Sociale zekerheid als zelfstandige

Leestijd: Later lezen?

Je eigen baas zijn is mooi, maar wat met je ziekte-uitkering, moederschapsrust, mantelzorg en bij een faillissement? Door sociale bijdragen te betalen, bescherm je jezelf voor wanneer werken minder evident is of onmogelijk wordt.

Mantelzorg

Is je partner zwaar ziek? Vraagt je gehandicapte kind meer zorg dan ooit? Heeft je moeder palliatieve bijstand nodig? Dan heb jij recht op loopbaanonderbreking voor zelfstandigen, mantelzorg genoemd. Lees verder.

Geboorte en adoptie

Bij gezinsuitbreiding heb je als zelfstandige recht op tijd en ondersteuning na de geboorte of adoptie. Meer over ouderschapstegemoetkomingen.

Ziekteverzekering

Via je ziekenfonds ben je gedekt voor de terugbetaling van onder andere geneesmiddelen, raadplegingen bij artsen en specialisten, tandverzorging, röntgenopnamen en heelkundige ingrepen. Ontdek je sociale vangnet.

Overbruggingsrecht

Moet je noodgedwongen je zelfstandige activiteit stopzetten of onderbreken? Dan heb je in bepaalde gevallen recht op een overbruggingsuitkering. Die vraag je aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Meer over overbruggingsrecht.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen