Deeltijdse uurroosters in of uit het contract?

12 september 2017

Administratieve vereenvoudiging van de verplichtingen betreffende deeltijdse arbeid

Heeft u het voornemen om binnenkort een werknemer deeltijds aan te werven? Houd er dan rekening mee dat vanaf 1 oktober 2017 nieuwe regels gelden met betrekking tot de opmaak van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst vóór 1 oktober

Vandaag volstaat het dat het contract naast de verplichte vermelding van de deeltijdse tewerkstellingsbreuk (bv 19/38) aangeeft of de werknemer volgens een vast uurrooster (wekelijks dezelfde dagen en uren) dan wel een veranderlijk uurrooster zal werken (wijzigende werkroosters die u vooraf bekendmaakt). Voor de eigenlijke uurroosters kan u eenvoudig verwijzen naar het arbeidsreglement dat alle uurroosters verplicht behelst.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst na 1 oktober

Of uw medewerker telkens op dezelfde dagen werkt met eenzelfde uurrooster (vast werkrooster) dan wel volgens een wisselend uurrooster (variabel werkrooster) speelt vanaf 1 oktober een grote rol in de opmaak van het contract.

Deeltijdse arbeid volgens een vast uurrooster

Voortaan neemt u in de arbeidsovereenkomst steeds het vast werkrooster op. Ook wanneer uw deeltijdse medewerker volgens een wisselend rooster werkt dat zich om de zoveel weken herhaalt, de zogenaamde tewerkstelling volgens een cyclus, wordt deze tewerkstelling als vast deeltijds beschouwd. Bij deze vorm van tewerkstelling neemt u dus ook de verschillende werkroosters op in de arbeidsovereenkomst en geeft u daarnaast ook duidelijk aan wanneer een cyclus start.

Bijvoorbeeld:

Contractuele tewerkstelling: 24/38e Week 1 Week 2 Week 3

Maandag

--- --- ---
Dinsdag 9u - 17u30 --- ---
Woensdag 9u - 17u30 --- 9u - 17u30
Donderdag 9u - 17u30 9u - 17u30 9u - 17u30
Vrijdag --- 9u - 17u30 9u - 17u30
Zaterdag --- 9u - 17u30 ---

Start cyclus: dinsdag week 1

Deeltijdse arbeid volgens een variabel uurrooster

Leent de activiteit in uw onderneming zich er niet toe om volgens een vast werkrooster te werken dan bieden variabele uurroosters die u in regel 5 dagen voor de aanvang van het werkrooster bekendmaakt, uitkomst.

Dit type deeltijds contract dat op 1 oktober of later van start gaat, mag geen enkel werkrooster vermelden maar verwijst voor de variabele tewerkstelling en de bekendmaking ervan naar het arbeidsreglement.

Overgangsfase voor bestaande contracten

Voor de lopende overeenkomsten heeft u nog even respijt dankzij een overgangsperiode tot 1 april 2018. Maar er is geen ontkomen aan: op 1 april 2018 mogen (en moeten) enkel nog de vaste werkroosters in de deeltijdse arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Voor alle duidelijkheid: alleen voor deeltijdse contracten dringt een aanpassing zich op, voor de voltijdse contracten wijzigt er niets.

Arbeidsreglement

Het al dan niet opnemen van de werkroosters in de arbeidsovereenkomst heeft ook een weerslag op de verplichtingen naar het arbeidsreglement toe. De belangrijkste vereenvoudiging bestaat erin dat de administratieve rompslomp van alle mogelijke variabele uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement plaats ruimt voor een eenvoudig tijdskader. Eerstdaags gaan we hier dieper op in. Houd de nieuwsberichten dus in het oog.

Meer info vindt u terug op de website werkbaar en wendbaar werk. Voor ondersteuning in de praktische aanpak verwijzen we graag naar het aanbod van Consult op arbeidstijd 2.0

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates