Vorige

Eindelijk akkoorden rond SWT, vrijwillige overuren en bijzondere landingsbanen

07 mei 2019 Werkgevers

Er zijn al bijna 2,5 maanden verstreken sinds de sociale partners binnen de Groep van Tien een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 bereikten. Tweejaarlijks komen werkgeversfederaties en werkgeversorganisaties samen om de krachtlijnen rond het IPA uit te stippelen. Die lijnen vormen het startschot van heel wat bepalende regelgevingen rond werk en verloning. Intussen is er meer duidelijkheid rond SWT, vrijwillige overuren en bijzondere landingsbanen.

Leestijd: Later lezen?

Van 100 naar 120 vrijwillige overuren per jaar

Voortaan mag iedere werknemer 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar presteren. Sinds 1 februari 2017 hadden werknemers al de mogelijkheid om 100 overuren te presteren. Op 23 april 2019 sloten de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van het IPA een cao die het quotum op 120 uren brengt. De mogelijkheid om het aantal op maximum 360 overuren per jaar te brengen via een sector-cao, blijft bestaan.

‘Vrijwillig’ is hier het sleutelwoord: als je werknemer overuren wilt presteren buiten de uurroosters, moet hij/zij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord geven. En dat voor het leveren van de prestaties. De overeenkomst is maximum 6 maanden geldig en moet dus ieder half jaar hernieuwd worden. Waarom de overuren gepresteerd worden, moet niet gespecifieerd zijn. Bovendien zijn er geen formaliteiten naar derden vereist en moet je geen toestemming vragen aan een intern of extern orgaan. Het schriftelijk akkoord dat de werknemer ondertekent, geeft aan dat de werknemer bereid is extra overuren te presteren als het hem gevraagd wordt. De vraag om overuren effectief te presteren moet nog steeds uitgaan van de werkgever.

Vrijwillige overuren worden volledig uitbetaald, dus je hoeft geen inhaalrust toe te kennen. Toch moeten er nog altijd 95 overuren (of 60 uren, als de sector tussenkomt) aangerekend worden op de interne grens. Daardoor kunnen er binnen dezelfde referteperiode minder andere overuren worden gepresteerd.

‘Bijzondere landingsbanen’ met uitkering mogelijk

Landingsbanen bieden werknemers vanaf 55 jaar de mogelijkheid hun prestaties met 1/5de of 1/2de te verminderen - tot de dag van hun pensionering. In het geval van medewerkers die een zwaar beroep of lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode en medewerkers die werkzaam zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, spreken we van ‘bijzondere landingsbanen’. Deze bijzondere vormen zijn al mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar. Net als bij ‘gewone’ landingsbanen, kunnen uitkeringen daarentegen pas worden toegekend vanaf 60 jaar.

De Nationale Arbeidsraad heeft inmiddels een kader-cao gesloten die een bijzondere landingsbaan met vervroegde uitkering mogelijk maakt. Voor bijzondere landingsbanen in de vorm van 1/2de loopbaanvermindering, is een uitkering mogelijk vanaf 57 jaar. Bij 1/5de loopbaanvermindering is dit reeds mogelijk vanaf 55 jaar. Opgelet: je paritair comité moet hiervoor een sector-cao afsluiten die uitdrukkelijk stelt dat de kader-cao van toepassing zal zijn. Gebeurt dat niet, dan blijft de leeftijd voor het bekomen van een uitkering vastgelegd op 60 jaar.

Verlenging SWT

SWT, voluit ‘Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag’, is een gekende eindeloopbaanmaatregel. Het ex-brugpensioen werd de voorbije jaren aan een reeks verstrengingen onderworpen. Op 23 april bereikten de sociale partners eindelijk een akkoord inzake de verlenging van de diverse regelingen rond SWT. Heel wat van die regelingen verliepen op 31 december 2018.

Hoog tijd voor meer duidelijkheid rond dit stelsel. Zodat je als werkgever weet - in geval je een werknemer ontslaat - welke de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden zijn om in SWT te kunnen gaan. Hieronder een overzicht:

Stelsel SWT

Voorwaarden 2018

Voorwaarden vanaf 2019
Algemeen stelsel CAO 17

Leeftijd : 62 jaar

 

Mannen: 40 jaar loopbaan

Vrouwen: 34 jaar loopbaan

Leeftijd: 62 jaar

 

Mannen: 40 jaar loopbaan

Vrouwen: 35 jaar loopbaan in 2019. Ieder jaar verhoging van loopbaan met 1 jaar totdat loopbaanvereiste gelijk is aan die van mannen (2024)
Stelsel 59 jaar met 40 jaar loopbaan

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 40 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 40 jaar
Stelsel 59 jaar zwaar beroep

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 35 jaar

Stelsel 58 jaar medische
redenen

Leeftijd: 58 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Leeftijd: 58 jaar in periode 2019-2020

Loopbaan: 35 jaar
Stelsel 59 jaar met 33 jaar loopbaan (20 jaar nachtarbeid /attest ongeschiktheid bouw / zwaar beroep)

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar  tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 33 jaar
Erkenning bedrijf in moeilijkheden

Leeftijd: 56 jaar

Loopbaan: 10 jaar/20 jaar

Leeftijd:

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar vanaf 31/12/2020.
Loopbaan: 10 jaar/20 jaar
Erkenning bedrijf in herstructurering

Leeftijd: 56 jaar

Loopbaan: 10 jaar /20 jaar

Leeftijd:

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar  vanaf 31/12/2020.
Loopbaan: 10 jaar/20 jaar

 

Hoe het verdergaat? De sectorale onderhandelaars zijn nu aan zet. Het is aan hen om in uitvoering van hun sectorale akkoorden afspraken te maken rond SWT.

Meer helderheid omtrent SWT? Schrijf je in voor onze opleiding.

Meer helderheid omtrent SWT? Schrijf je in voor onze opleiding.

Schrijf in

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer