Een nieuwe regeling voor de witte kassa?

29 december 2015

U kon eerder al lezen dat de Raad van State de 10%-regel m.b.t. de invoering van de geregistreerde kassa vernietigde. Enkele dagen geleden liet de Federale overheid via een persbericht weten, een akkoord te hebben over een nieuwe regeling.

Opgelet, de Raad van State zal deze nieuwe regelgeving opnieuw bekijken. Onderstaande is dus nog onder voorbehoud van een positieve beslissing van de Raad van State. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Hoe zou de nieuwe regeling werken?

  • Er komt opnieuw een verduidelijking van de term ‘regelmatig’. In de wetgeving zal verduidelijkt worden dat horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden die minder dan 25.000 euro bedraagt, vrijgesteld worden van het gebruik van een geregistreerde kassa.
  • Belastingplichtigen die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken worden vrijgesteld. (bv. voetbalclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken). De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een geregistreerde kassa in te voeren.
  • Hotels en bedrijfsrestaurants zijn eveneens vrijgesteld.

Wat betekent deze beslissing praktisch?

Wie? Impact?
Horecazaken die volgens de oude regeling reeds onderworpen waren aan de geregistreerde kassa Er verandert er niets qua verplichtingen of timing! Op 1 januari 2016 moeten zij met andere woorden over een geactiveerde geregistreerde kassa beschikken.
Horecazaken die louter dankzij de nieuwe regeling onder de geregistreerde kassa zouden vallen Zij dienen zich te registreren bij de FOD WASO voor 01 april 2016. De aankoop van hun GKS-systeem dient te gebeuren voor 01 juli 2016 en de kassa dient uiterlijk op 01 januari 2017 operationeel te zijn.
Horecazaken die wel gevat werden door de 10%-regel en die reeds investeerden in een GKS, maar door de nieuwe regeling (plafond 25.000 euro) geen kassa hoeven te hebben Voor hen wordt een compensatieregeling uitgewerkt.

Bron: persbericht Federale Regering 22 december 2015

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates