Vorige

Nieuw begrotingsakkoord: welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers?

12 oktober 2022 Ellen Van Grunderbeek Werkgevers

Op 11 oktober 2022 bereikten de federale ministers een akkoord over de begroting, en heeft premier De Croo zijn jaarlijkse beleidsverklaring afgelegd in het Parlement.  De begrotingsafspraken bieden een antwoord op de energiecrisis en op de inflatie en loonkoststijgingen. Deze afspraken zullen in de komende periode moeten worden omgezet in wetgeving. We bieden je een overzicht op basis van de informatie waarover we momenteel beschikken.

Leestijd: Later lezen?

Arbeidsmarktmaatregelen

Met een reeks arbeidsmarktmaatregelen wenst de regering, aanvullend op de arbeidsdeal, de openstaande vacatures verder in te vullen.

Uitbreiding inzet flexi-jobbers

Het aantal sectoren waarin werkgevers beroep kunnen doen op flexi-jobbers wordt uitgebreid. Ook de sportsector, de culturele en evenementensector en tot slot de zorgsector zullen binnenkort beroep kunnen doen op flexi-jobbers.

Ben je als werkgever actief in één van deze sectoren, dan zal je aan een lagere loonkost extra medewerkers (die minstens 4/5e elders aan de slag zijn, of gepensioneerd zijn) kunnen inzetten.

Verlenging zorgpersoneelsplan

Het zorgpersoneelsplan dat momenteel wordt besproken in het parlement en was voorzien tot en met 31 december 2022 zal worden verlengd. Zo zullen werkgevers in de zorg onder meer gepensioneerden kunnen inzetten via een gunstig parafiscaal regime en met flexibele arbeidsvoorwaarden.

Meer over het zorgpersoneelsplan lees je hier.

Tijdskrediet en thematische verloven

Medewerkers met jonge kinderen zullen beroep kunnen blijven doen op tijdskrediet met het motief zorg voor een kind. De leeftijd van dat kind wordt wel verlaagd van 8 jaar naar 5 jaar voor wat betreft het voltijds tijdskrediet. Ook de duur van het tijdskrediet dat wordt opgenomen om voor de kinderen te zorgen daalt, van 51 naar 48 maanden. Het is nog onduidelijk of deze laatste wijziging ook van toepassing zal zijn op tijdskrediet voor andere motieven.

Om tijdskrediet te kunnen nemen, moet de werknemer op dit moment minimaal twee jaar in dienst zijn bij zijn werkgever. Deze anciënniteitsvoorwaarde zou worden opgetrokken naar 36 maanden.

Medewerkers vanaf 50 jaar zouden geen hogere uitkering meer ontvangen van de RVA wanneer ze tijdskrediet opnemen. De wijzigingen die de regering aankondigt hebben betrekking op het recht op uitkeringen. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad zullen nog aan de slag moeten gaan om ook het recht op onderbreking bij de werkgever, dat voorzien is in CAO 103, daarop af te stemmen.

Re-integratie werklozen en langdurig zieken

De regering zal inspanningen blijven doen om werklozen en langdurig zieken weer in de arbeidsmarkt te integreren. Daarvoor komen er financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die daarop inzetten, en zal er ook meer beroep worden gedaan op private begeleidingsdiensten.

RSZ en fiscale maatregelen

Tijdelijke verlaging en uitstel van patronale RSZ-bijdragen

Heel wat bedrijven stevenen af op een aanzienlijke loonindexering in januari. Om deze loonlast te temperen voorziet de regering een vermindering van de RSZ-bijdragen die je als werkgever betaalt met 7,07% op de totale loonmassa, en dat voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Voor het derde en vierde kwartaal zal je uitstel van je bijdragen kunnen bekomen tot 2025.

Verhoging studentencontingent

Het studentencontingent zal worden verhoogd van 475 tot 600 uren per jaar. Zo zullen studenten tot 600 uren per jaar ingezet kunnen worden met toepassing van een voordelige solidariteitsbijdrage van 8,13%. Studenten kunnen meer werken, jij kan als werkgever extra handen inzetten aan een beperkte loonkost.

Werkgeversbijdrage SWT

De RSZ-bijdrage op de bedrijfstoeslag die je betaalt aan oudere werknemers in SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag) zal worden verhoogd. Dat moet werkgevers ontmoedigen om voor het stelsel te kiezen.

Inperking auteursrechten

Het fiscale gunstregime van auteursrechten wordt hervormd. Het brede toepassingsgebied van auteur zal worden verengd. Wie buiten dit begrip zal vallen, is nog niet bekend.

Aftrap brede fiscale hervorming

Tegen december zal een eerste fase van een brede fiscale hervorming voorgesteld worden, die onder meer gekenmerkt zal worden door een verdere lastenverlaging op arbeid en een nog te concretiseren (federale) jobbonus.

Wanneer treden deze maatregelen in werking?

Al deze aangekondigde maatregelen zullen nog concreet moeten uitgewerkt worden in wetgeving alvorens ze van kracht zullen zijn. Uiteraard houdt Acerta jou op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Maandelijkse nieuwsbrief

Interesse voor juridische actualiteit en de nieuwste trends in hr? Je leest het elke maand in de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Te laat op het werk door verkeershinder

15 september 2023 Miet Vanhegen

Te laat op het werk omwille van verkeershinder? Het kan iedereen overkomen. Maar wat met het loon voor die afwezige uren? Krijg je medewerkers die wel of niet betaald? Hoe werkt dat precies?

Lees meer
Werkgevers

Hoe lang blijf jij mij trouw?

14 juli 2022 Britt Winnepenninckx

Het is tegenwoordig niet vanzelfsprekend om goede medewerkers aan boord te halen. Het kost tijd, toewijding én ook een hap uit je budget. Heb je de juiste match gevonden? Dan hoop je natuurlijk dat jullie aan een positieve, vruchtbare en langdurige werkrelatie kunnen bouwen. Maar hoe lang blijft een medewerker zijn bedrijf trouw?

Lees meer
Werkgevers

Het potentieel van parttime medewerkers

22 juni 2021 Dirk Vanderhoydonck

Het aantal werknemers dat voltijds aan de slag is, zit in de lift. Tegelijkertijd daalt het percentage werknemers dat minder dan vier vijfde aan de slag is. Wat leren die cijfers ons?

Lees meer