Vorige

Loon van bedienden privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2021 met 0,95%

31 december 2020 Amandine Boseret Werkgevers

De automatische loonindexering wordt in ons land via sectorale cao’s geregeld. Hierdoor gebeurt de indexering niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment. Intussen is er meer duidelijkheid over de hoogte van de indexering voor paritair comité (PC) 200, een van de grootste PC’s in ons land.

Leestijd: Later lezen?

Indexering voor PC 200 in januari 2021: + 0,95%

De automatische loonindexering wordt voor PC 200 jaarlijks in januari doorgevoerd. Voor januari 2021 werd het percentage uiteindelijk vastgesteld op 0,95. Dat is iets minder dan de prognose die eerder dit jaar gesteld werd, al moeten we natuurlijk rekening houden met de onzekere en onvoorspelbare tijden waarin we ons bevinden.

Wat deze indexering concreet betekent? Om een voorbeeld te geven: een bediende met een bruto maandsalaris van 2.500 euro mag zich vanaf 1 januari 2021 aan een salaris van 2.523,75 euro verwachten, wat neerkomt op een verhoging van 23,75 euro per maand.
Opgelet: de indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Het nettoloon wordt immers beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag varieert volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

De indexering in januari is niet enkel voor PC 200

Het aanvullend paritair comité voor bedienden bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor meer dan 470.000 werknemers. Het gaat dus over een groot deel van de Belgische werknemers.

PC 200 is niet de enige belangrijke sector met een indexeringssysteem dat elk jaar voorziet in een aanpassing van de lonen aan de inflatie. Zo mogen bijvoorbeeld ook arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 1%), werknemers in de voedingshandel (0,95%) en werknemers die actief zijn in de horeca (1,003%) zich op 1 januari verwachten aan een aanpassing van hun loon aan de inflatie.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

De loonindexering zorgt ervoor dat de lonen de prijzen van goederen en diensten volgen. Hierdoor beschouwen je werknemers de jaarlijkse stijging niet zozeer als een eigenlijke salarisverhoging of een ‘leuk extraatje’, maar eerder als een must om hun loon op peil te houden. En dat terwijl het voor jou als werkgever wel degelijk een extra kostenstijging betekent. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd blijven, zonder je eigen broek te scheuren?

De loonindexering beperkt de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om werknemers te belonen en te vergoeden, die ook voor jou interessant en het overwegen waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een cafetariaplan dat de aankoop of verkoop van vakantiedagen, de aankoop van opleidingen of de voorziening van opties voor mobiliteit, arbeidstijd en werkplekken mogelijk maakt. Vooral in een periode van schaarste op de arbeidsmarkt zijn werknemers kritischer ten opzichte van de samenstelling van hun loonpakket. Het is dus aan jou als werkgever om je te onderscheiden van de concurrentie door je werknemers mee te laten beslissen over de samenstelling van hun loonpakket op maat.

Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Met een cafetariaplan op maat van jouw organisatie en je werknemers zet je gericht in op medewerkerstevredenheid en trek je nieuw talent vlotter aan.

Cafetariaplan

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021
Werkgevers

Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot eind 2021

23 september 2021 Nele Mertens

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid na 30 september? Dan zal je dat tot het einde van het jaar nog kunnen doen via de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Lees meer
Wat als je medewerkers hun vakantiedagen opsparen?
Werkgevers

Wat als je medewerkers hun vakantiedagen opsparen?

16 september 2021 Marijke Beelen

Belgische werknemers hebben na deze zomervakantie nog (te) veel vakantiedagen staan, dat blijkt uit onderzoek van Acerta. Wat kunnen werkgevers doen om de vakantieplanning vlot te laten lopen? Acerta geeft tips.

Lees meer
Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd
Werkgevers

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd

10 september 2021 Tom Dirix

Het indexcijfer van augustus 2021 heeft de spil van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overschreden. Acerta legt uit wat de gevolgen zijn.

Lees meer