Vorige

Loon van bedienden privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2021 met 0,95%

31 december 2020 Werkgevers
Amandine Boseret

De automatische loonindexering wordt in ons land via sectorale cao’s geregeld. Hierdoor gebeurt de indexering niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment. Intussen is er meer duidelijkheid over de hoogte van de indexering voor paritair comité (PC) 200, een van de grootste PC’s in ons land.

Leestijd: Later lezen?

Indexering voor PC 200 in januari 2021: + 0,95%

De automatische loonindexering wordt voor PC 200 jaarlijks in januari doorgevoerd. Voor januari 2021 werd het percentage uiteindelijk vastgesteld op 0,95. Dat is iets minder dan de prognose die eerder dit jaar gesteld werd, al moeten we natuurlijk rekening houden met de onzekere en onvoorspelbare tijden waarin we ons bevinden.

Wat deze indexering concreet betekent? Om een voorbeeld te geven: een bediende met een bruto maandsalaris van 2.500 euro mag zich vanaf 1 januari 2021 aan een salaris van 2.523,75 euro verwachten, wat neerkomt op een verhoging van 23,75 euro per maand.
Opgelet: de indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Het nettoloon wordt immers beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag varieert volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

De indexering in januari is niet enkel voor PC 200

Het aanvullend paritair comité voor bedienden bepaalt de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden voor meer dan 450.000 werknemers. Het gaat dus over een groot deel van de Belgische werknemers.

PC 200 is niet de enige belangrijke sector met een indexeringssysteem dat elk jaar voorziet in een aanpassing van de lonen aan de inflatie. Zo mogen bijvoorbeeld ook arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 1%), werknemers in de voedingshandel (0,95%) en werknemers die actief zijn in de horeca (1,003%) zich op 1 januari verwachten aan een aanpassing van hun loon aan de inflatie.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

De loonindexering zorgt ervoor dat de lonen de prijzen van goederen en diensten volgen. Hierdoor beschouwen je werknemers de jaarlijkse stijging niet zozeer als een eigenlijke salarisverhoging of een ‘leuk extraatje’, maar eerder als een must om hun loon op peil te houden. En dat terwijl het voor jou als werkgever wel degelijk een extra kostenstijging betekent. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd blijven, zonder je eigen broek te scheuren?

De loonindexering beperkt de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om werknemers te belonen en te vergoeden, die ook voor jou interessant en het overwegen waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een cafetariaplan dat de aankoop of verkoop van vakantiedagen, de aankoop van opleidingen of de voorziening van opties voor mobiliteit, arbeidstijd en werkplekken mogelijk maakt. Vooral in een periode van schaarste op de arbeidsmarkt zijn werknemers kritischer ten opzichte van de samenstelling van hun loonpakket. Het is dus aan jou als werkgever om je te onderscheiden van de concurrentie door je werknemers mee te laten beslissen over de samenstelling van hun loonpakket op maat.

Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Met een cafetariaplan op maat van jouw organisatie en je werknemers zet je gericht in op medewerkerstevredenheid en trek je nieuw talent vlotter aan.

Cafetariaplan

Deel dit artikel

Amandine Boseret_acerta

Geschreven door Amandine Boseret

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer