Hoe het saldo aan tijdskrediet berekenen?

28 december 2016

2017 heeft een aantal wijzigingen in petto op het gebied van thematische verloven en het tijdskrediet. Acerta zal u informeren over deze wijzigingen aan de hand van dagelijkse nieuwsberichten.

Wij deelden u al mee dat een werknemer voortaan tot 51 maanden tijdskrediet zal kunnen opnemen. U weet ook al dat een werknemer met twee deeltijdse functies voortaan ook een 1/5de tijdskrediet zal kunnen opnemen. Dat er maatregelen worden genomen om misbruiken van het tijdskrediet medische bijstand in te perken weet u ook al.

De Nationale Arbeidsraad heeft eveneens de regels gewijzigd die bepalen op welke wijze de periodes van tijdskrediet die in het verleden reeds werden genomen moeten verrekend worden op het huidige saldo van 51 maanden (of 36 maanden voor het tijdskrediet voor het volgen van een opleiding).

Om te bepalen op hoeveel tijdskrediet een werknemer onder de nieuwe regels nog recht heeft, moeten de periodes die hij in het verleden reeds genomen heeft in mindering worden gebracht. Op de maximumduur van 51 of 36 maanden tijdskrediet met motief, worden de periodes van schorsing die in het verleden genomen werden (in het kader van de herstelwet van 22 januari 1985, de artikelen3 en 6 van cao 77bis en de artikelen 3 en 4 van cao 103) zowel met motief (in kalendermaanden) als zonder motief (gerekend in voltijds equivalenten) in mindering gebracht.

De eerste 12 maanden (in voltijds equivalenten) van tijdskrediet die genomen werden zonder motief worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Dus zolang een werknemer nog geen 12 maanden tijdskrediet zonder motief genomen heeft, behoudt hij zijn volledig recht op tijdskrediet met motief.

Onderstaande voorbeelden illustreren dit: 

Reeds opgenomen Nog recht op
Werknemer heeft zijn 12 VTE zonder motief nog niet opgebruikt
• 15 mnd 1/5 TK (cao 77bis) = 3VTE
• 12 mnd 1/2 TK cao 77bis) = 6 VTE
• 10 mnd 1/5 TK zonder motief (CAO 103) = 2 VTE
51 mnd – 0 mnd (11 mnd VTE buiten beschouwing) = 51 mnd met motief
Werknemer heeft zonder motief niet opgebruikt, maar wel met motief genomen
• 15 mnd 1/5 TK (cao 77bis) = 3VTE
• 12 mnd 1/2 TK cao 77bis) = 6 VTE
• 10 mnd 1/5 TK met motief (CAO 103)
9 mnd VTE buiten beschouwing gelaten
Nog recht op:
51 mnd – 10 mnd = 41 mnd met motief
Werknemer gebruikte 12 VTE zonder motief op
• 15 mnd 1/5 TK (cao 77bis) = 3VTE
• 12 mnd 1/2 TK cao 77bis) = 6 VTE
• 45 mnd 1/5 TK zonder motief (CAO 103) = 9 VTE
12 VTE – 18 (3+6+9) VTE = -6
Nog recht op: 
51 mnd – 6 = 45 mnd met motief
Werknemer gebruikte alle periodes op onder cao 103
• 30 mnd 1/5 TK (cao 103) = 6VTE
• 12 mnd 1/2 TK met motief (cao103)
6 mnd VTE geneutraliseerd
Nog recht op: 
51 mnd – 12 mnd = 39 mnd met motief

Opgelet: De nieuwe cao 103 zal niet onmiddellijk van toepassing zijn op 1 januari 2017. De nieuwe cao 103 vraagt de aanpassing van onder andere het KB-uitkeringen dat het recht op uitkering regelt. De nieuwe cao 103 voorziet dat hij pas in werking zal treden wanneer ook het koninklijk besluit in werking treedt en uiterlijk op 1 april 2017.

In het volgende Acerta-nieuwsbericht zullen we het hebben over de landingsbanen en meer bepaald wat er zal wijzigingen voor de berekening van de anciënniteitsvoorwaarde en de loopbaanvoorwaarde. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates