Een syndicus is de vertegenwoordiger van een vereniging van mede-eigenaars, kortweg VME. Hij wordt op de algemene vergadering van de VME benoemd. Als syndicus kan je een particulier of een rechtspersoon zijn.

 • Occasionele syndicus – Je bent één van de eigenaars, aangeduid door de andere eigenaars om het beheer van de vereniging op zich te nemen. Tenzij je een zelfstandige syndicus bent, heb je geen eigen ondernemingsnummer in de KBO nodig. Wél moet jij je als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten als je vergoeding hoger is dan je gemaakte onkosten.
   
 • Professionele syndicus – je bedrijf neemt de taken van syndicus op zich, eventueel voor meerdere VME’s. in dit geval zijn uiteraard zowel een ondernemingsnummer in de KBO als een aansluiting als zelfstandige verplicht. Een vastgoedkantoor wordt beschouwd als handelaar, iemand die enkel syndicus is als niet-handelaar.

Registratie in KBO

De VME moet die (rechts-)persoon registreren in het KBO, ongeacht of de syndicus de activiteiten als professioneel of particulier uitoefent. Die professionele of occasionele syndicus worden dan vermeld onder het ondernemingsnummer van de VME. Ook als de VME een andere syndicus aanduidt, moet dit in de KBO aangepast worden.

Checklist registratie syndicus

In de praktijk betekent dit vaak dat je dit als syndicus zelf doet, vermits jij belast bent met het beheer van de VME. Daarom stellen we hier een checklist op:

 • Zelfstandig of niet? Ga na of je als syndicus zelf een ondernemingsnummer nodig hebt en of je activiteit beschouwd wordt als zelfstandige activiteit. Vraag altijd advies aan Acerta!
   
 • Ondernemingsnummer nodig? Heb je een ondernemingsnummer nodig, of moet jij jezelf als zelfstandige registreren? Start hier als zelfstandige syndicus.
 • Ondernemingsnummer VME checken.  Ga na of de VME al over een ondernemingsnummer beschikt. Je zoekt dit op via de de FOD Economie of vraagt het bij ons na. Neem contact op.
 • Naar hypotheekkantoor. Heeft de VME nog geen ondernemingsnummer, dan moet je eerst langs het hypotheekkantoor om dit in orde te brengen.
   
 • Controle inschrijving syndicus. Is het ondernemingsnummer van de VME in orde, controleer dan of er al een syndicus geregistreerd staat onder dit ondernemingsnummer. Ook ontdek je via de website van de FOD Economie of bij Acerta.
   
 • Registratie in de KBO. Staat er nog geen syndicus geregistreerd? Dan moet jij je inschrijven als nieuwe syndicus. Dat doe je gemakkelijk online hier. Voeg het verslag van de Algemene Vergadering van de VME als bewijs van je aanstelling (of stopzetting) als syndicus bij je online aanvraagformulier toe.
   
 • Wijzigen inschrijving syndicus. Staat er al een syndicus onder het ondernemingsnummer van de VME, dan moet deze gewijzigd worden. In praktijk komt dit neer op een stopzetting van de huidige syndicus en een inschrijving van jou als nieuwe syndicus. Ook hier voeg je het verslag van de algemene vergadering toe.

Let wel: alle nieuwe benoemingen moeten ten laatste één werkdag voor de start van het mandaat geregistreerd worden. Als de VME de syndicus minder dan acht werkdagen voor de start van zijn mandaat benoemt, heb je toch minstens acht werkdagen tijd voor de registratie  - ook al valt dit na de start van het mandaat.

Acerta regelt het voor jou

Als ondernemingsloket kan Acerta deze registratie voor jou in orde brengen. De registratie kost 88,50 ​euro per VME, dit is een wettelijk vastgelegd tarief.