Vorige

Federale steunmaatregelen: wat mogen accountants niet vergeten?

10 september 2021 Accountants
Nele Mertens

Wist je dat bepaalde federale steunmaatregelen boekhoudkundige acties noodzaken, of dat bepaalde boekhoudkundige acties juist niet meer uitgevoerd mogen worden? Als accountant verlies je dit best niet uit het oog, want anders riskeert de organisatie een terugvordering van de geleverde steun. We lijsten enkele aandachtspunten voor je op.

Leestijd: Later lezen?

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsheffing

Organisaties die tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben moeten maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus, gedurende een periode van minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen, konden een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Hierdoor werd de loonkost minder zwaar.

Niet elke organisatie kon deze vrijstelling toepassen. Werkgevers-vennootschappen die hun eigen vermogen hadden verminderd of verdeeld (of dit nog wensten te doen), en werkgevers-vennootschappen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs of die betalingen aan deze vennootschappen verrichten*, werden expliciet uitgesloten van deze steunmaatregel.

*Tenzij deze werkgevers-vennootschappen kunnen aantonen dat de betalingen werden verricht in het kader van ‘werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Doelgroepvermindering

Via een doelgroepvermindering genieten werkgevers van een korting op de factuur aan sociale zekerheidsbijdragen. Enkele zwaar getroffen sectoren (de reissector, de hotels en evenementensector) hebben in het tweede en derde kwartaal van 2021 beroep kunnen doen op een doelgroepvermindering.

Verder is er tijdens het derde kwartaal van 2021 een doelgroepvermindering voor alle werkgevers uit de privésector die hun arbeidsvolume doen toenemen, door ofwel de medewerkers uit tijdelijke werkloosheid te halen of door nieuw personeel aan te werven. Je leest er hier meer over.

Er zijn heel wat voorwaarden verbonden aan deze doelgroepverminderingen, en er zijn ook boekhoudkundige acties die de accountant NIET mag uitvoeren:

  • inkopen van eigen aandelen;
  • uitkeren van bonussen aan de leden van de raad van bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • uitkeren van dividenden aan de aandeelhouders.

Als de RSZ hier een inbreuk op vaststelt, dan wordt de vermindering geannuleerd en moeten de verschuldigde bijdragen alsnog betaald worden. Doet de werkgever dit binnen de 30 dagen na ontvangst van het wijzigend bericht, dan zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Word partner van Acerta

Altijd op de hoogte blijven van belangrijke updates, nieuwtjes en wijzigingen? Word partner van Acerta, zodat je altijd een voetje voor hebt bij je klanten.

Partner worden

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Accountants

Nieuw jaar, nieuwe wijzigingen die je als boekhouder en accountant moet kennen

07 januari 2021
Mieke Bruyninckx

Een nieuw jaar brengt zoals gewoonlijk enkele veranderingen met zich mee. Welke updates zijn relevant voor jou als boekhouder of accountant? Krijg hier een overzicht.

Lees meer
Accountants

Maak van digitaal het nieuwe normaal in 2021

17 december 2020
Lieven Delzeyne

Door corona werd snel duidelijk hoe afhankelijk organisaties en ook boekhoud- en accountancykantoren zijn van technologie.

Lees meer