Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Afwisselen van contracten bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten zonder beperking in de tijd ongrondwettelijk bevonden

22 juni 2021

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten zonder een beperking in de tijd in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Opeenvolging strikt geregeld

De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten, wordt strikt geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet, behoudens onderbrekingen toe te schrijven aan de werknemer of een wettige reden.

Zo voorziet artikel 10bis in een maximumaantal overeenkomsten die opeenvolgend kunnen worden gesloten, waarbij de totale duur 2, dan wel 3 jaar niet mag overschrijden. Wanneer deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan geldt het in artikel 10 neergelegde vermoeden dat de opeenvolgende overeenkomsten voor onbepaalde duur zijn aangegaan.

Enkel de werknemer kan dat vermoeden inroepen. De werkgever kan dat vermoeden weerleggen door het bewijs te leveren dat de opeenvolging van overeenkomsten gerechtvaardigd was omwille van de aard van het werk of omwille van andere wettige redenen.

De duur van de vervangingsovereenkomst mag in principe niet meer dan 2 jaar bedragen. Wanneer de termijn van 2 jaar overschreden wordt, dan geldt ook hier het vermoeden dat een overeenkomst voor onbepaalde duur tot stand is gekomen. Hier kan de werkgever het vermoeden niet weerleggen.

Maar niet bij alterneren beide contracttypes

Deze vermoedens waarborgen dan zowel bij opeenvolgende contracten voor bepaalde duur als bij opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, dat de werknemer in principe na 2 jaar een zekere vastheid van betrekking kan genieten. Op grond van beide bepalingen worden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, respectievelijk opeenvolgende vervangingsovereenkomsten immers verondersteld arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur uit te maken wanneer een duur van 2 (soms 3) jaar wordt overschreden.

Dezelfde waarborg geldt evenwel niet wanneer de werknemer overeenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten onderling afwisselt bij dezelfde werkgever. Dit verschil beoordeelt het Grondwettelijk Hof nu dus als niet redelijk verantwoord. 

Wat betekent deze uitspraak nu?

Het Grondwettelijk Hof komt tot de conclusie dat de omstandigheid waarbij de in de Arbeidsovereenkomstenwet neergelegde ‘verboden’ van respectievelijke opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten niet gelden bij een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd én vervangingsovereenkomsten strijdig is met de Grondwet. Dit leidt volgens het Hof immers tot een discriminatie tussen enerzijds een werknemer die wordt tewerkgesteld op basis van uitsluitend opeenvolgende contracten bepaalde duur, dan wel uitsluitend opeenvolgende vervangingsovereenkomsten waarvan de totale duur meer dan 2 jaar bedraagt en anderzijds een werknemer die contracten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten afwisselt waarvan de duur van elk weliswaar minder dan 2 jaar bedraagt maar waarvan de totale duur een periode van 2 jaar overschrijdt. De eerste werknemer wordt dan namelijk beschouwd als zijnde tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, terwijl dat niet het geval is voor de werknemer in de tweede situatie.

Gevolg is nu dat de wetgever in actie moet komen en de Arbeidsovereenkomstenwet op dit punt zal moeten aanpassen. In afwachting van een wetswijziging, kan de rechter alvast in geschillen die bij hem aanhangig worden gemaakt, de maximumduur van 2 jaar toepassen op dit soort situaties van alternerende overeenkomsten.

Bron: GwH, 17 juni 2021, nr. 93/2021.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates