Gelijkstelling voor vakantie: halve dagen arbeidsongeschiktheid

02 maart 2018

Bedienden die deeltijds het werk hervatten na arbeidsongeschiktheid in bepaalde omstandigheden recht op meer vakantie.

Huidige situatie:

Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft, wordt bepaald in functie van de prestaties die hij daadwerkelijk heeft verricht tijdens het vakantiedienstjaar. Bepaalde afwezigheidsdagen worden gelijkgesteld met daadwerkelijk verrichte prestaties.

De periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte is gelijkgesteld met een periode van werken voor het bepalen van de vakantierechten. Deze gelijkstelling is beperkt tot 12 maanden afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Keert een werknemer terug uit ziekte vóór deze periode van 12 maanden, dan zal hij recht hebben op vakantie alsof hij niet ziek geweest was.

De werknemer kan het werk gedeeltelijk hervatten in volledige dagen of in halve dagen. Als de werknemer het werk gedeeltelijk hervat in volledige dagen, dan zijn de dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie. Ook hier geldt de grens van 12 maanden. Als de werknemer het werk gedeeltelijk hervat in halve dagen (zijnde halve dagen werken en halve dagen thuis blijven wegens ziekte), bestaat er tot op heden nog een onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie stelt momenteel voor arbeiders de halve dagen arbeidsongeschiktheid gelijk inzake jaarlijkse vakantie. Voor bedienden is dit niet het geval. Dit is momenteel een mogelijke hinderpaal voor bedienden om het werk gedeeltelijk te hervatten. Als de bediende bijvoorbeeld elke dag een halve dag werkt en een halve dag thuis is gedurende vijf dagen in de week, zal deze bediende het jaar nadien geen volledige vakantie kunnen opnemen. De bediende bouwt enkel vakantierechten op voor de halve dagen die hij werkt.

Eenzelfde redenering gaat op voor arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en beroepsziekte. Het verschil met arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval is dat er geen begrenzing van de gelijkstelling is.

Toekomstige regeling:

Hier wilt de overheid nu verandering in brengen en de halve dagen arbeidsongeschiktheid ook voor bedienden gelijkstellen met effectieve prestaties. Deze gelijkstelling zal dan ook gelden voor deeltijdse werkhervatting na een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Deze regeling zou ingaan vanaf 1 januari 2018 (zijnde het vakantiedienstjaar 2018 en vakantiejaar 2019).

Opgelet! Deze regels zijn nog niet definitief. We wachten nog op de publicatie van een koninklijk besluit.

Meer informatie over jaarlijkse vakantie vindt u in afdeling 52 van de sociale gids op Trefzeker.  

Bron: Advies NAR nr. 2081 27 februari 2018 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates