Aanpassing van de SESAM-regeling in Wallonië vanaf 1 april 2019

29 maart 2019

De hervorming van het SESAM-decreet dat op 1 april in werking treedt, zal de algemene filosofie van deze maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid niet wijzigen, maar heeft tot doel de subsidieaanvraag via een nieuw digitaal platform te vereenvoudigen en de toekenningsvoorwaarden aan te passen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • In de oude regeling moest de werkgever het aantal werknemers verhogen met het aantal voltijdse equivalenten, voorzien door het toekenningsbesluit, voor het dubbele van de door dit besluit bepaalde duur.
  Deze periode wordt binnenkort teruggebracht tot één jaar.
   
 • In de nieuwe regeling mag de onderneming voor maximum 5 werknemers (VTE) tegelijk SESAM-subsidies ontvangen.
  In de oude regeling was het beperkt tot maximum 5 werknemers gedurende de hele levensduur van de onderneming.
   
 • Het maximumbedrag van 55.000 euro per onderneming en per jaar wordt afgeschaft.
  Niettemin blijft de beperking in verband met de minimissteun volledig van toepassing.
   
 • Terwijl het mogelijk was om van twee verhogingen per werknemer te genieten, zal het enkel nog mogelijk zijn om er één te ontvangen.
   
 • Voor de indiening van de elektronische aanvraagformulieren is er een overstap van het “Mon espace personnel” naar het nieuwe platform “Mon espace”. Deze wijziging is bedoeld om de toegang tot het formulier en de invulling ervan te vergemakkelijken en zal het probleem van de elektronische handtekeningen definitief oplossen.

Meer informatie over de SESAM-regeling vindt u in de Sociale Gids.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates