Vorige

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Tom Dirix Werkgevers

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?
Waarom bestaat de loonindexering?

De automatische loonindexering, waarbij de lonen aangepast worden aan de inflatie, wordt geregeld via sectorale cao’s. Voor PC 200 wordt de loonindexering jaarlijks in januari doorgevoerd. Aangezien er meer dan 450.000 bedienden tot dit paritair comité behoren, gaat het over een groot deel van de Belgische werknemers.

Hoeveel bedraagt de loonindexering in PC 200?

Voor januari 2022 werd de loonindexering in PC 200 vastgesteld op 3,58 %.

Wat betekent deze indexering in de praktijk?

De indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Een bediende met een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld 2.500 euro, mag zich vanaf 1 januari 2022 aan een salaris van 2.589,5 euro verwachten. Dat is een bruto loonsverhoging van 89,5 euro per maand. Het nettoloon wordt beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing, en varieert dus volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

Hebben andere sectoren ook een indexeringssysteem?

De loonindexering in januari is niet enkel voor PC 200. Ook andere sectoren voorzien een aanpassing van loon aan de inflatie. Bijvoorbeeld voor arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 3,22%), werknemers in de voedingshandel (3,58%), werknemers actief in de horeca (3,219%) en in de verzekeringen (3,94541%) is er ook een loonindexering op 1 januari voorzien.

Aangezien deze automatische loonindexering in ons land via sectorale cao’s geregeld wordt,  gebeurt de indexering trouwens niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

Gezonde motivatie is de beste brandstof voor je medewerkers. Loon is allesbehalve de enige motivator om je medewerkers te engageren. Bovendien beperkt de loonindexering de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere – wetenschappelijk onderbouwde - mogelijkheden om werknemers te motiveren. De zelfdeterminatietheorie (ook wel gekend als het ABC-model) is jouw leidraad voor gemotiveerde en gelukkige medewerkers.

Kies voor een motiverend loonbeleid met het ABC-model

De motivatie van je werknemers hangt af van 3 basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie. Met een loonbeleid op basis van deze componenten, verhoog je de motivatie van je medewerkers.

Werk een motiverend loonbeleid uit

Deel dit artikel

Tom Dirix

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Koopkrachtpremie: wat weten we al?
Werkgevers

Koopkrachtpremie: wat weten we al?

01 juni 2023 Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer
Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?
Werkgevers

Hoe hou je ouderen lang en gelukkig aan het werk?

16 mei 2023 Julie Rousseau

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging waar ook bedrijven mee geconfronteerd worden. Wat zijn de voordelen als je oudere werknemers aanwerft? Hoe hou je je oudere werknemers gezond en gelukkig aan het werk? En wat als je toch afscheid moet nemen?

Lees meer
Het nieuwe rechtspositiebesluit: welke implicaties zijn er?
Werkgevers

Het nieuwe rechtspositiebesluit: welke implicaties zijn er?

10 mei 2023 Johan Weemaes

Het nieuwe rechtspositiebesluit voor Vlaamse lokale besturen is in werking en geeft lokale besturen meer vrijheid om een hr-beleid op maat te ontwikkelen. Ben je verplicht om je bestaande rechtspositieregeling aan te passen?

Lees meer