Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring vervangt de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden in Vlaanderen

29 september 2023

Heb je een vestiging in Vlaanderen en werf je daar binnenkort een werknemer aan die de afgelopen twee jaar niet minstens drie maanden onafgebroken aan het werk was? Dan heb je vanaf 1 oktober 2023 mogelijk recht op deze nieuwe werkgeverskorting bij de RSZ.

Een nieuwe RSZ-korting vanaf 1 oktober 2023

Werkgevers in Vlaanderen kunnen vanaf 1 oktober 2023 beroep doen op de nieuwe doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze rechtstreekse korting op de RSZ-werkgeversbijdragen vervangt de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden. 

De aanwervingsincentive blijft wel behouden voor werknemers die uiterlijk op 30 september in dienst zijn getreden en ononderbroken in dienst blijven. Voor meer informatie kan je hier terecht of vraag informatie aan je dossierbeheerder.

Doelgroep

Welke werkgevers

Deze doelgroepvermindering is bedoeld voor werkgevers die een vestigingseenheid hebben in het Vlaams Gewest. Ben je een werkgever die geen vestigingseenheid in België heeft, dan kom je in aanmerking wanneer je werknemer tijdens de betrokken kwartalen wel hoofdzakelijk in het Vlaams Gewest heeft gewerkt. De reglementering bepaalt niet wat onder “hoofdzakelijk” moet verstaan worden. Dit zal nog verder moeten uitgeklaard worden. 

Er wordt geen enkele sector uitgesloten, dus ook niet de uitzendsector, de socialprofitsector of de overheid. De woonplaats van de werknemer is van geen belang en mag zich dus in een ander gewest of land bevinden. 

Welke werknemers

 • Leeftijdsvoorwaarde
  Je kan deze korting genieten voor werknemers tussen 25 en 58 jaar. Dat wil zeggen dat ze op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding minstens 25 jaar moeten zijn, en nog geen 58 jaar zijn geworden.
   
 • Ingeschreven bij de VDAB
  Je werknemer moet op de dag voor de aanwerving zijn ingeschreven bij de VDAB (dus niet Actiris of Forem!) en in principe ook minstens twee jaar als niet-werkend werkzoekende zijn ingeschreven geweest. Een eventuele ziekteperiode of arbeidsongeschiktheid door ongeval, een periode waarin je werknemer in gevangenschap zat en korte onafgebroken tewerkstellingen van minder dan drie maanden tellen echter ook mee voor deze inschrijvingsperiode. 

  Wil je werknemer een periode van ziekte of ongeval in rekening laten brengen, dan moet hij een getuigschrift van het ziekenfonds bezorgen aan het departement Werk en Sociale Economie. In geval ven een periode van hechtenis gaat het om een bewijs van de FOD Justitie. 
  Is je kandidaat-werknemer op het ogenblik van de indiensttreding arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval, maar wel geschikt om in jouw bedrijf te komen werken, dan moet deze op de dag voor de aanwerving niet zijn ingeschreven bij de VDAB.
   
 • Loongrens
  Het refertekwartaalloon van de werknemer moet minder zijn dan 10.000 euro per kwartaal. Het refertekwartaalloon is het loon dat een persoon tijdens een kwartaal zou verdienen bij voltijdse en volledige prestaties. 
  De berekeningsregels voor dit refertekwartaalloon  zijn dezelfde als voor de andere doelgroepverminderingen bij de RSZ. 

Bedrag, periode en cumulatie

Het gaat om een rechtstreekse vermindering van de RSZ werkgeversbijdragen van maximum 1.000 euro per kwartaal tijdens het kwartaal van de aanwerving en de drie daarop volgende kwartalen voor een tewerkstelling van 80% of meer van een voltijdse prestatie.

Voldoet je werknemer in één van deze kwartalen niet meer aan de voorwaarden (bijvoorbeeld een tijdelijke tewerkstelling buiten het Vlaams Gewest, overschrijding van de loongrens) kan je de vermindering in dat kwartaal niet toepassen, maar telt deze wel mee voor de maximumduur van 4 kwartalen.

Werf je eenzelfde werknemer opnieuw aan binnen een periode van vier kwartalen na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst, dan blijven de vier kwartalen verder tellen vanaf de begindatum van het eerste contract en heb je ook in dat geval dus enkel nog recht op de eventuele resterende kwartalen.

De doelgroepvermindering geldt per werkgever. Je kan als werkgever genieten van de vermindering van 4 kwartalen als je werknemer op het moment van indiensttreding aan alle voorwaarden voldoet. Het feit dat een andere werkgever de vermindering ook al genoten heeft voor dezelfde werknemer speelt m.a.w. geen rol.

Berekeningswijze

Er wordt rekening gehouden met deeltijdse tewerkstellingen en onvolledige prestaties zoals dat ook het geval is voor de andere doelgroepverminderingen. Dit wil onder meer zeggen dat een werknemer ofwel een halftijdse arbeidsovereenkomst moet hebben, ofwel minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie moet hebben geleverd tijdens het betrokken kwartaal. Een tewerkstelling van minder dan 80% levert een gedeeltelijke korting op.

De werkgeversbijdrage kan echter nooit minder dan nul bedragen. Wanneer de RSZ-werkgeversbijdrage die je voor deze werknemer betaalt, niet volstaat om de volledige korting toe te passen, kan het saldo dus niet worden overgedragen naar de daarop volgende kwartalen.

Cumulatie

De doelgroepvermindering kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering en de Vlaamse steunmaatregelen van het individuele maatwerk.
Per tewerkstelling kan je echter maar 1 doelgroepvermindering toepassen. De vermindering is dus vb. niet cumuleerbaar met de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. 

 

Hoe aanvragen?

Het is de VDAB die bepaalt wie in aanmerking komt voor deze korting op je werkgeversbijdrage aan de RSZ. 

De VDAB bezorgt op regelmatige basis de nodige gegevens aan de RSZ. Dit gebeurt op basis van een elektronische loopbaanportfolio die je werknemer moet aanmaken bij de VDAB. Deze gegevens zijn daarna beschikbaar via Ecaro. Van zodra zij op de hoogte zijn, kunnen onze dossierbeheerders de korting voor jouw onderneming aanvragen via de DmfA-kwartaalaangifte. Voor meer informatie kan je hier terecht of bij je dossierbeheerder.

De VDAB voorziet daarnaast ook een gratis aanbod aan job-coaching waarvan je werknemer gebruik kan maken tijdens het eerste jaar.

Bron

 • Decreet van 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialer zekerheidsbijdragen

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates