Contract onbepaalde duur

17 februari 2022
Leestijd: Later lezen?

Overweeg je om iemand in dienst te nemen? Dan bestaan er verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Een daarvan is het contract voor onbepaalde duur.

Wat is een contract voor onbepaalde duur?

Een contract van onbepaalde duur is een arbeidsovereenkomst waarin niks is vastgelegd over de duur. Dit soort arbeidsovereenkomst is de standaard. Dat wil zeggen dat er automatisch sprake is van een contract van onbepaalde duur tenzij er iets anders is afgesproken. Het contract van onbepaalde duur kan worden opgezegd met inachtneming van bepaalde modaliteiten.

Contract onbepaalde duur afsluiten

In principe volstaat een mondelinge overeenkomst om een voltijds contract van onbepaalde duur af te sluiten. Toch raden we je aan om het contract schriftelijk vast te leggen. Zo laat je geen ruimte voor betwisting rond de arbeidsvoorwaarden zoals verloning en uurroosters. Een juridisch waterdichte overeenkomst opstellen? In onze online databank Trefzeker vind je een resem modeldocumenten. Test de databank gratis uit.

Contract onbepaalde duur opzeggen

Werkgever en medewerker kunnen op elk moment een einde maken aan de overeenkomst en het contract van onbepaalde duur beëindigen. Je dient dan wel enkele modaliteiten te respecteren:

  • ontslag met opzegging: de medewerker blijft prestaties verrichten tijdens de opzeggingstermijn. En de werkgever blijft arbeid verschaffen en het loon uitbetalen.
  • ontslag met opzeggings- of verbrekingsvergoeding: de medewerker verricht geen prestaties meer. De werkgever betaalt het lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die normaal in acht moet worden genomen.

Opzegtermijn

De opzegging van het contract gebeurt via een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot of (bij ontslagname) aan de hand van een ter plaatse door beide partijen ondertekende brief. De opzegtermijn in België begint op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt betekend. Ontdek hier meer informatie over de opzegtermijnen die je dient te hanteren. Of bereken zelf gratis de opzegtermijn in Trefzeker.

Motivering ontslag bij contract onbepaalde duur

Je medewerkers hebben het recht om de redenen van hun ontslag te kennen. Dat werd zo bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van de Nationale Arbeidsraad betreffende de motivering van het ontslag. Motiveer je het ontslag niet met geldige redenen? Dan riskeer je een schadevergoeding omwille van kennelijk onredelijk ontslag. De toepassing van cao nr. 109 is wel beperkt tot medewerkers met een anciënniteit van minstens zes maanden. Meer informatie over deze materie vind je op werk.belgie.be.

Tegenopzegging

Zeg jij als werkgever het contract van onbepaalde duur op? Dan kan je medewerker op zijn beurt de overeenkomst beëindigen met een verkorte opzeggingstermijn als hij een andere job heeft gevonden. In dat geval spreekt de wet van een tegenopzegging. Naargelang de anciënniteit van je werknemer verkort zijn opzegtermijn met een maximum van vier weken.

Als werkgever moet je rekening houden met heel wat wettelijke verplichtingen bij aanwerving en ontslag. Acerta ondersteunt met (juridische) diensten en advies, opleidingen en modeldocumenten.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp