Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30

Einde tijdelijke werkloosheid energie in zicht

14 maart 2023

Moet je nog steeds beroep doen op tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april 2023, dan zal je gebruik moeten maken van de klassieke motieven, zoals de economische werkloosheid. Lees hier wat je in orde moet maken om de economische werkloosheid correct te kunnen toepassen.

Tijdelijke werkloosheid energie

De voorbije jaren werden een aantal nieuwe gronden voor tijdelijke werkloosheid mogelijk gemaakt, zoals tijdelijke werkloosheid overmacht corona en voor de gevolgen van het conflict in Oekraïne. Op 1 oktober 2022 werd het mogelijk om op een soepele manier tijdelijke werkloosheid toe te passen wanneer je als werkgever geconfronteerd werd met te hoge energiekosten om nog rendabel te laten werken. De tijdelijke werkloosheid energie werd in het leven geroepen als een tijdelijke variant op de economische werkloosheid. Soepel toe te passen door de werkgever en met een verhoogde uitkering voor de getroffen werknemers. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid is nog mogelijk tot 31 maart 2023. Dit betekent dat een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid energie in principe nog kan ingediend worden voor de volledige aangevraagde termijn van 4 of 13 weken zolang de startdatum van de schorsing vóór 1 april 2023 valt.

Ook na 1 april?

Maar wat kan je doen vanaf 1 april indien je nog steeds te weinig werk hebt om al je werknemers te laten presteren? Dat is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de tijdelijke werkloosheid energie verlengd zal worden. In dat geval zal je vanaf 1 april 2023 weer de ‘oude’ procedure om economische werkloosheid aan te vragen, moeten doorlopen.

Heb je nog steeds nood aan economische werkloosheid? Dan geven we hieronder mee wat je moet doen om dit in orde te brengen.

Economische werkloosheid aanvragen

Economische werkloosheid moet steeds op voorhand aangevraagd worden bij de RVA. De procedure hiertoe verschilt wel naargelang het gaat om arbeiders of bedienden in je onderneming.

Arbeiders
Voor je arbeiders volstaat het om een kennisgeving te doen aan de RVA, minstens 7 kalenderdagen voor de start van de economische werkloosheid. Dit doe je via de portaalsite van de sociale zekerheid. Je meldt op hetzelfde moment de tijdelijke werkloosheid ook aan de betrokken arbeiders.
Opgelet, het kan zijn dat de sector waarin je actief bent hierop afwijkende termijnen heeft voorzien.

Bedienden
Voor je bedienden moet een andere procedure doorlopen worden, die meer tijd in beslag neemt. Je moet namelijk minstens 14 dagen voor de kennisgeving aan de RVA (zoals degene die je voor arbeiders doet) een formulier C106A invullen en bezorgen aan de RVA. Normaal gezien moet je daarvoor een ondernemingscao of een ondernemingsplan hebben afgesloten waarin de economische werkloosheid werd opgenomen, maar de Nationale Arbeidsraad sloot een algemene, intersectorale cao nummer 148 waarop je je kon beroepen tot eind 2021. De regeling werd door cao 159 zelfs verlengd tot 30 juni 2023.

Zowel voor je arbeiders als je bedienden geldt dat je elke maand de effectieve eerste dag van economische werkloosheid moet melden aan de RVA via de portaalsite van de sociale zekerheid. Je moet ook je ondernemingsraad of syndicale afvaardiging op de hoogte brengen van de economische werkloosheid.

Overige gevolgen

Wat ook nog steeds onduidelijk is, betreft het bedrag van de uitkering. Momenteel genieten werknemers in tijdelijke werkloosheid energie uitzonderlijk een uitkering van 70 procent van het geplafonneerd loon (begrensd tot 3199,26 euro per maand). De reglementering voorziet echter een uitkering van 65 procent van het geplafonneerd loon.

Indien de versoepelde procedure van tijdelijke werkloosheid energie niet verlengd wordt, valt de werknemer vanaf 1 april 2023 terug op een uitkering van 65% van het geplafonneerde loon. De vraag stelt zich of een werknemer in tijdelijke economische werkloosheid energie die nog start voor 1 april 2023 voor een volledige periode van 4 of 13 weken, ook na 1 april 2023 nog een uitkering van 70% zal ontvangen. De vraag moet vermoedelijk negatief beantwoord worden. 

Naast de uitkering van 65% van het geplafonneerd loon zal je ook zelf als werkgever een supplement moeten betalen per dag van tijdelijke werkloosheid. Het bedrag daarvan hangt af van de vraag of je sector hierover een cao heeft gesloten. Je sector kan bovendien de betaling ervan ten laste van het sectorale fonds voor bestaanszekerheid hebben gelegd. Kijk hierover dus zeker goed je sectorale gids na op Trefzeker. Pas je cao 148 of 159 toe, dan ben je per dag van economische werkloosheid minstens het supplement van 5,63 euro verschuldigd.

Tot 31 december 2022 moest de werknemer niet in het bezit zijn van een controleformulier C 3.2 A. Sinds 1 januari 2023 moet je het controleformulier weer maandelijks afleveren aan je tijdelijk werkloze werknemer. Dit blijft van toepassing, ook na 1 april 2023.  

Er zijn ook maximale termijnen voor het toepassen van economische werkloosheid. Merk op dat de tijdelijke economische werkloosheid energie niet wordt aangerekend op het maximale krediet van 16 of 26 weken tijdelijke werkloosheid voor bedienden. 

Wil je na een periode van tijdelijke economische werkloosheid energie over gaan naar een periode tijdelijke werkloosheid economische redenen algemeen stelsel, dan kan dit zonder verplichte week werkhervatting op voorwaarde dat je hiervoor tijdig (minstens 7 kalenderdagen op voorhand) een nieuwe mededeling economische werkloosheid hebt verstuurd.

Maak je achteraf terug gebruik van het algemene systeem economische werkloosheid Bovendien dan moet je na een volledige schorsing terug een verplichte werkweek invoeren alvorens je weer tijdelijke werkloosheid kan toepassen voor je arbeiders.

 

Volledige schorsing

Gedeeltelijke schorsing

Arbeiders

max. 4 opeenvolgende weken

max. 3 opeenvolgende maanden

Bedienden

max.16 weken per kalenderjaar

max. 26 weken per kalenderjaar

Tot slot willen we je aandacht vestigen op het gebruik van de juiste looncodes in de maandelijkse loonberekening. De looncodes die werden voorzien voor tijdelijke werkloosheid energie zal je vanaf 1 april niet meer kunnen gebruiken indien je gebruik maakt van economische werkloosheid. De juiste looncode is dan 371 (economische werkloosheid).

Acerta helpt je graag!

Staat het al vast dat je gebruik zal moeten maken van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april, dan neem je best zo snel mogelijk contact met ons op om alle formaliteiten voor economische werkloosheid in orde te brengen.

Heb je arbeiders in dienst, dan contacteer je bpo.service@acerta.be of 016/24.56.88. Gaat het om bedienden, dan kan je je laten begeleiden door cns.legal.consult@acerta.be (016/24.63.45). Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met je vertrouwd aanspreekpunt bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates