Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Geplande wijzigingen aan het mobiliteitsbudget: sociale partners brengen hun advies uit

29 september 2021

De aandachtige lezer had het al opgemerkt. Het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit dat op 14 september werd ingediend in de Kamer bevat niet langer een luik over wijzigingen aan het mobiliteitsbudget (in tegenstelling tot het voorontwerp van wet). De reden hiervoor is dat de sociale partners in de NAR en de CRB van de bevoegde ministers de tijd hadden gekregen tot 1 oktober 2021 om hun advies uit te brengen over de wijzigingen aan het mobiliteitsbudget. Deze wijzigingen zullen dus het voorwerp zijn van een afzonderlijke wetgevende procedure.

Wijzigingen mobiliteitsbudget

Zoals al vermeld in onze blog wil de regering het gebruik van het mobiliteitsbudget aanmoedigen, dit door:

  1. de toegang tot het mobiliteitsbudget eenvoudiger te maken,
  2. de administratieve complexiteit ervan te verminderen, en
  3. de mogelijke bestedingen uit te breiden.

Die drie elementen worden immers gezien als de hoofdredenen voor het tot op heden zeer beperkte succes van het mobiliteitsbudget.

De sociale partners hebben intussen hun advies gegeven over de voorstellen van de regering, en ze voegen zelfs nog een aantal elementen toe.

Advies sociale partners

1.  Toegang tot het mobiliteitsbudget vereenvoudigen

1.1 Wachttermijnen in hoofde van de werknemer schrappen

Momenteel is het zo dat werknemers pas een mobiliteitsbudget kunnen aanvragen indien zij:

  • gedurende minstens 12 maanden in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, en
  • gedurende minstens drie maanden ononderbroken op het moment van de aanvraag

over een bedrijfswagen hebben beschikt, of ervoor in aanmerking kwamen op basis van het bedrijfswagenbeleid binnen de onderneming.

De sociale partners stellen voor om deze wachttermijnen te schrappen en werknemers dus de mogelijkheid te geven om vanaf dag één voor een mobiliteitsbudget te kiezen. Ook vanuit de idee van duurzaamheid lijkt dat een goede oplossing (zo moet de werknemer niet eerst een jaar met een wagen rijden).

1.2. Wachttermijn in hoofde van de werkgever blijft

De verplichting voor de werkgever om voorafgaand aan de invoering van een mobiliteitsbudget gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden minstens één bedrijfswagen ter beschikking te stellen verdwijnt dan weer niet. Hier weegt het argument van de antimisbruikmaatregel te zwaar door volgens de sociale partners.

2. Administratieve vereenvoudiging

2.1 Formule TCO

De Koning krijgt in het voorstel van de regering de mogelijkheid om via KB een formule voor de berekening van de “total cost of ownership” (TCO) vast te stellen. Die TCO is de basis om de waarde van het mobiliteitsbudget te bepalen en is dus bepalend voor het budget dat de werknemer kan besteden aan zijn alternatieve mobiliteitsoplossingen. In de praktijk blijkt het echter niet zo eenvoudig te bepalen welke kosten gelinkt aan de ingeruilde bedrijfswagen hiervoor in aanmerking mogen worden genomen.

2.2 Waardering op basis van TCO… maar met minimum- en maximumbedrag

Een van de doelstellingen die nagestreefd werd ten tijde van de invoering van het mobiliteitsbudget was de budgetneutraliteit in hoofde van alle betrokkenen (de overheid, de werkgever en de werknemer). Het gebruik van de TCO voor de berekening van het mobiliteitsbudget, de (para)fiscale behandeling van de gekozen bestedingen,… waren hiervan het resultaat.

De sociale partners gaan nu nog een stap verder in het garanderen van die budgetneutraliteit, voornamelijk in hoofde van de overheid, door hun voorstel om in de wetgeving te werken met een minimum- en een maximumbedrag waartussen de waarde van het mobiliteitsbudget zich moet bevinden. Ze stellen een minimumbedrag van 3 000 euro voor en een maximumbedrag van 16 000 euro per jaar.

2.3 Forfaitaire aanrekening besteding pijler 1

In pijler 1 kunnen werknemers (alsnog) de keuze maken voor een bedrijfswagen. Die moet dan wel milieuvriendelijk zijn (vanaf 2026 zelfs volledig emissievrij). Om het budget te bepalen dat nog overblijft na die keuze (voor bestedingen in pijler 2 en/of uitbetaling in pijler 3) moeten alle kosten gerelateerd aan die bedrijfswagen in mindering worden gebracht. Vaak zijn deze kosten echter niet meteen volledig gekend. De sociale partners stellen daarom voor om de aftrek van die kosten forfaitair te doen, gebaseerd op wat toegelaten is in het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.

3. Uitbreiding bestedingsmogelijkheden

Over de voorstellen van de regering om de bestedingsmogelijkheden in pijler 2 (duurzame mobiliteit) uit te breiden geven de sociale partners geen feedback. Voor een bespreking van deze aangekondigde uitbreiding verwijzen we dan ook graag naar de bespreking in ons eerder bericht.

Datum inwerkingtreding?

In het voorontwerp van wet was voorzien dat de wijzigingen aan het mobiliteitsbudget in werking zouden treden op 1 september 2021. Pas wanneer de regering het wetsontwerp indient in de Kamer zal duidelijk worden of deze datum behouden blijft (en de wijzigingen dus retroactief ingevoerd zullen worden).

Bron: Advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (Advies CRB 2021-2650, NAR Advies n° 2339).

Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: opleiding

De regelgeving rond het mobiliteitsbudget komt uitgebreid aan bod in deze halve dag opleiding over alle sociale en fiscale regels van de verschillende mobiliteitsoplossingen. 

Meer info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates