Talentontwikkeling van medewerkers

07 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Levenslang leren is een belangrijk agendapunt bij de overheid. Het leertraject van een medewerker stopt immers nooit. Hierbij is het begrip leren veel breder dan het volgen van een opleiding of training. Het heeft ook een impact op de dagelijkse werking van je bedrijf. Met talentontwikkeling zorg je ervoor dat je medewerkers talenten ontginnen en nieuwe competenties ontwikkelen, die je dan weer volop kan inzetten in je bedrijf. Zo blijf jij als onderneming groeien.

Talentontwikkeling, een win-win

Investeren in talentontwikkeling is een win-win voor werkgever en medewerker. Dankzij talentontwikkeling ben je er zeker van dat je medewerkers de juiste competenties hebben om te blijven meedraaien in de steeds veranderende economie. Zo ben jij je concurrentie een stapje voor en je hebt een medewerker die breed inzetbaar is. Talentontwikkeling zorgt er ook voor dat je medewerker voldoende uitdaging heeft en gemotiveerd blijft. Zo heb je een extra troef in handen om de strijd aan te gaan met de arbeidskrapte.

Formeel en informeel leren

Binnen talentontwikkeling kan je een onderscheid maken tussen formeel en informeel leren. Onder formeel leren verstaan we de expliciete opleidingsinitiatieven, zoals opleidingen en trainingen. Informeel leren kennen we beter als werkplekleren. In de praktijk lopen beide vormen vaak door elkaar.

Het ontwikkelingsplan

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het strategische opleidingsplan en een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In het strategische opleidingsplan omschrijf je welke opleidingen je personeel moet volgen om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan stel je op voor iedere medewerker afzonderlijk en hierin leg je samen met hem vast welke stappen hij in de komende periode neemt om te werken aan zijn talenten en competenties.

Ga voor een positief leerklimaat

Wanneer het ontwikkelen van talenten door je medewerkers ervaren wordt als iets leuks, aangenaams is er sprake van een positief leerklimaat. Om dit te bereiken moet je zorgen voor de elementen in je bedrijfscultuur:

  • Maak talentontwikkeling toegankelijk
  • Zorg voor de nodige ondersteuning van je medewerkers
  • Geef je medewerkers de nodige autonomie
  • Betrek medewerkers in elkaar leertraject
  • Zorg voor kennisoverdracht tussen de verschillende medewerkers

Competenties en talenten belonen

Wanneer je medewerker aangeeft dat hij graag wil investeren in zijn talenten en competenties is het belangrijk om dit te belonen. Talentontwikkeling vraagt immers om een tijdsinvestering van werkgever en medewerker. Een beloning hoeft niet per se financieel te zijn en moet vooral aansluiten bij de bedrijfscultuur. Het beloningsbeleid moet talentontwikkeling verder stimuleren en de prestaties van je medewerkers verhogen. Zo kan je bijvoorbeeld belonen met groeikansen. Let wel, zorg altijd voor een transparante communicatie over je beloningsbeleid.

De overheid stimuleert talentontwikkeling

Zowel op federaal als regionaal niveau bestaan er verschillende stimuli om talentontwikkeling in je bedrijf mogelijk te maken. Zo maak je in Vlaanderen gebruik van de kmo-portefeuille voor opleidingen of strategisch advies. Op federaal niveau kan je beroep doen op de sectorale opleidingsfondsen. Zo is ook voor kleine bedrijven de drempel om aan talentontwikkeling te doen lager.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp