Eenvoudigere bekendmaking van wisselende deeltijdse uurrooster

29 september 2017

Afschaffing van de aanplakking van deeltijdse variabele uurroosters

U kon hier al lezen dat vanaf 1 oktober de last wegvalt voor werkgevers om alle deeltijdse uurroosters afzonderlijk op te nemen in het arbeidsreglement dankzij een algemeen tijdskader. Datzelfde arbeidsreglement vermeldt daarnaast ook op welke manier de deeltijdse werknemer telkens wordt ingelicht over zijn wisselend werkrooster. Ook deze zogenaamde bekendmakingsregels worden dit najaar eenvoudiger.

Soepelere bekendmakingsregels

Vanaf 1 oktober licht u uw deeltijdse werknemer nog steeds schriftelijk in over zijn werkrooster voor de volgende week of dagen maar zowel deze bekendmaking als het bewaren ervan gedurende een jaar is voortaan volstrekt mogelijk via elektronische weg, bijvoorbeeld per mail.
Ook het effectief uithangen van de individuele roosters, de zogenaamde aanplakking, is niet langer verplicht. Het kan dus volstaan dat u vijf werkdagen op voorhand (of een kortere termijn bij sectorale cao) uw werknemer per mail op de hoogte brengt van zijn arbeidsrooster.

Tot slot kan ook de bekendmaking van iedere deeltijdse overeenkomst , in het verleden verplicht in papieren vorm bij het arbeidsreglement, vanaf dit najaar elektronisch gebeuren.

Afwijkingsregister

De verplichting om elke prestatie die afwijkt van het geplande uurrooster te noteren in een afwijkingsregister staat volledig los van de vorige versoepelingen en blijft wel degelijk overeind. Alleen een waterdichte tijdsregistratie kan u van deze verplichting verlossen. Afwijkingen op het geplande rooster? Noteer ze zeker in het afwijkingsregister opdat u geen zwartwerk kan worden aangewreven bij een eventuele controle.

Meer info vindt u terug op de website werkbaar en wendbaar werk.
Voor ondersteuning in de praktische aanpak en voor een model van afwijkingsregister verwijzen we graag naar het aanbod van Consult op arbeidstijd 2.0.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates