Vorige

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen niet meer mogelijk

03 november 2020 Werkgevers
Evy Schoels

Voorheen kon je als werkgever bij de Vlaamse overheid een ondersteuningspremie (VOP) aanvragen als je een persoon met een arbeidsbeperking aanwierf of wanneer een werknemer die reeds enige tijd in dienst is een arbeidsbeperking kreeg. Sinds 1 juli 2023 kun je geen nieuwe VOP-premie meer aanvragen, maar kun je terecht bij individueel maatwerk.

Leestijd: Later lezen?

Van VOP naar individueel maatwerk

Sinds 1 juli 2023 vraag je voor werknemers met een arbeidsbeperking geen VOP-premie meer aan, maar een premie in de vorm van individueel maatwerk (IMW). Dit geldt alleen voor huidige of toekomstige werknemers waarvoor je nog geen VOP-premie ontvangt. Maak je voor sommige werknemers al gebruik van VOP? Dan verandert er niets. Je blijft deze premie ontvangen zolang nodig en hoeft geen stappen te ondernemen.

Werknemers met een arbeidsbeperking

De Vlaamse ondersteuningspremie kan enkel aangevraagd worden voor personen wiens arbeidsbeperking erkend is door de VDAB. Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard die het voor een persoon moeilijk maakt om werk te vinden, om een job uit te voeren of te werken als zelfstandige. De arbeidsbeperking kan permanent of tijdelijk zijn. Enkele mogelijke voorbeelden: depressie, autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom...

De werknemer voor wie de premie wordt aangevraagd, woont op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of woont op het grondgebied van een van de andere lidstaten van de EU of van de EER en werkt op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Werknemers in een maatwerkbedrijf (PC 327)

Tot eind september 2020 kon je als maatwerkbedrijf de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen voor:

  • een werknemer met een erkende arbeidsbeperking aangeworven na 1 januari 2015;
  • doelgroepwerknemers die doorstromen naar een (interne) aansluitende tewerkstelling, in een functie die verschilt van hun functie als doelgroepwerknemer en op voorwaarde dat het niet om een begeleidingsfunctie gaat.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het toepassingsgebied van de maatregel verruimd.

  • Je kan de premie nu ook aanvragen voor werknemers die vanaf 1 januari 2015 een erkende arbeidsbeperking hebben gekregen.  Het wordt dus mogelijk  om de premie aan te vragen voor een niet-doelgroepwerknemer die na verschillende jaren dienst door ziekte of een ongeval een arbeidsbeperking krijgt.
  • De voorwaarde dat het voor wat betreft een doelgroepwerknemer niet om een begeleidingsfunctie mag gaan, valt weg. Je kan vanaf 1 oktober 2020 de premie dus ook aanvragen voor een doelgroepwerknemer die doorstroomt naar een begeleidingsfunctie.

Premie op basis van 40% van het geplafonneerd referteloon van de werknemer voor elke aanvraag vanaf 1 oktober 2020

Tot eind september 2020 was de premie die je kon aanvragen voor een recent in dienst genomen werknemer hoger dan voor een werknemer die reeds in dienst was. Er werd bij de bepaling van de hoogte van de premie immers rekening gehouden met eerdere periodes van tewerkstelling bij jou als werkgever, de duurtijd van een doorstromingsproject of de duurtijd van een K-IBO/GIBO. Je kon als werkgever wel een aanvraag indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie om een verhoging van de premie te vragen maar de afhandeling van het dossier liet meestal toch enige tijd op zich wachten.

Voor elke nieuweaanvraag vanaf 1 oktober 2020 wordt het bedrag van de ondersteuningspremie bepaald op basis van 40% van het geplafonneerd referteloon van de werknemer. Of het nu om de aanwerving van een nieuwe werknemer gaat dan wel om de tewerkstelling van een werknemer die al langer in dienst is maar een arbeidsbeperking heeft gekregen, speelt geen rol. Zo wordt er vanaf 1 oktober 2020 dus geen rekening meer gehouden met een eerdere tewerkstelling bij jou als werkgever. Ook periodes van tewerkstelling als K-IBO, GIBO of via een doorstromingstraject, worden niet meer in rekening gebracht bij de bepaling van de hoogte van de premie.

Wat bij een ontslag van een werknemer?

De nieuwe regelgeving verduidelijkt dat je als werkgever de Vlaamse ondersteuningspremie niet mag gebruiken voor de uitbetaling van de verbrekingsvergoeding. 

Blijf up-to-date

Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse Ondersteuningspremie kan je het team van Acerta Operations contacteren via soc.opr.rwg@acerta.be  of via 016 24 61 84.

Meer weten over de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en andere doelgroepverminderingen? Volg de opleiding Doelgroepverminderingen: slim omgaan met je loonkost.

Deel dit artikel

Geschreven door Evy Schoels

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer