Vorige

Loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2022

29 december 2021 Werkgevers
Tom Dirix

Het loon van meer dan 450.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2022 met 3,58%. Wat betekent deze indexering? Krijgen werknemers uit andere paritaire comités ook een loonindexering? We geven je een overzicht.

Leestijd: Later lezen?

Waarom bestaat de loonindexering?

De automatische loonindexering, waarbij de lonen aangepast worden aan de inflatie, wordt geregeld via sectorale cao’s. Voor PC 200 wordt de loonindexering jaarlijks in januari doorgevoerd. Aangezien er meer dan 450.000 bedienden tot dit paritair comité behoren, gaat het over een groot deel van de Belgische werknemers.

Hoeveel bedraagt de loonindexering in PC 200?

Voor januari 2022 werd de loonindexering in PC 200 vastgesteld op 3,58 %.

Wat betekent deze indexering in de praktijk?

De indexering heeft betrekking op het brutoloon van de werknemer. Een bediende met een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld 2.500 euro, mag zich vanaf 1 januari 2022 aan een salaris van 2.589,5 euro verwachten. Dat is een bruto loonsverhoging van 89,5 euro per maand. Het nettoloon wordt beïnvloed door andere factoren, zoals het bedrag van de bedrijfsvoorheffing, en varieert dus volgens de loonschaal waarin de werknemer zich bevindt.

Hebben andere sectoren ook een indexeringssysteem?

De loonindexering in januari is niet enkel voor PC 200. Ook andere sectoren voorzien een aanpassing van loon aan de inflatie. Bijvoorbeeld voor arbeiders en bedienden in de voedingsindustrie (loonindexering van 3,22%), werknemers in de voedingshandel (3,58%), werknemers actief in de horeca (3,219%) en in de verzekeringen (3,94541%) is er ook een loonindexering op 1 januari voorzien.

Aangezien deze automatische loonindexering in ons land via sectorale cao’s geregeld wordt,  gebeurt de indexering trouwens niet voor iedere werknemer op hetzelfde moment.

Loon niet enige motivator om medewerker te engageren

Gezonde motivatie is de beste brandstof voor je medewerkers. Loon is allesbehalve de enige motivator om je medewerkers te engageren. Bovendien beperkt de loonindexering de bewegingsvrijheid van werkgevers om individuele loonsverhogingen toe te staan. Gelukkig zijn er andere – wetenschappelijk onderbouwde - mogelijkheden om werknemers te motiveren. De zelfdeterminatietheorie (ook wel gekend als het ABC-model) is jouw leidraad voor gemotiveerde en gelukkige medewerkers.

Kies voor een motiverend loonbeleid met het ABC-model

De motivatie van je werknemers hangt af van 3 basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie. Met een loonbeleid op basis van deze componenten, verhoog je de motivatie van je medewerkers.

Werk een motiverend loonbeleid uit

Deel dit artikel

Tom Dirix_acerta

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Kennelijk onredelijk ontslag voor contractanten in de overheid

12 april 2024
Johan Weemaes

Contractanten in de openbare sector zullen vanaf nu ook beschermd zijn tegen kennelijk onredelijk ontslag. Op 1 mei 2024 treedt deze wet in werking. Ontdek wat je moet weten als werkgever.

Lees meer
Werkgevers

Veranderen van sociaal secretariaat: interessant of niet?

10 april 2024
Angela Mastronardi

Is je bedrijf gegroeid, maar blijft de digitalisering van je loonadministratie achter? Word je niet snel geholpen bij vragen over loonberekening? Of ben je op zoek naar een ervaren dossierbeheerder die ook écht bereikbaar is? Dan is het hoog tijd om een nieuw sociaal secretariaat te overwegen.

Lees meer
Werkgevers

Verlonen, eerlijk en transparant duurt het langst

01 april 2024
Ellen Roelants

Een fair loon, een duidelijk groeitraject en transparante communicatie, werken het best. Maar hoe pak je dat precies aan?

Lees meer