Acerta voor Zelfstandigen

Individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen

Individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen

Wil jij als ondernemer jouw financiële toekomst veiligstellen? Met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) heb je de mogelijkheid om jouw pensioenplanning naar een hoger niveau te tillen en een stabiele basis te leggen voor een comfortabele toekomst. Bij Acerta begrijpen we de unieke behoeften van zelfstandigen en helpen we je graag om jouw financiële doelen te realiseren.

Wat is een Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een specifieke pensioenoplossing voor bedrijfsleiders van een vennootschap. Het stelt jou als ondernemer in staat om op een fiscaal voordelige manier extra pensioenkapitaal op te bouwen. Deze IPT is een individuele levensverzekering. De bijdrage wordt betaald door je vennootschap en is aftrekbaar van je brutowinst. Je vennootschap betaalt de bijdrage, maar jij bent persoonlijk de verzekerde én begunstigde. De spaarpot is meteen jouw privé-eigendom. Bij uitkering geniet je van een voordelige eindbelasting.

Wie kan gebruikmaken van een IPT verzekering?

Je kan enkel van een IPT verzekering genieten als je zaakvoerder bent van een vennootschap, dit kan gaan van bedrijfsleiders tot hoger kader in een managementvennootschap en personen met een vrij beroep. Een individuele pensioentoezegging kan enkel vanuit een vennootschapsstructuur onderschreven worden, want het zal de vennootschap zijn die het contract aangaat, met de zaakvoerder als verzekerde.

Zelfstandig zonder vennootschap? Kies voor een Pensioensovereenkomst voor Zelfstandigen

Sinds kort kunnen ook zelfstandigen zonder vennootschap van een extra pensioenpijler gebruikmaken, onder de vorm van een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Hiermee versterk je je bestaande pensioenplan met ongeveer 30% belastingvermindering op jouw POZ-stortingen. Hiermee beschik ook jij over een extra financiële buffer tijdens je pensioen.

Voordelen van IPT zelfstandige

  • Met een IPT verzekering ben je zeker van het opgebouwde pensioenkapitaal, zelfs als je je vennootschap na verloop van tijd stopzet of verkoopt. De opgebouwde reserves zijn immers definitief verworven.

  • De IPT-premie is voor de vennootschap bovendien aftrekbaar als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel wordt nageleefd. Je totale pensioenopbouw (wettelijk + aanvullend pensioen) mag dan niet meer bedragen dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging.

  • Wanneer je na je pensioen het gespaarde bedrag ontvangt, wordt (enkel op het kapitaal) een eenmalige belasting geheven tegen een voordelig tarief.

Eindbelasting IPT zelfstandige

Op het kapitaal van jouw Individuele Pensioentoezegging is een afzonderlijke belastingvoet en gemeentebelastingen verschuldigd. Op de winstdeling is er geen belasting. Bij een IPT is er een éénmalige eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Op de wettelijke pensioenleeftijd geldt een belasting van 10%. Dit pensioenkapitaal wordt nog onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdragen van 0 tot 2% bovenop je eindbelasting. Hoeveel je solidariteitsbijdrage inhoudt, hangt af van het kapitaal dat je opgebouwd hebt.

Een sociaal VAPZ of IPT?

Kan je het VAPZ combineren met andere pensioenspaarformules? Ja dat kan, zolang je binnen de grenzen van de van de 80%-regel zijn het VAPZ en de IPT perfect cumuleerbaar.

Het verschil tussen een Sociaal VAPZ en IPT?

Het grootste verschil zit in de manier waarop de bijdragen worden betaald. Bij een Individuele Pensioentoezegging zelfstandige(IPT) wordt de bijdrage betaald door de vennootschap en is daarom aftrekbaar binnen de vennootschapsbelasting. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) wordt betaald met persoonlijke bijdragen, die vervolgens als aftrekpost worden opgenomen in de personenbelasting.

Regel vandaag nog jouw IPT en verzeker een zorgeloze toekomst

Neem controle over je pensioen en maak vandaag nog gebruik van de voordelen van IPT. Schakel Acerta in om jouw individuele pensioentoezegging snel en efficiënt te regelen.

Ontvang een persoonlijk voorstel

Laat je gegevens achter en een expert van team verzekeringen zal jou een voorstel bezorgen. 

Bezorg me een voorstel
Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV