Vorige

Eindelijk akkoorden rond SWT, vrijwillige overuren en bijzondere landingsbanen

07 mei 2019 Werkgevers

Er zijn al bijna 2,5 maanden verstreken sinds de sociale partners binnen de Groep van Tien een ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 bereikten. Tweejaarlijks komen werkgeversfederaties en werkgeversorganisaties samen om de krachtlijnen rond het IPA uit te stippelen. Die lijnen vormen het startschot van heel wat bepalende regelgevingen rond werk en verloning. Intussen is er meer duidelijkheid rond SWT, vrijwillige overuren en bijzondere landingsbanen.

Leestijd: Later lezen?

Van 100 naar 120 vrijwillige overuren per jaar

Voortaan mag iedere werknemer 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar presteren. Sinds 1 februari 2017 hadden werknemers al de mogelijkheid om 100 overuren te presteren. Op 23 april 2019 sloten de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad in uitvoering van het IPA een cao die het quotum op 120 uren brengt. De mogelijkheid om het aantal op maximum 360 overuren per jaar te brengen via een sector-cao, blijft bestaan.

‘Vrijwillig’ is hier het sleutelwoord: als je werknemer overuren wilt presteren buiten de uurroosters, moet hij/zij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord geven. En dat voor het leveren van de prestaties. De overeenkomst is maximum 6 maanden geldig en moet dus ieder half jaar hernieuwd worden. Waarom de overuren gepresteerd worden, moet niet gespecifieerd zijn. Bovendien zijn er geen formaliteiten naar derden vereist en moet je geen toestemming vragen aan een intern of extern orgaan. Het schriftelijk akkoord dat de werknemer ondertekent, geeft aan dat de werknemer bereid is extra overuren te presteren als het hem gevraagd wordt. De vraag om overuren effectief te presteren moet nog steeds uitgaan van de werkgever.

Vrijwillige overuren worden volledig uitbetaald, dus je hoeft geen inhaalrust toe te kennen. Toch moeten er nog altijd 95 overuren (of 60 uren, als de sector tussenkomt) aangerekend worden op de interne grens. Daardoor kunnen er binnen dezelfde referteperiode minder andere overuren worden gepresteerd.

‘Bijzondere landingsbanen’ met uitkering mogelijk

Landingsbanen bieden werknemers vanaf 55 jaar de mogelijkheid hun prestaties met 1/5de of 1/2de te verminderen - tot de dag van hun pensionering. In het geval van medewerkers die een zwaar beroep of lange loopbaan uitoefenden gedurende een bepaalde periode en medewerkers die werkzaam zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, spreken we van ‘bijzondere landingsbanen’. Deze bijzondere vormen zijn al mogelijk vanaf de leeftijd van 50 jaar. Net als bij ‘gewone’ landingsbanen, kunnen uitkeringen daarentegen pas worden toegekend vanaf 60 jaar.

De Nationale Arbeidsraad heeft inmiddels een kader-cao gesloten die een bijzondere landingsbaan met vervroegde uitkering mogelijk maakt. Voor bijzondere landingsbanen in de vorm van 1/2de loopbaanvermindering, is een uitkering mogelijk vanaf 57 jaar. Bij 1/5de loopbaanvermindering is dit reeds mogelijk vanaf 55 jaar. Opgelet: je paritair comité moet hiervoor een sector-cao afsluiten die uitdrukkelijk stelt dat de kader-cao van toepassing zal zijn. Gebeurt dat niet, dan blijft de leeftijd voor het bekomen van een uitkering vastgelegd op 60 jaar.

Verlenging SWT

SWT, voluit ‘Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag’, is een gekende eindeloopbaanmaatregel. Het ex-brugpensioen werd de voorbije jaren aan een reeks verstrengingen onderworpen. Op 23 april bereikten de sociale partners eindelijk een akkoord inzake de verlenging van de diverse regelingen rond SWT. Heel wat van die regelingen verliepen op 31 december 2018.

Hoog tijd voor meer duidelijkheid rond dit stelsel. Zodat je als werkgever weet - in geval je een werknemer ontslaat - welke de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden zijn om in SWT te kunnen gaan. Hieronder een overzicht:

Stelsel SWT

Voorwaarden 2018

Voorwaarden vanaf 2019
Algemeen stelsel CAO 17

Leeftijd : 62 jaar

 

Mannen: 40 jaar loopbaan

Vrouwen: 34 jaar loopbaan

Leeftijd: 62 jaar

 

Mannen: 40 jaar loopbaan

Vrouwen: 35 jaar loopbaan in 2019. Ieder jaar verhoging van loopbaan met 1 jaar totdat loopbaanvereiste gelijk is aan die van mannen (2024)
Stelsel 59 jaar met 40 jaar loopbaan

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 40 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 40 jaar
Stelsel 59 jaar zwaar beroep

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 35 jaar

Stelsel 58 jaar medische
redenen

Leeftijd: 58 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Leeftijd: 58 jaar in periode 2019-2020

Loopbaan: 35 jaar
Stelsel 59 jaar met 33 jaar loopbaan (20 jaar nachtarbeid /attest ongeschiktheid bouw / zwaar beroep)

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Leeftijd:

 • 59 jaar  tot en met 30/06/2021;
 • 60 jaar vanaf 01/07/2021.
Loopbaan: 33 jaar
Erkenning bedrijf in moeilijkheden

Leeftijd: 56 jaar

Loopbaan: 10 jaar/20 jaar

Leeftijd:

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar vanaf 31/12/2020.
Loopbaan: 10 jaar/20 jaar
Erkenning bedrijf in herstructurering

Leeftijd: 56 jaar

Loopbaan: 10 jaar /20 jaar

Leeftijd:

 • 58 jaar tot en met 30/12/2019;
 • 59 jaar tot en met 30/12/2020;
 • 60 jaar  vanaf 31/12/2020.
Loopbaan: 10 jaar/20 jaar

 

Hoe het verdergaat? De sectorale onderhandelaars zijn nu aan zet. Het is aan hen om in uitvoering van hun sectorale akkoorden afspraken te maken rond SWT.

Meer helderheid omtrent SWT? Schrijf je in voor onze opleiding.

Meer helderheid omtrent SWT? Schrijf je in voor onze opleiding.

Schrijf in

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?
Werkgevers

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?

22 oktober 2021 Nele Mertens

In 2020 was er een gelijkstelling van de niet gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid. Ondertussen is er ook nieuws over de vakantierechten van werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren.

Lees meer
Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer