Ik ben weg, baas, ik heb de lotto gewonnen!

01 september 2017

Wat als uw werknemer de gelukkige is? Kan hij zomaar zijn job opzeggen?

Een Amerikaanse heeft recent de jackpot van 800 miljoen dollar gewonnen. Wat als uw werknemer de gelukkige is? Kan hij zomaar zijn job opzeggen zonder een opzegtermijn te presteren of u een opzeggingsvergoeding te betalen?

Kan uw werknemer stoppen met werken van de ene dag op de andere?

Nee, dat kan hij niet. Net zoals u moet uw werknemer de regels rond ontslag respecteren en een opzegtermijn naleven.

Hij heeft twee mogelijkheden:

  • Of hij kiest ervoor om zijn opzegtermijn te presteren. Hij moet dan blijven werken tijdens de periode die in de wet bepaald is, zodat u op zoek kan gaan naar een vervanger;
  • Of hij wil dadelijk stoppen met werken. Dan zal hij u een vergoeding verschuldigd zijn die overeenkomt met het loon dat u hem had moeten betalen tijdens de opzegtermijn.

Mijn werknemer is van de ene dag op de andere gestopt met werken. Wat nu?

Als uw werknemer niet meer komt opdagen zonder iets te laten weten, kan u maar beter op uw hoede zijn.

Het is aan te raden dat u een geschreven verklaring van hem bekomt dat hij ontslag neemt. Is dit niet mogelijk, dan stuurt u hem best één of zelfs meerdere brieven om hem erop te wijzen dat hij er zelf voor heeft gekozen om het bedrijf te verlaten en niet terug te komen werken.

Een andere mogelijkheid is een overeenkomst sluiten dat u in onderling akkoord de samenwerking stopzet. Acerta stelt u gratis een modeldocument ter beschikking, dat u hier kan vinden.

Mijn werknemer komt zijn verplichtingen niet na en vertrekt zonder opzeg of vergoeding. Wat kan ik doen?

U heeft het recht om van hem een verbrekingsvergoeding te vragen. Dit doet u best via aangetekende brief.

Opgelet, u kan niet zomaar het loon dat u hem nog moest betalen inhouden ter compensatie. 

Acerta kan u helpen!

Acerta helpt u met de berekening van de opzegtermijn die uw werknemer moet respecteren. U kan deze zelf berekenen met onze simulatietool die u gratis kan testen op Trefzeker of u kan u laten bijstaan door uw dossierbeheerder bij Acerta.

Wij kunnen u bovendien persoonlijk begeleiden via de diensten van Acerta Consult.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates