Vorige

Pensioenhervorming: federale regering bereikt akkoord

12 februari 2024 Werkgevers
Miet Vanhegen

De vergrijzing van de Belgische bevolking vormt een maatschappelijke uitdaging. De federale regering is op 10 juli 2023 tot een akkoord gekomen over de pensioenhervorming: een nieuw pakket aan maatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren. Het nieuwe pakket is een aanvulling op de pensioendeal van 2022 en de begrotingsmaatregelen van 2023.

Leestijd: Later lezen?

Wijzigingen tweede pensioenpijler

De belangrijkste maatregel die een impact heeft op werkgevers is de verdubbeling van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage die moet betaald worden op de zeer hoge aanvullende pensioenen (de zogenaamde "Wijninckx-bijdrage"). Deze bijdrage moet enkel worden betaald als het wettelijk en aanvullend pensioen samen het maximale wettelijke ambtenarenpensioen overschrijdt en wordt tegen 2028 opgetrokken van 3 naar 6 procent.

Pensioenbonus: langer werken moet lonen

Daarnaast werd beslist dat de pensioenbonus, de bonus die uitbetaald wordt aan wie nog niet (vervroegd) met pensioen gaat, netto zal worden uitbetaald (en niet bruto).

Werknemers kunnen kiezen om de bonus in één keer uitbetaald te krijgen. Die eenmalige uitkering kan oplopen tot 33.975 euro netto als je 3 jaar langer werkt dan de datum waarop je vervroegd met pensioen mag gaan.

Enkel wie minstens zes maanden langer werkt, heeft recht op (een deel van) de pensioenbonus. Voor personen met een lange loopbaan zal de pensioenbonus toegekend per extra gewerkt jaar gelijk zijn aan de pensioenbonus die in de algemene regeling toegekend wordt voor het 3e extra gewerkte jaar.

De teller voor de pensioenbonus begint steeds te lopen vanaf 1 januari. De maatregel gaat in vanaf 1 juli2024, wat in de praktijk betekent dat de eerste pensioenbonussen vanaf begin 2025 kunnen worden uitgekeerd.

Gelijkstelde periodes voor minimumpensioen

In het kader van de Pensioendeal van de zomer van 2022 werd al beslist dat je effectief 20 jaar gewerkt moet hebben én de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd (momenteel 65 jaar, tegen 2030 wordt die opgetrokken naar 67 jaar) moet hebben bereikt om recht te hebben op een minimumpensioen.

Om rekening te houden met loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen, werd er bijkomend beslist dat bovenop de voorziene gelijkgestelde periodes ook volgende periodes als effectief gewerkt zullen worden beschouwd:

  • preventieve werkverwijdering;
  • (omgezette) moederschapsrust;
  • geboorteverlof;
  • adoptieverlof;
  • pleegouderverlof;
  • thematische verloven;
  • tijdskrediet (palliatieve zorgen en zorg voor kind met een beperking);
  • tijdelijke werkloosheid.

Wijzigingen ambtenarenpensioenen

Voor gepensioneerde ambtenaren komt er een plafonnering van de zogenoemde perequatie. De ambtenarenpensioenen zullen, bovenop de index, per jaar maar met maximum 0,3 procent van het totale ambtenarenpensioen kunnen stijgen.

Investeer in duurzame loopbanen

Benieuwd naar hoe jouw organisatie kan profiteren van duurzame loopbanen en werknemers langer in dienst kan houden? Ontdek onze whitepaper over duurzame loopbanen en leer hoe je je werknemers stimuleert om langer te blijven werken.

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer