Vorige

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix Werkgevers

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?
Waarom bestaat de loonindexering?

De automatische loonindexering, waarbij de lonen aangepast worden aan de inflatie, wordt geregeld via sectorale cao’s. Voor PC 200 wordt de loonindexering jaarlijks in januari doorgevoerd. Aangezien er meer dan 450.000 bedienden tot dit paritair comité behoren, gaat het over een groot deel van de Belgische werknemers.

Hoeveel bedraagt de loonindexering in PC 200?

Voor januari 2022 werd de loonindexering in PC 200 vastgesteld op 3,58 %.

Wat betekent deze indexering in de praktijk?

De indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Een bediende met een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld 2.500 euro, mag zich vanaf 1 januari 2022 aan een salaris van 2.589,5 euro verwachten. Dat is een bruto loonsverhoging van 89,5 euro per maand. Het nettoloon wordt beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing, en varieert dus volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

Hebben andere sectoren ook een indexeringssysteem?

De loonindexering in januari is niet enkel voor PC 200. Ook andere sectoren voorzien een aanpassing van loon aan de inflatie. Bijvoorbeeld voor arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 3,22%), werknemers in de voedingshandel (3,58%), werknemers actief in de horeca (3,219%) en in de verzekeringen (3,94541%) is er ook een loonindexering op 1 januari voorzien.

Aangezien deze automatische loonindexering in ons land via sectorale cao’s geregeld wordt,  gebeurt de indexering trouwens niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

Gezonde motivatie is de beste brandstof voor je medewerkers. Loon is allesbehalve de enige motivator om je medewerkers te engageren. Bovendien beperkt de loonindexering de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere – wetenschappelijk onderbouwde - mogelijkheden om werknemers te motiveren. De zelfdeterminatietheorie (ook wel gekend als het ABC-model) is jouw leidraad voor gemotiveerde en gelukkige medewerkers.

Kies voor een motiverend loonbeleid met het ABC-model

De motivatie van je werknemers hangt af van 3 basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie. Met een loonbeleid op basis van deze componenten, verhoog je de motivatie van je medewerkers.

Werk een motiverend loonbeleid uit

Deel dit artikel

Tom Dirix

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen
Werkgevers

Werkgevers krijgen meer tijd om coronapremie te bestellen

28 december 2021 Nele Mertens

Je kan je medewerkers bedanken met een coronapremie van maximaal 500 euro. Aangezien er in sommige sectoren nog geen sectoraal akkoord is, krijgen werkgevers meer tijd om een coronapremie te bestellen.

Lees meer
Bonussen in coronatijden: verrassend populair
Werkgevers

Bonussen in coronatijden: verrassend populair

23 december 2021 Karolien Van Herpe

Het coronajaar 2020 heeft de economie op zijn grondvesten doen schudden. Toch heeft die economische malaise bedrijven niet verhinderd om hun medewerkers een bonus te geven. In 2021 ontving een kwart van de bedienden een bonus. Bovendien is het gemiddelde bonusbedrag ongezien hoog, met iets meer dan 5300 euro. Verrassend? Toch wel!

Lees meer
Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in 2022 voor werkgevers?

20 december 2021 Miet Vanhegen

Het jaar 2021 was opnieuw een jaar met talloze veranderingen. Vooruitblikken doen we met deze wijzigingen die al vastliggen voor het jaar 2022. We geven je een overzicht van de sociaal-juridische veranderingen die een impact hebben op jouw arbeidsorganisatie.

Lees meer