Vorige

Loon van bedienden privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2021 met 0,95%

31 december 2020 Amandine Boseret Werkgevers

De automatische loonindexering wordt in ons land via sectorale cao’s geregeld. Hierdoor gebeurt de indexering niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment. Intussen is er meer duidelijkheid over de hoogte van de indexering voor paritair comité (PC) 200, een van de grootste PC’s in ons land.

Leestijd: Later lezen?

Indexering voor PC 200 in januari 2021: + 0,95%

De automatische loonindexering wordt voor PC 200 jaarlijks in januari doorgevoerd. Voor januari 2021 werd het percentage uiteindelijk vastgesteld op 0,95. Dat is iets minder dan de prognose die eerder dit jaar gesteld werd, al moeten we natuurlijk rekening houden met de onzekere en onvoorspelbare tijden waarin we ons bevinden.

Wat deze indexering concreet betekent? Om een voorbeeld te geven: een bediende met een bruto maandsalaris van 2.500 euro mag zich vanaf 1 januari 2021 aan een salaris van 2.523,75 euro verwachten, wat neerkomt op een verhoging van 23,75 euro per maand.
Opgelet: de indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Het nettoloon wordt immers beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag varieert volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

De indexering in januari is niet enkel voor PC 200

Het aanvullend paritair comité voor bedienden bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor meer dan 450.000 werknemers. Het gaat dus over een groot deel van de Belgische werknemers.

PC 200 is niet de enige belangrijke sector met een indexeringssysteem dat elk jaar voorziet in een aanpassing van de lonen aan de inflatie. Zo mogen bijvoorbeeld ook arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 1%), werknemers in de voedingshandel (0,95%) en werknemers die actief zijn in de horeca (1,003%) zich op 1 januari verwachten aan een aanpassing van hun loon aan de inflatie.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

De loonindexering zorgt ervoor dat de lonen de prijzen van goederen en diensten volgen. Hierdoor beschouwen je werknemers de jaarlijkse stijging niet zozeer als een eigenlijke salarisverhoging of een ‘leuk extraatje’, maar eerder als een must om hun loon op peil te houden. En dat terwijl het voor jou als werkgever wel degelijk een extra kostenstijging betekent. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd blijven, zonder je eigen broek te scheuren?

De loonindexering beperkt de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om werknemers te belonen en te vergoeden, die ook voor jou interessant en het overwegen waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een cafetariaplan dat de aankoop of verkoop van vakantiedagen, de aankoop van opleidingen of de voorziening van opties voor mobiliteit, arbeidstijd en werkplekken mogelijk maakt. Vooral in een periode van schaarste op de arbeidsmarkt zijn werknemers kritischer ten opzichte van de samenstelling van hun loonpakket. Het is dus aan jou als werkgever om je te onderscheiden van de concurrentie door je werknemers mee te laten beslissen over de samenstelling van hun loonpakket op maat.

Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Met een cafetariaplan op maat van jouw organisatie en je werknemers zet je gericht in op medewerkerstevredenheid en trek je nieuw talent vlotter aan.

Cafetariaplan

Deel dit artikel

Amandine Boseret

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022
Werkgevers

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Lees meer
Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer
Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Lees meer