Vorige

Hervorming schoolvakanties Franstalig onderwijs: op zoek naar een nieuw evenwicht in de vakantieplanning

25 mei 2021 Amandine Boseret Werkgevers

Het Franstalig onderwijs heeft een volledige hervorming van de schoolvakanties aangekondigd. De zomervakantie wordt korter en de herfst- en krokusvakantie worden langer. Welke impact heeft dat op de werkorganisatie en hoe kunnen werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht vinden?

Leestijd: Later lezen?

Oplossingen voor langere herfst- en krokusvakantie

Tot nu toe konden werknemers met hun jaarlijkse verlofdagen een groot deel van de vakantieperiodes doorheen het jaar overbruggen. Met de nieuwe regeling zal dit niet langer mogelijk zijn. Dus wat zijn de oplossingen?

1. Ouderschapsverlof

Je werknemers zouden kunnen overwegen om hun ouderschapsverlof op te nemen. Het ouderschapsverlof kan sinds 2019 namelijk in perioden van één week worden opgenomen. De werknemer moet echter aan de nodige voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Eén van deze voorwaarden is dat hij/zij ten minste 12 maanden in dienst van het bedrijf moet zijn. Voor meer informatie, zie de volgende pagina.

Ouderschapsverlof opnemen in periodes van één week is enkel mogelijk als de werkgever hiermee instemt. Hij behoudt dus een zekere controle over de situatie indien het aantal werknemers dat een dergelijk verlof aanvraagt, de voortzetting van de activiteiten in gevaar brengt.

2. Onbetaald verlof

Indien ouderschapsverlof geen optie is en het jaarlijks verlof reeds is opgebruikt, kan de werknemer overwegen onbetaald verlof aan te vragen. Ook hier is het echter van essentieel belang dat de werkgever hiervoor toestemming geeft.

Let op, de werknemer zal geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid om deze periodes te overbruggen, in tegenstelling tot de herfst- en krokusvakantie die in het schooljaar 2020-2021 verlengd waren vanwege de coronapandemie.

Oplossingen voor kortere zomervakantie

Zoals aangekondigd, zou de “grote zomervakantie” met ten minste twee weken worden ingekort. Hoewel dit op het eerste gezicht niet echt problematisch lijkt, zal je als werkgever bijzonder waakzaam moeten zijn om ervoor te zorgen dat niet alle werknemers op hetzelfde moment vakantie nemen. Deze kortere periode verhoogt het risico dat je werknemers hun verlofdagen op hetzelfde moment willen inplannen immers aanzienlijk. Hoe kan je dus anticiperen op mogelijke problemen?

1. Plan je verlofperiode op voorhand

Stel het vakantierooster zo vroeg mogelijk in het jaar op. Als bepaalde periodes problematisch blijven, ondanks deze planning, kan je in je arbeidsreglement een volgorde van prioriteit bepalen (waarbij je bijvoorbeeld voorrang geeft aan werknemers met schoolgaande kinderen).

Je zou ook kunnen kiezen voor een rotatiesysteem waarbij een deel van je werknemers vrije keuze heeft voor hun verlofperiode in de even jaren en het andere deel van je werknemers zal dan de vrije keuze krijgen in de oneven jaren.

Tot slot zou je er ook voor kunnen kiezen om de verlofperiode te beperken. Werknemers van 18 jaar of ouder hebben echter recht op twee aaneengesloten weken vakantie tussen 1 mei en 31 oktober. Je kan hen dus niet verbieden om 2 weken collectieve vakantie op te nemen in deze periode.

2. Overweeg een collectieve sluitingsperiode

Natuurlijk zullen je werknemers op hetzelfde moment met vakantie willen gaan, maar zij zijn niet alleen. Ook je klanten zullen in deze kortere vakantieperiode wellicht minder talrijk zijn. Daarom zou je ook een collectieve sluitingsperiode kunnen overwegen. Op deze manier zal het niet langer nodig zijn de zomervakanties van je werknemers in te plannen aangezien alle werknemers op hetzelfde moment afwezig kunnen zijn zonder de werking van je bedrijf in het gedrang te brengen.

Opgelet, als je deze oplossing overweegt, leg je de collectieve sluitingsperiode best vast vóór het einde van het voorgaande jaar. Voor de zomervakantie van 2023 bijvoorbeeld leg je de collectieve vakantieperiode het best uiterlijk op 31 december 2022 worden vast.

Ontdek Acerta Connect Employee Self Service: de makkelijkste manier om verlofaanvragen te beheren

Dankzij Acerta Connect ESS kunnen je werknemers hun verlofopname, ziekteverlof, thuiswerkdagen etc. nu ook aangeven via hun smartphone. Handig en tijdbesparend!

Ontdek Acerta Connect Easy

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Lees meer
Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?
Werkgevers

Ben jij klaar voor de klokkenluidersrichtlijn?

17 december 2021 Miet Vanhegen

De Europese klokkenluidersrichtlijn moe(s)t tegen 17 december in het Belgisch recht omgezet worden. Hoewel België de deadline niet haalde, kan je jouw organisatie wel al voorbereiden op wat komen zal. De implementatie van deze richtlijn zal nieuwe verplichtingen met zich meebrengen.

Lees meer