Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Hebben studenten recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen als andere werknemers?

05 juli 2021

Naast het maandelijkse brutoloon ontvangen werknemers vaak andere voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques of een eindejaarspremie, maar soms ook onkostenvergoedingen. Zijn werkgevers verplicht deze voordelen ook aan studenten aan te bieden?

De zomerperiode rijmt vaak met het aanwerven van studenten ter vervanging van werknemers die met vakantie zijn of gewoon om hen versterking te bieden. Dit jaar meer dan ooit, aangezien studenten gedurende het gehele 3e kwartaal voor een onbeperkt aantal uren kunnen worden aangeworven tegen een aantrekkelijke loonkost.

Door de verlaagde RSZ-bijdrage hebben deze studenten een aanzienlijk lagere loonkost dan andere werknemers. Hoe zit het nu met het loon dat hun moet worden betaald: kan dat ook worden verlaagd? Hebben studenten recht op dezelfde voordelen en onkostenvergoedingen als andere werknemers?

Het minimumloon dat moet worden nageleefd voor studenten

Elke sector legt zijn eigen loonbarema’s op, d.w.z. een minimumloon waarop de werknemers recht hebben. Deze loonbarema’s gelden ook voor studenten.

Afhankelijk van de sector kunnen er zich echter verschillende scenario's voordoen:

  • of de sector heeft specifieke barema’s voor studenten (soms gebaseerd op leeftijd of ervaring). In dat geval zal de werkgever ten minste deze barema’s moeten naleven;
  • of de sector heeft geen specifiek barema voor studenten. In dat geval heeft de werkgever geen andere keuze dan zich te houden aan de barema’s die gelden voor andere werknemers ("niet-studenten") die dezelfde functie uitoefenen;

In ieder geval heeft de werkgever uiteraard het recht een loon toe te kennen dat hoger is dan het in de sector geldende barema.

Eindejaarspremie en extralegale voordelen

Ook hier moet worden nagegaan wat het paritair comité waaraan de student is onderworpen, voorschrijft. De gevolgde logica is dus dezelfde als voor de bepaling van het barema:

  • of de sector heeft een speciale regeling voor studenten, in welk geval die regeling moet worden toegepast;
  • of de sector zegt niets wat betreft de studenten, in welk geval ze precies dezelfde rechten hebben als de andere werknemers die actief zijn in de onderneming.

De toegang tot een eindejaarspremie of andere extralegale voordelen zoals maaltijdcheques of ecocheques is echter vaak afhankelijk van een minimum anciënniteit in de onderneming. Deze voorwaarde geldt ook voor studenten.

In de praktijk komt het dan ook vrij vaak voor dat studenten van dergelijke voordelen worden uitgesloten, niet vanwege hun studentenstatus, maar vooral omdat ze niet voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden voor dergelijke voordelen. Indien bijvoorbeeld in een bepaalde sector de eindejaarspremie alleen kan worden toegekend aan werknemers die het afgelopen jaar ten minste 6 maanden hebben gewerkt, zullen studenten die alleen voor juli en augustus zijn aangenomen er geen recht op hebben.

Let wel dat deze regel ook geldt voor de extralegale voordelen die je buiten enige sectorale verplichting in je onderneming hebt ingevoerd. Als je bijvoorbeeld aan al je werknemers maaltijdcheques toekent terwijl de sector daar niet in voorziet, zal je deze ook aan je studenten moeten toekennen. De studenten uitdrukkelijk uitsluiten van andere werknemers zou neerkomen op discriminatie, wat dus geen optie is. Daarom is het beter om de toekenning van extralegale voordelen afhankelijk te stellen van een minimale anciënniteit in jouw onderneming.

Verplaatsingsvergoedingen, kosten eigen aan de werkgever en onkostenvergoedingen

De extralegale voordelen mogen niet worden verward met onkostenvergoedingen of reiskosten die de werkgever aan zijn werknemers moet terugbetalen.

De verplaatsingsvergoeding is aan studenten verschuldigd op dezelfde wijze als aan andere werknemers. Er worden op dit vlak geen uitzonderingen voorzien. Ook als het de ouder van de student is die hem naar zijn werkplaats voert, verandert daar niets aan; hij heeft nog steeds recht op de in jouw sector verplichte verplaatsingsvergoeding voor zijn woon-werkverkeer.

Ook wat de onkostenvergoeding betreft, mogen studenten niet worden benadeeld ten opzichte van andere werknemers. Als de student bijvoorbeeld structureel moet telewerken, heeft hij recht op dezelfde vergoeding voor structureel telewerk als de andere werknemers in de onderneming. Het feit dat hij bij zijn ouders woont, dat hij hun internetverbinding of zelfs hun computer gebruikt, verandert daar niets aan.

Tot slot kan worden gesteld dat het in dienst nemen van een student voor de werkgever inderdaad interessant is wegens de lagere loonkosten, maar niet mag worden vergeten dat de student vaak dezelfde rechten heeft als andere werknemers wat betreft het loon en de alternatieve voordelen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates