Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Herinvoering relance-overuren van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025

29 juni 2023

Het sociaal akkoord 2023-2024 bevat een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een werkgever zijn werknemers meer flexibel kan tewerkstellen. Zo wordt de mogelijkheid om jaarlijks tot 220 vrijwillige overuren te presteren heringevoerd vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. 120 van deze overuren, de relance-overuren, zijn vrij van overloontoeslag, van RSZ-bijdragen en van bedrijfsvoorheffing. 

Update 2/10/2023: Het Koninklijk besluit om de relance-overuren vrij te stellen van RSZ werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 september 2023. De wetgeving die de relance-overuren mogelijk maakt en ze vrijstelt van bedrijfsvoorheffing werd op 5 september 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Wat zijn vrijwillige overuren?

Is het nodig om je werknemers overuren, buiten de bekendgemaakte roosters, te laten presteren, dan heb je daar doorgaans een bepaald motief voor nodig (bv. buitengewone vermeerdering van werk). Vanaf februari 2017 werden echter de vrijwillige overuren in het leven geroepen. Dit zijn overuren die je buiten de in het arbeidsreglement opgenomen roosters kan laten presteren zonder dat je daar een bepaald motief voor nodig hebt en zonder dat je toestemming moet vragen aan een intern of extern orgaan. Je moet daarbij dan wel rekening houden met de maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week. Hou er ook rekening mee dat elke werknemer, behoudens strengere sectorale bepalingen, elke 4 maanden maximaal 832 werkuren mag presteren, overuren inbegrepen, wat neerkomt op gemiddeld 48 uur per week. Je hebt bovendien het voorafgaand schriftelijk akkoord van je werknemer nodig. Dat akkoord is geldig voor zes maanden.

Deeltijdse werknemers in dienst? Deeltijdse werknemers kunnen pas vrijwillige overuren presteren zodra zij de normale voltijdse dag- of weekgrenzen overschrijden die gelden voor hun voltijdse collega’s. Tot ze die voltijdse grenzen bereiken kan er gewerkt worden met meeruren waarvoor eigen specifieke regels gelden (denk bijvoorbeeld aan het betalen van een toeslag wanneer het meerurenkrediet bereikt is).

Algemeen is er voor deze vrijwillige overuren een maximum van 120 uur per kalenderjaar per werknemer vastgelegd. Dit noemen we het basiscontingent. In je sectorale gids in Trefzeker kan je nakijken of je sector dit aantal verhoogd heeft. Deze vrijwillige overuren worden uitbetaald, eventueel met overloon indien de overloongrens overschreden wordt. Maar je hoeft geen inhaalrust toe te kennen. De vrijwillige overuren worden wel aangerekend op de interne grens, met uitzondering van de eerste 25 vrijwillige overuren (of tot maximum 60 vrijwillige overuren als de sector hiervan afwijkt). Alle andere vrijwillige overuren, buiten de eerste 25, worden op de interne grens aangerekend. Dat heeft tot gevolg dat er binnen dezelfde referteperiode minder andere overuren (bv. buitengewone vermeerdering van werk) gepresteerd kunnen worden.

Relance-overuren

Je hebt vanaf 1 juli 2023 de mogelijkheid om elk jaar 220 vrijwillige overuren te laten presteren. Dat zijn maximum 100 vrijwillige overuren van het basiscontingent en 120 extra vrijwillige relance-overuren daarbovenop.

Dat kan in de volgende periodes:

  • 1 juli – 31 december 2023;
  • 1 januari – 31 december 2024;
  • 1 januari – 30 juni 2025.

Je kan beide potjes (100 uur van het basiscontingent en 120 relance-overuren) vrij combineren. De wetgever verplicht je niet om eerst de 120 relance-overuren op te gebruiken, al zijn ze uiteraard wel voordeliger voor de werkgever.

Voorafgaand schriftelijk akkoord vereist

Om je werknemer relance-overuren te kunnen laten presteren, heb je zijn voorafgaand, schriftelijk akkoord nodig. Zijn akkoord is telkens geldig voor een periode van 6 maanden, maar kan hernieuwd worden.

Je kan een gratis modeldocument terugvinden bij de module ‘Modeldocumenten’ in Trefzeker (II. Uitvoering arbeidsovereenkomst, E. Diversen, Akkoord relance-overuren).

Loon en inhaalrust

Normaal gezien betaal je voor de vrijwillige overuren een overloon als de overloongrens overschreden wordt. Dit moet echter niet voor de 120 extra vrijwillige overuren.

Voor vrijwillige overuren krijgt je werknemer in principe geen inhaalrust. Je betaalt deze uren bijkomend uit op het einde van de betaalperiode. Wil je toch inhaalrust voorzien, neem dan contact op met onze consultants om te weten te komen hoe je hier correct mee moet omgaan.

(Para)fiscale behandeling

De 120 extra relance-overuren zijn vrij van RSZ-bijdragen. Er moet ook geen bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. De werknemer betaalt op de bezoldigingen ontvangen voor deze uren geen personenbelasting.

Let op: indien je je werknemer vrijwillig een overloontoeslag toekent, verlies je het voordeel van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. In dat geval zal het relance-overuur en de overloontoeslag dus toch belast zijn, maar wel vrij van RSZ-bijdragen. Toeslagen voor ploegen, avondwerk, zondagwerk ed. zijn geen probleem voor zover ze opgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een cao en ze ook verschuldigd zijn indien het niet gaat om een overuur. 

Bron:

  • Wet 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, BS 5 september 2023.
  • KB 15 september 2023 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 27 september 2023.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates