39 zondagen werken in kleinhandelszaken en kapperssalons

05 november 2018

In kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum kan een werknemer tot 39 zondagen per kalenderjaar werken.

Als algemene regel geldt dat arbeid op zondag verboden is. Er zijn echter een aantal uitzonderingen, die nauwkeurig vastgelegd zijn. 

Hoe was het vroeger?

Zo bepaalt de Arbeidswet onder andere dat werknemers tewerkgesteld in kleinhandelszaken en kapperssalons in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra op zondag tewerkgesteld mogen worden:

  • vanaf 1 mei tot 30 september
  • tijdens de kerst- en paasvakantie
  • en gedurende 13 zondagen per kalenderjaar buiten deze periodes, op plaatsen waar:
    • tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
    • waar manifestaties plaatsgrijpen (onder meer salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties).

Er bestond echter geruime tijd onduidelijkheid over of de uitzondering van dertien zondagen per kalenderjaar op het niveau van de onderneming geldt of dat het de bedoeling is om dit per individuele werknemer te beoordelen. Deze laatste interpretatie zou betekenen dat een onderneming een beurtrol zou kunnen invoeren voor zijn werknemers om zo op ondernemingsniveau meer dan dertien zondagen per jaar de deuren kunnen openen. 

Wat wijzigt er?

Voortaan is duidelijk vastgelegd dat de tewerkstelling op zondag het hele jaar door mogelijk is in kleinhandelszaken en kapperssalons die gevestigd zijn in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra.

Er wordt niet langer vereist dat bepaalde van deze zondagen in vastgelegde periodes (vanaf 1 mei tot 30 september of tijdens de kerst- en paasvakantie) gewerkt worden. Bovendien is er niet langer meer de vereiste dat moet aangetoond worden dat er een toevloed van toeristen is of er manifestaties plaatsvinden.

Het aantal dagen waarop een individuele werknemer op zondag kan worden tewerkgesteld wordt echter wel beperkt tot maximum 39 zondagen per kalenderjaar.

De nieuwe regels treden in werking vanaf 10 november 2018. De eerste zondag waarvan u er dan ook gebruik van zou kunnen maken is 11 november 2018, op voorwaarde dat u aan alle voorwaarden voldoet en bovendien de nodige bepalingen heeft opgenomen in uw arbeidsreglement. 

Kan u hiervan gebruik maken?

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet uw kleinhandelszaak of kapperssalon gelegen zijn in een badplaats, luchtkuuroord of gebied erkend als toeristisch centrum. Welke gebieden dit precies zijn, kan u lezen in Afdeling 34 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Pas uw arbeidsreglement aan

Is uw kleinhandelszaak of kapperssalon gelegen in dergelijk gebied, dan kan u gebruik maken van deze mogelijkheid om uw werknemers te laten werken op zondag.

Een wijziging van uw arbeidsreglement dringt zich dan wel op. De tewerkstelling op zondag moet immers voorzien worden in de uurroosters die in uw arbeidsreglement opgenomen zijn. Voor bijstand bij het wijzigingen van uw arbeidsreglement kan u terecht bij Acerta Consult (Tel. 016/24 53 24 of info.consult@acerta.be).

Loon en inhaalrust

Verlies echter niet uit het oog dat de algemene regels omtrent overloon en inhaalrust van toepassing blijven. U betaalt uw werknemer voor prestaties geleverd op zondag in principe zijn gewone loon. Bepaalde sectoren wijken hiervan echter af en leggen vast dat er toch een toeslag verschuldigd is. De sector van de kapperssalons legt bijvoorbeeld vast dat er voor de uren gewerkt op zondag een toeslag verschuldigd is van 50%. Voor overwerk op zondag is de algemene regel dat er een toeslag verschuldigd is van 100%.

Werkt uw werknemer op zondag, dan moet hij hiervoor ook inhaalrust krijgen. Deze moet hij nemen in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen. Het gaat hier wel om onbetaalde inhaalrust. Heeft uw werknemer meer dan 4 uur gewerkt, dan heeft hij recht op een volledige rustdag. Werkt hij niet meer dan 4 uur, dan moet hij ten minste een halve rustdag krijgen.

In uw sectorale gids in hoofdstuk 30.3 kan u lezen welke specifieke sectorale regels er zijn omtrent het betalen van een toeslag en het toekennen van inhaalrust wanneer u uw werknemer op zondag tewerkstelt.  

Andere mogelijkheden om te werken op zondag?

Alle andere mogelijkheden om werknemers te werk te stellen op zondag blijven nog altijd van toepassing. De mogelijkheden voor tewerkstelling op zondag en de voorwaarden voor betaling van loon en toekennen van inhaalrust, kan u lezen in uw sectorale gids in Trefzeker onder hoofdstuk 30.3.

Arbeidsduur en flexibiliteit
In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

Bron:
Wet van 11 oktober 2018 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft, BS 31 oktober 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates