Vorige

Ontwerp nieuwe rechtspositieregeling Vlaamse lokale besturen

15 juni 2022 Katleen Janssens Werkgevers

De Vlaamse regering heeft op 20 mei het ontwerpbesluit voor de nieuwe rechtspositieregeling principieel goedgekeurd, alsook een voorontwerp van decreet voor een ontslagregeling van statutairen. Beide ontwerpen moeten wel nog voorgelegd worden aan de sociale partners en de Raad vaan State. Als ze officieel goedgekeurd zijn, dan zetten ze de deur open voor een personeelsbeleid op maat bij lokale besturen.

Leestijd: Later lezen?

Wat is een rechtspositieregeling?

De rechtspositieregeling beschrijft de rechten en plichten van werknemers in dienst bij lokale overheden. Het gaat o.a. over de selectie van het personeel, de loopbaan, het salaris, vergoedingen, verloven en afwezigheden… Het ontwerpbesluit omvat de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling.

Verschillen statutairen en contractanten wegwerken

De nieuwe rechtspositieregeling helpt met het verder wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele medewerkers, zoals de proeftijd, verlof en afwezigheden. Het voorontwerp van decreet is dan weer een uitwerking van de belofte uit het regeerakkoord 2019-2024 om de ontslagregeling voor statutairen gelijk te stellen met die van contractanten.

Innovatieve uitbouw loonhuis

In het ontwerpbesluit voor de nieuwe rechtspositieregeling staan enkele vernieuwingen die verrassend innovatief zijn voor lokale besturen. Vlaanderen wil besturen in de toekomst ruimte geven om zelf een stelsel van salarisschalen op te maken binnen een vastgelegd kader. Dat zou besturen de mogelijkheid geven om een functieclassificatiesysteem uit te werken met nieuwe functionele loopbanen en eigen regels rond doorstroming in die loopbanen. Diploma’s blijven belangrijk, maar ervaring zou een evenwaardig alternatief kunnen worden. Daarnaast is er een eerste aanzet tot de uitbouw van een cafetariaplan.

Re-integratie arbeidsongeschikte medewerkers

Het aantal langdurig arbeidsongeschikte medewerkers neemt toe, ook bij lokale besturen. Hoewel de federale regering al maatregelen neemt, wil ook de Vlaamse regering deze trend doen kenteren. In het ontwerpbesluit voor de nieuwe rechtspositieregeling staan enkele elementen die de re-integratie moeten bevorderen. Een lokaal bestuur zou bijvoorbeeld moeten kunnen afwijken van de eigen rechtspositieregeling voor individuele gevallen, bv. meer thuiswerk.

Meer autonomie voor lokale besturen

Lokale besturen krijgen meer autonomie, zodat ze een modern personeelsbeleid kunnen invoeren. Elk bestuur zal zelf invulling kunnen (en moeten) geven aan de basisregeling, weliswaar met respect voor de algemene beginselen behoorlijk bestuur. De weg ligt dus open naar een modern en wervend hr-beleidop maat van het lokaal bestuur en de medewerkers!

Je verder verdiepen in de ontwerpteksten? Volg het webinar

In dit webinar ontdek je in 2 uur wat er allemaal in de ontwerpteksten staat. Zo krijg je als lokaal bestuur een eerste zicht op de vrijheidsgraden die momenteel op de onderhandelingstafel liggen om een toekomstgericht hr-beleid vorm te geven op maat van je bestuur,

Meer info en inschrijven

Deel dit artikel

Katleen Janssens

Geschreven door Katleen Janssens

Senior Consultant, Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer