Vorige

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd

10 september 2021 Tom Dirix Werkgevers

Wat betekent het overschrijden van de spilindex voor het gewaarborgd minimum maandinkomen?

Het indexcijfer van augustus heeft de spil van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overschreden. Vanaf 1 september 2021 verhogen de bedragen met 2 %.

Leestijd: Later lezen?

Wat is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)?

Het GGMMI is een specifieke ondergrens wat betreft het loon van je werknemers. Goed om te weten is dat het GGMMI niet hetzelfde is als een maandloon. In de samenstelling van het GGMMI worden ook verloningselementen meegenomen welke de werknemer in de loop van het jaar ontvangt.

Zo worden voor de bepaling van het GGMMI bijvoorbeeld ook elementen zoals een eindejaarspremie of variabel loon meegenomen.

Nieuwe bedragen vanaf 1 september 2021

Als gevolg van de indexatie met 2 % wijzigen de bedragen van het GGMMI vanaf 1 september 2021 (de vorige aanpassing dateerde van maart 2020).

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden Bedragen
18 jaar en ouder 1658,23 euro
19 jaar en 6 maanden dienst 1702,24 euro
20 jaar en 12 maanden dienst 1721,79 euro

Akkoord sociale partners: toekomstige verhogingen

Het GGMMI verhoogt niet alleen in geval van indexatie. In uitvoering van het sociaal akkoord tussen de sociale partners op 8 juni 2021 is ook voorzien in een progressieve verhoging.

Zo zullen de verschillende bedragen (zie boven) worden gemoduleerd naar 1 bedrag.

Bijkomend is voorzien in een gefaseerde timing om de huidige bedragen te verhogen.

Tijdstip van verhoging Bedragen
1 april 2022 +76,28 euro
1 april 2024 +35 euro
1 april 2026 +35 euro

Gekoppeld aan de voorziene verhogingen van het GGMMI zal er ook worden voorzien in een nieuwe verlaging van de werkgeversbijdragen op zeer lage lonen, om de kosten te compenseren.

Bron: Nationale Arbeidsraad (Nar): CAO 43/15

Voorspel je loonkosten met de Budgettool van Acerta

Proactief inspelen op de toekomst? Met de budgettool zie je onmiddellijk wat jouw werknemers in de toekomst zullen kosten. Simuleer op zowel individueel als collectief niveau. 

Deel dit artikel

Geschreven door Tom Dirix

domeinverantwoordelijke kenniscentrum

Gerelateerde artikels

Werkgevers

De klokkenluidersrichtlijn: deadline nadert

16 november 2023 Miet Vanhegen

In November 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe Klokkenluidersregeling. Wat houdt deze regelgeving in en welke stappen moet je als bedrijf nemen om in orde te zijn? Bekijk snel wat je in orde moet brengen, want de deadline nadert.

Lees meer
Werkgevers

Hervorming schoolvakanties Franstalig onderwijs: op zoek naar een nieuw evenwicht in de vakantieplanning

20 oktober 2023 Amandine Boseret

Scholen van de Franse en Vlaamse gemeenschappen zullen voor het eerst weer een andere schoolvakantiekalender volgen. De zomervakantie wordt korter en de herfst- en krokusvakantie worden langer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers een nieuw evenwicht vinden?

Lees meer
Werkgevers

Het mobiliteitsbudget krijgt een officiële berekeningsformule

19 oktober 2023 Karolien Van Herpe

Goed nieuws voor bedrijven die gebruik willen maken van het mobiliteitsbudget: de overheid heeft een officiële formule gepubliceerd om het bedrag van het jaarlijkse mobiliteitsbudget te berekenen.

Lees meer