De proefperiode bestaat nog voor uw studenten

28 juni 2019

Je overweegt om een student aan te werven, maar bent niet zeker van zijn of haar capaciteiten? Dan kan de proefperiode van pas komen. 

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut in 2014 is de proefperiode (bijna) verdwenen. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is de proefperiode voor twee soorten arbeidsovereenkomsten echter blijven bestaan: studentenovereenkomsten en overeenkomsten als uitzendkracht.

Wat is een proefperiode?

Een proefperiode is een periode bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst waarin zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst kunnen beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding.

Dit biedt dus niet de mogelijkheid om een werknemer gratis uit te proberen, maar wel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder bijkomende kosten.

Hoe lang duurt de proefperiode?

Voor studentenovereenkomsten gaat de proefperiode in op de eerste werkdag en loopt ze af op de derde werkdag. Het gaat hierbij om werkelijk gewerkte dagen en niet om kalenderdagen.

Als voorbeeld nemen we een student die je aangeworven hebt om vanaf zaterdag 6 juli 2019 elke zaterdag in de zomer te werken. De proefperiode van deze student loopt van 6 juli tot en met 20 juli 2019. Zaterdag 20 juli 2019 is namelijk de derde dag werkelijk gewerkte dag (zaterdag 6 juli en 13 juli waren zijn twee eerste werkelijk gewerkte dagen).

Je hebt hem een overeenkomst laten tekenen zonder vermelding van het proefbeding. Wat moet u dan doen?

De proefperiode is automatisch door de wet voorzien. Dus zelfs als je dit specifieke beding niet in de arbeidsovereenkomst voor studenten hebt voorzien, blijft de proefperiode van toepassing.

Hoe maak je gebruik van het proefbeding?

Als je bijvoorbeeld na de tweede werkdag merkt dat het niet zal lukken met een student, dan kan je zijn arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeg of vergoeding. Wel raden we je aan een aangetekend schrijven naar de student te sturen waarin je kenbaar maakt dat je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen tijdens de proefperiode, en dus zonder opzeg of vergoeding. Let erop dat de student geen extra dag komt werken naast de drie dagen die tot de proefperiode behoren. Indien nodig dien je de werknemer er dus op te wijzen dat hij niet meer hoeft te komen werken aangezien zijn overeenkomst beëindigd werd.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates