Eén werknemer, meerdere werkgevers: kan dat?

12 juni 2019

Kunnen meerdere werkgevers gezamenlijk een werknemer aanwerven?

Op de arbeidsmarkt worden synergiën nagestreefd op het vlak van ruimte, know how en personeel. Maar is het in dat verband juridisch mogelijk om personeel te ‘delen’? Om problemen te voorkomen, is voorzichtigheid geboden. Zo waarborg je de rechten van je werknemers en kom je een eventuele inspectie goed door. We geven hieronder een kort overzichtje van de mogelijkheden, maar ook van de aandachtspunten

Terbeschikkingstelling van personeel: principieel verboden

Het uitlenen van personeel, waarbij de werkgever zijn werknemer onder het gezag laat werken van de  gebruiker is door de wet streng verboden

Een dergelijk verbod werd ingevoerd om de misbruiken van de zogenaamde ‘koppelbazerij’ te bestrijden.

Maar belet dit ook dat een werknemer voor meer dan één werkgever kan werken? Dat is niet het geval, er bestaan wel degelijk alternatieven.

Eén werknemer, meerdere werkgevers: het kan!

Terbeschikkingstelling met behoud van werkgeversgezag

Een werkgever kan een werknemer ter beschikking stellen van een derde indien hij zijn gezag niet delegeert. Zo kan een bloemist bijvoorbeeld het huis van een klant decoreren omdat de bloemstukken en bloemen gewoon op aanwijzen van zijn werkgever worden aangebracht, zonder dat die klant de bloemist als zijn werknemer gaat aansturen. Of een accountancybedrijf dat auditdiensten aanbiedt, kan een accountant die het in dienst heeft, uitsturen voor boekhoudkundige opdrachten naar een klant, ook al werkt hij of zij een maand in dat klantbedrijf waar de audit wordt uitgevoerd.

Een werkgever kan ook een van zijn werknemers ter beschikking stellen van derden of klant en zelfs toch tijdelijk afstand doen van (een deel van) zijn werkgeversgezag. Die derde gaat dan wel degelijk een deel van het werkgeversgezag hebben over die werknemer. Hij moet daarbij dan wel een strikte procedure naleven en ervoor zorgen dat de oorspronkelijke band van ondergeschiktheid niet wordt uitgehold.

Verschillende arbeidsovereenkomsten

Een werknemer kan ook meerdere contracten aangaan bij verschillende werkgevers. Dat is toegelaten. De werknemer zou bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst met werkgever A en een andere arbeidsovereenkomst met werkgever B kunnen sluiten.

Let wel, de voorwaarden van de verschillende contracten moeten nageleefd worden, wat de oplossing niet altijd vlot toepasbaar maakt.

Meerdere werkgevers werken samen en nemen gezamenlijk een werknemer in dienst

Dit kan gebeuren als meerdere werkgevers hun gezag over de werknemer willen uitoefenen en enige flexibiliteit willen hebben bij de aanwerving. Bijvoorbeeld, een architectenbureau en een boekhoudkantoor willen de diensten van een IT-specialist delen, maar zonder beperkt te worden door strikt verdeelde werktijden in afzonderlijke arbeidsovereenkomsten. In dat geval moeten verschillende alternatieven worden afgewogen, waarvan we er hier twee weergeven.

De twee bedrijven kunnen besluiten om bijvoorbeeld een derde bedrijf op te richten dat de IT-specialist inhuurt.

Een  alternatief kan erin bestaan om één enkele arbeidsovereenkomst te sluiten tussen de verschillende werkgevers en de werknemer: één enkele arbeidsovereenkomst met meerdere werkgevers dus. Deze mogelijkheid van een meervoudig werkgeverschap, is een juridische constructie die uit de rechtspraak stamt en zich door de huidige economische realiteit aan het ontwikkelen is.

Meerdere alternatieven, maar strenge voorwaarden

Er bestaan dus meerdere mogelijkheden voor de situatie waarin je met meerdere werkgevers wil overgaan tot het gezamenlijk  tewerkstellen, of het ruilen, van een werknemer. Welke mogelijkheid de beste is, hangt af van de specifieke situatie. Aan elke optie zijn strikte voorwaarden verbonden die van voor de aanvang  zorgvuldig afgewogen en ingevuld moeten worden, niet alleen om de rechten van je werknemer te waarborgen, maar ook om illegale en gevaarlijke situaties te vermijden.  Het is dan ook geen luxe om je van deskundig advies te verzekeren, waarbij ook het ruimere kader van de loonberekeningen en de RSZ-aangiftes mee in beeld wordt genomen.

Acerta kan je daarbij helpen

Acerta Legal Consult biedt een persoonlijke begeleiding op maat van jouw project. Onze juristen zorgen voor een goede start bij een nieuwe aanwerving: de keuze voor het juiste juridisch alternatief aangepast aan je situatie, een samenwerkingsovereenkomst tussen werkgevers, een arbeidsovereenkomst op maat en nog veel meer. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via e-mail cns.legal.consult@acerta.be of per telefoon op 016/24.63.45 

Maar dit is niet louter een juridisch product, onze juridische aanpak maakt deel uit van het ruimere HR-kader van de rematching van werknemers, het delen van werknemers over bedrijven heen. Ons Acerta-aanbod is dus integraal, zowel de sociaal-economische-, de HR-matige-, als de juridische aspecten worden geïntegreerd (over de HR-aanpak van rematching vindt u hier meer informatie)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates