Geen voordeel voor gsm-toestel bij split bill-regeling

07 juni 2018

Voordelen in natura IT-apparaten sinds 1 januari 2018.

In ons e-magazine van november 2017 informeerden we u al dat de fiscus sinds 1 januari 2018 nieuwe forfaits gebruikt voor de waardering van het voordeel in natura verbonden aan de terbeschikkingstelling van bepaalde IT-voordelen.

Deze nieuwe forfaits zijn de volgende:

ter beschikking gesteld voordeel voordeel in natura
vaste of mobiele PC 72 euro/jaar
tablet 36 euro/jaar
mobiele telefoon 36 euro/jaar

vaste of mobiele internetaansluiting,

indien er meerdere abonnementen zijn, wordt dit bedrag slechts éénmaal in rekening gebracht

60 euro/jaar
vast of mobiel telefoonabonnement (per telefoonnummer) 48 euro/jaar

Werknemers die beschikken over meerdere van deze voordelen (en deze ook privé mogen gebruiken) worden belast op een combinatie van deze forfaits. Werknemers die bijvoorbeeld de smartphone van hun werkgever voor privédoeleinden mogen gebruiken zullen daarvoor op jaarbasis belast worden op een voordeel van alle aard van 144 euro.

Dit voordeel van 144 euro is het resultaat van het voordeel berekend voor het gsm-toestel (36 euro/jaar) + het voordeel voor het telefoonabonnement (48 euro/jaar) en het internetabonnement (60 euro/jaar).

Parlementaire vraag februari 2018

In een antwoord op een parlementaire vraag zette de Minister van Financiën deze berekeningswijze echter op losse schroeven. Volgens de Minister moet er immers geen voordeel worden berekend voor het privégebruik van het gsm-toestel indien de werknemer zijn privégesprekken en zijn eigen internetverbruik betaalt. Dit is doorgaans het geval indien de werkgever toepassing maakt van een “split bill-regeling”.

Circulaire 24 mei 2018 : split bill-regeling voor gsm’s en smartphones

De fiscus heeft daarom recent een Circulaire gepubliceerd die de berekening van het voordeel in natura voor een gsm-toestel en bijhorende abonnementen verduidelijkt in geval van een split bill-regeling.

Deze Circulaire bevestigt dat er geen voordeel voor het privégebruik van het gsm-toestel moet worden berekend indien de kosten voor het privégebruik van het telefoon- en internetabonnement rechtstreeks aan de werknemer worden gefactureerd en door hem worden betaald.

In dit geval zal er dus geen enkel voordeel berekend moeten worden: het voordeel voor het toestel mag weggelaten worden op basis van de Circulaire en het privégebruik van de abonnementen wordt door de werknemer zelf betaald.

Deze uitzondering is enkel van toepassing voor ter beschikking gestelde gsm’s/smartphones en dus niet voor andere IT-apparaten zoals een tablet.

De bepalingen van de Circulaire treden op 1 januari 2018 in werking, met terugwerkende kracht dus.

Wat met de RSZ?

In ons nieuwsbericht van 5 maart 2018 kon u lezen dat de RSZ voor deze voordelen dezelfde forfaits gebruikt als de fiscus. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk of de RSZ ook het gewijzigde standpunt rond de split bill-regeling zal volgen. We wachten hiervoor op verdere instructies van de RSZ.

We brengen u uiteraard op de hoogte van zodra we hier meer informatie over ontvangen.  

U kan dit nalezen in de Sociale Gids op Trefzeker (afdeling 24, Voordelen van alle aard).

Indien u meer te weten wilt komen over alternatieve verloning, kan u hierover bij ons een gespecialiseerde opleiding volgen: Loonoptimalisatie van A tot Z
We brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.

Bron:
Circulaire 2017/C/63 van 24 mei 2018 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates