Exit werkroosters in arbeidsreglement

14 september 2017

Eenvoudigere administratieve verplichtingen rond deeltijdse arbeid vanaf 1 oktober 

Begin deze week kon u hier de nieuwigheden lezen rond de arbeidsregeling en de uurroosters in de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse werknemers. De grootste vooruitgang in het versoepelen van de administratieve lasten die met deeltijdse arbeid gepaard gaan is echter de invoering van een tijdskader in het arbeidsreglement.

Tot 1 oktober: individuele roosters

Momenteel moet voor iedere deeltijdse arbeidsregeling het arbeidsreglement volgende bepalingen afzonderlijk opnemen:

  • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag;
  • het tijdstip en de duur van de rusttijden;
  • de vastgelegde regelmatige ADV-dagen (bijvoorbeeld elke vrijdagnamiddag).

De bedoeling van deze verplichtingen is dat de deeltijdse werknemer weet aan welk uurrooster hij zich kan verwachten en dat de inspectiediensten hun controles op zwartwerk kunnen uitvoeren. Als instrument tegen zwartwerk beschikken deze diensten ook over het bekendmakingsdocument van de variabele uurroosters (meer hierover in een later bericht). Nu die bekendmaking vaak elektronisch gebeurt en bewaard wordt, weegt het voordeel van alle roosters in het arbeidsreglement op te nemen niet langer op tegen het nadeel van de zware administratieve last voor de werkgevers. 

Na 1 oktober: algemeen kader

Afzonderlijke uurroosters in het arbeidsreglement ruimen dan ook plaats voor een algemeen tijdskader. In de nieuwe arbeidsreglementen vanaf 1 oktober moet dit tijdskader onmiddellijk worden opgenomen, voor bestaande reglementen heeft u de tijd tot april 2018 om alle deeltijdse uurroosters uit het arbeidsreglement te schrappen en te vervangen door het tijdskader. U dient hiervoor de normale wijzigingsprocedure te volgen (voor meer info rond de wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement: zie afdeling 32 van de sociale gids) .

Opdat de deeltijdse werknemers die variabel werken zich voortaan nog een beeld kunnen vormen van de dagen en uren waarop ze moeten werken, moet het tijdskader het volgende omvatten:

  • Het tijdstip waarop de werkdag ten vroegste start en ten laatste eindigt.
  • De dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden voorzien.
  • De minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur.
  • De minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur, wanneer deeltijdse werknemers een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een bepaalde referteperiode presteren.
  • De manier waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers op de hoogte worden gebracht van hun werkroosters.  

Voltijdse arbeid na 1 oktober

Voor uw voltijdse werknemers verandert er niets. Alle voltijdse uurroosters maken dus ook na 1 oktober 2017 deel uit van het arbeidsreglement.

Meer info vindt u terug op de website werkbaar en wendbaar werk.
Voor ondersteuning in de praktische aanpak verwijzen we graag naar het aanbod van Consult op arbeidstijd 2.0 

Bron:
Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, B.S. 15 maart 2017

* het arbeidsreglement bevat voortaan geen enkele verwijzing naar vaste deeltijdse uurroosters. Die zijn immers opgenomen in de arbeidsovereenkomst 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates