Vorige

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd

10 september 2021 Werkgevers
Tom Dirix

Wat betekent het overschrijden van de spilindex voor het gewaarborgd minimum maandinkomen?

Het indexcijfer van augustus heeft de spil van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overschreden. Vanaf 1 september 2021 verhogen de bedragen met 2 %.

Leestijd: Later lezen?

Wat is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)?

Het GGMMI is een specifieke ondergrens wat betreft het loon van je werknemers. Goed om te weten is dat het GGMMI niet hetzelfde is als een maandloon. In de samenstelling van het GGMMI worden ook verloningselementen meegenomen welke de werknemer in de loop van het jaar ontvangt.

Zo worden voor de bepaling van het GGMMI bijvoorbeeld ook elementen zoals een eindejaarspremie of variabel loon meegenomen.

Nieuwe bedragen vanaf 1 september 2021

Als gevolg van de indexatie met 2 % wijzigen de bedragen van het GGMMI vanaf 1 september 2021 (de vorige aanpassing dateerde van maart 2020).

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden Bedragen
18 jaar en ouder 1658,23 euro
19 jaar en 6 maanden dienst 1702,24 euro
20 jaar en 12 maanden dienst 1721,79 euro

Akkoord sociale partners: toekomstige verhogingen

Het GGMMI verhoogt niet alleen in geval van indexatie. In uitvoering van het sociaal akkoord tussen de sociale partners op 8 juni 2021 is ook voorzien in een progressieve verhoging.

Zo zullen de verschillende bedragen (zie boven) worden gemoduleerd naar 1 bedrag.

Bijkomend is voorzien in een gefaseerde timing om de huidige bedragen te verhogen.

Tijdstip van verhoging Bedragen
1 april 2022 +76,28 euro
1 april 2024 +35 euro
1 april 2026 +35 euro

Gekoppeld aan de voorziene verhogingen van het GGMMI zal er ook worden voorzien in een nieuwe verlaging van de werkgeversbijdragen op zeer lage lonen, om de kosten te compenseren.

Bron: Nationale Arbeidsraad (Nar): CAO 43/15

Voorspel je loonkosten met de Budgettool van Acerta

Proactief inspelen op de toekomst? Met de budgettool zie je onmiddellijk wat jouw werknemers in de toekomst zullen kosten. Simuleer op zowel individueel als collectief niveau. 

Deel dit artikel

Tom Dirix_acerta

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer