Vorige

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen Werkgevers

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Leestijd: Later lezen?

Tijdelijke werkloosheid: einde versoepelde procedure

De versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid werd in het leven geroepen vanwege de coronapandemie. Later werd deze procedure ook uitgebreid vanwege de watersnood en het conflict in Oekraïne. Aan die versoepelde procedure komt een einde: vanaf 1 juli 2022 kan je er geen beroep meer op doen. De RVA heeft wel overgangsmaatregelen voorzien. Je leest er hier meer over.

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen: aanpassing belastingvrije maximum

Wanneer een werknemer zich met de eigen wagen verplaatst voor het werk (dienstverplaatsing), dan kan je hem een kilometervergoeding toekennen die – tot een maximaal bedrag - vrijgesteld is. Vroeger werd het maximale bedrag één keer per jaar aangepast (op 1 juli), maar voortaan zal dat bedrag elk kwartaal aangepast worden. Voor de periode maart tot juni 2022 kondigde de minister van Financiën eveneens een retroactieve verhoging van het plafond naar 0,402 euro per kilometer aan.

Voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 publiceerde de minister van Ambtenarenzaken recent een bedrag van 0,4170 euro per kilometer, maar bij deze berekening werd er nog geen rekening gehouden met het nieuwe indexatiemechanisme op kwartaalbasis, waarvan de details nog steeds niet bekend zijn. Het nieuwe plafond, dat zou gelden van 1 juli 2022 tot 30 september 2022, staat dus nog niet met zekerheid vast. Over de aangekondigde wijzigingen lees je hier meer.

Arbeidsrechtelijke coronasteunmaatregelen voor zorg en onderwijs lopen af

Op 1 juli 2022 lopen de arbeidsrechtelijke steunmaatregelen voor de zorgsectoren en het onderwijs af. Deze sectoren zullen niet langer studentenuren kunnen neutraliseren (m.a.w. het studentencontingent van 475 uren is opnieuw geldig in deze sectoren). Ook het inzetten van tijdelijke werklozen en/of personen in een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (die 75% van hun uitkering konden behouden) is niet langer mogelijk, waardoor de klassieke regels omtrent het werken tijdens een werkloosheidsperiode en de werkhervatting vanuit een stelsel met bedrijfstoeslag herleven.

Verbrekingsvergoeding: nieuwe grensbedragen voor de bijzondere bijdrage FSO

Voor ontslagen vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe grensbedragen voor de bijzondere bijdrage FSO (Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers) op de verbrekingsvergoeding. Let op: de toepassing van deze nieuwe grensbedragen is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Bijdragepercentage Jaarloongrens voor verbrekingsvergoedingen betaald t.e.m. 30 juni 2022 Jaarloongrens voor verbrekingsvergoedingen betaald vanaf 1 juli 2022
1% ≥ 44509 euro en < 54509 euro ≥ 50166 euro en < 61437 euro
2% ≥ 54509 euro en < 64509 euro ≥ 61437 euro en < 72707 euro
3% ≥ 64509 euro ≥ 72707 euro

Afschaffing betaling cash in de sectoren landbouw en tuinbouw

De sectoren land- en tuinbouw hadden via een cao de mogelijkheid om seizoenspersoneel te betalen in cash (zowel het voorschot op het loon als het loon). Deze mogelijkheid is afgelopen. De land- en tuinbouwsector moeten vanaf 1 juli 2022 de lonen ook in giraal geld betalen, zoals de loonbeschermingswet voorziet.

Einde fiscale COVID-19 akkoorden met buurlanden

Vanaf 1 juli worden occasionele telewerkdagen wegens COVID-19 vanuit onze buurlanden niet langer gelijkgesteld met Belgische werkdagen. Concreet betekent dit dat elke telewerkdag vanuit de buitenlandse woonplaats van een buitenlandse werknemer niet langer belastbaar is in België. De werkgever mag geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon voor telewerkdagen, maar zal wel moeten nagaan of er geen buitenlandse voorheffing betaald moet worden.

Let wel: de RSZ voorziet nog een overgangsperiode tot 31 december 2022. Je leest er hier meer over.

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving

De sociale wetgeving verandert razendsnel. Als werkgever heb jij er alle belang bij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de vernieuwende regelgeving. Zo kun je je ook tijdig voorbereiden.

Sociaal-juridische updates Trefzeker

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?
Werkgevers

Arbeidsdeal: wat staat er in het akkoord?

06 juli 2022 Annelies Bries

De ministerraad geeft in tweede lezing haar akkoord over de arbeidsdeal. De bedoeling van de arbeidsdeal is om zo veel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. De nadruk ligt op flexibiliteit voor werknemer en werkgever. Wat staat er in het akkoord? Welke maatregelen kunnen we verwachten? We geven je hieronder een overzicht. De maatregelen moeten w...

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer
Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?
Werkgevers

Hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan na 1 juli 2022?

15 juni 2022 Nele Mertens

Het einde van de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid nadert met rasse schreden. Vanaf 1 juli 2022 kan je er als werkgever geen beroep meer op doen en zal de uitkering voor tijdelijke werkloosheid weer 65% van het geplafonneerd gemiddeld loon bedragen.

Lees meer