Vorige

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024 Werkgevers
Dries Rutten

Een jaar geleden verscheen de Europese richtlijn over loontransparantie. Maar hoe transparant zijn we inmiddels, wat kan nog beter en hoe kunnen we collectief werk maken van een eerlijk loonbeleid?

Leestijd: Later lezen?

Loontransparantie als Europese richtlijn

In mei 2023 heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen rond de loontransparantie. Binnen twee jaar treden ze in voege. Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven in de Europese Unie hun looninformatie openbaar te maken.

Het doel? Het bestrijden van loondiscriminatie en het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De richtlijn bevat ook bepalingen over compensatie voor slachtoffers van loondiscriminatie en sancties, waaronder boetes, voor werkgevers die de regels overtreden.

Communicatie rond verloning groeit op de werkvloer

De weg naar een uniforme richtlijn begint op de werkvloer. Hoe openlijk communiceren we eigenlijk over verloning op het werk? Volgens onze laatste onderzoekcijfers geven zes op de tien ondernemingen hun werknemers duidelijk mee hoeveel ze zullen verdienen in een bepaalde functie.

Ook onder collega’s is loon een veel besproken topic: zes op de tien werknemers weten van elkaar wat ze verdienen.

Voordelen transparantie in salarissen en loonsverhogingen

De nieuwe richtlijn verplicht bedrijven om te rapporteren over hoe transparant zij precies zijn over de criteria die de salarissen en loonsverhoging bepalen. Dit vereist natuurlijk wel dat werkgevers hierover geïnformeerd zijn. Het loont dus om over loon te spreken. Niet enkel omdat het van bovenaf zal worden opgelegd, maar om de relatie tussen bedrijf en werknemer te versterken. Een extra troef in een krappe arbeidsmarkt.

Dit zorgt niet enkel voor loontransparantie binnen de onderneming maar ook binnen de sector of tussen gelijkaardige ondernemingen.  Een onderneming dat haar lonen al competitief opstelt zal voortaan makkelijker kunnen concurreren met bedrijven die geen marktconforme lonen hanteren.

 Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van mogelijke loondiscriminatie. Ongewild blijkt er een vooringenomenheid te zijn in de onderneming.  Op deze manier worden werkgevers bewuster gemaakt van de problematiek en helpt hen met het sneller opsporen en rechtzetten van deze discriminatie.

Geen loontransparantie zonder loonbeleid

Wil je transparant zijn over verloning, moet er een duidelijk loonbeleid zijn én moeten je werknemers hier ook weet van hebben. Zorg dat mensen weten wat ze moeten doen om hun loon te verdienen of om een loonsverhoging te kunnen krijgen. Hoe begin je als bedrijf aan deze oefening?

  • Zorg voor een correcte verloning: billijk en marktconform;
  • Geef je werknemers zekerheid en perspectief als het over loon gaat;
  • Breng ervaring en prestaties in kaart;

Met een doordacht loonbeleid verbeter je de inzet én tevredenheid van je werknemers. En dat is een win-win want zo hou je je talenten aan boord.

Werk maken van een eerlijk loonbeleid?

Heb je onvoldoende kennis in huis om een duurzaam en motiverend loonbeleid op poten te zetten? Met de Salary Benchmark van Acerta Consult zorg je voor een motiverend, correct en rechtvaardig loonbeleid.

Meer informatie

Deel dit artikel

dries rutten foto_acerta

Geschreven door Dries Rutten

Juridisch adviseur, Kenniscentrum Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer