Arbeidskrapte

15 april 2019
Leestijd: Later lezen?

De arbeidskrapte noopt bedrijven om creatief en flexibel om te springen met talent. Werkgevers kunnen daartoe drie tactieken in de strijd gooien: talent aantrekken, behouden en optimaal inzetten. De sleutels tot succes: slimmer rekruteren, flexibel verlonen, beter opleiden en coachen, en talent delen. Acerta licht de oorzaken van de arbeidskrapte toe, en hoe je ze het best te lijf gaat.

Oorzaken arbeidskrapte

Uit een bevraging van Acerta in 2018 blijkt dat 72 % van de ondernemingen wordt geremd door de arbeidskrapte. 11 % van die bedrijven slaagt er niet in om vacatures in te vullen. En 8 % weigert zelfs opdrachten omdat er geen mensen zijn om ze uit te voeren. De arbeidskrapte kent oorzaken aan vraag- en aanbodkant. Door de vergrijzing van de beroepsbevolking stromen veel medewerkers uit. Jongeren die voortstuderen, stromen later in. Er is een mismatch tussen de arbeidsreserve en de openstaande vacatures. En door de aantrekkende economie is het aantal kandidaten per vacature gehalveerd: van 9 op 1 in 2014 tot 4,2 op 1 in 2018.

Kortom, werkgevers vissen in een te kleine vijver. Naast structurele maatregelen, kunnen werkgevers zélf initiatieven nemen: de uitdaging aangaan met een open geest en gedeelde inspanningen.

Slimmer rekruteren

35 % van de werkgevers is bereid om af te wijken van een 100 % match tussen de technische vaardigheden die een job vereisen en de reeds verworven kunde van een kandidaat. Concreet: de lat minder hoog leggen bij de aanwerving en vooral focussen op talent, flexibiliteit en motivatie bieden mogelijkheden om jobs op een goede manier in te vullen. Om te vermijden dat medewerkers snel afhaken door verkeerde verwachtingen, loont het om in te zetten op preboarding en onboarding.

Profielen zelf klaarstomen is ook een goede piste, op voorwaarde dat je het geleerde écht toepast. Dat gebeurt vandaag nog te weinig: amper 34 % van de werkgevers zorgt voor een transfer van kennis naar praktijk.

Talent aan boord houden

Tevreden personeel is trouwer. Maar hoe bevorder je loyauteit? Eén van de middelen hiertoe is om je medewerker inspraak te geven in de invulling van zijn loonpakket: liefst 70 % van de medewerkers is daarvoor vragende partij. Vooral plaats en tijd van arbeid, mobiliteit en opleiding zijn motiverend – zeker als je ze afstemt op individuele behoeften, bijvoorbeeld via een cafetariaplan. 41 % van de werkgevers heeft er alvast oren naar, 35 % volgt het loonbeleid van de concurrentie, en 26 % stelt  de lonen aan te passen aan nieuwe noden.

Ook coaching, regelmatige feedback en constructieve evaluatie dragen bij tot retentie en boosten tegelijk je employer branding. Denk er ook aan om je medewerkers betrokken te houden bij je organisatie en voldoende uit te dagen: wie te lang in zijn comfortzone blijft, wordt een gevangene van zijn job.

Opleiding en rematching

Volgens de jaarlijkse Talent Pulse van Acerta volgde 41 % van de medewerkers geen algemene opleiding in 2017, en 49 % geen technische opleiding. Een gemiste kans, want 77 % van de medewerkers vindt opleidingen belangrijk. 37 % is zelfs bereid om er zélf tijd en geld te investeren. Bovendien is levenslang leren hét antwoord om werknemers inzetbaar te houden in onze wereld waar de digitalisering, robotisering en automatisering tot gevolg hebben dat werkprocessen grondige wijzigingen ondergaan of zelfs verdwijnen. Het aanbieden van opleidingen is bovendien een uitstekende manier om je als een aantrekkelijke werkgever te onderscheiden van de concurrentie. Goed opgeleide medewerkers kunnen ook doorstromen naar andere rollen binnen je organisatie, om zo minder hinder te ondervinden van de arbeidskrapte.

Talent delen via co-sourcing

Personeel aanwerven is een dure aangelegenheid, zeker voor kmo’s die niet voltijds behoefte hebben aan bepaalde profielen. De oplossing: talent delen, bijvoorbeeld via co-sourcing waarbij een medewerker niet 1-op-1 wordt gekoppeld aan één job of één werkgever. Zo werd al met succes een ‘overschot’ aan financiële profielen van banken ingezet in de sociale sector waar er een tekort heerst.

44 % van de werkgevers schakelt regelmatig onderaannemers in, en 11 % zelfs concullega’s. Ook via werkgeversgroeperingen kun je medewerkers ter beschikking stellen van aangesloten ondernemingen.  

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp