Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Mini-taxshift: wat wijzigt er aan de vrijstellingen van doorstorting voor overwerk en ploegenarbeid?

08 april 2022

De wet die de mini-taxshift van de federale regering moet realiseren werd recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet worden een heel aantal bestaande maatregelen aangepast. We focussen in dit nieuwsbericht op de wijzigingen aan de vrijstellingen van doorstorting voor overwerk en voor nacht- en ploegenarbeid.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

Wanneer werknemers overwerk presteren genieten zowel de werkgever als de werknemer van een fiscaal voordeel. Voor de werknemer gaat het over een belastingvermindering die reeds toegepast wordt bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing. De werkgever mag dan weer een gedeelte van de ingehouden bedrijfsvoorheffing bijhouden in de plaats van deze door te storten naar de overheid.

De wettekst die het werkgeversvoordeel omschrijft vermeldde niet expliciet dat dit fiscaal voordeel enkel mag toegepast worden voor overuren waarvoor een wettelijke overwerktoeslag betaald moet worden. Deze voorwaarde wordt nu expliciet opgenomen in de wettekst. In de praktijk werd dit echter al langer zo toegepast.

Vrijstelling van doorstorting voor nacht- en ploegen (algemeen)

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt op verschillende vlakken aangepast en verstrengd.

Minimale nacht- en ploegenpremie

Om recht te geven op deze vrijstelling is vereist dat een nacht- of ploegenpremie wordt betaald. Voortaan zal de premie enkel in aanmerking komen indien deze een minimumdrempel bereikt:

  • Nachtarbeid: door de premie moet het uurloon minstens 12% hoger liggen dan het (contractueel bepaalde) bruto-uurloon voor een uur dat niet in nachtarbeid wordt gepresteerd;
  • Ploegenarbeid: door de premie moet het uurloon minstens 2% hoger liggen dan het (contractueel bepaalde) bruto-uurloon voor een uur dat niet in ploegenarbeid wordt gepresteerd. Alle werknemers in de onderneming die ploegenarbeid verrichten moeten een ploegenpremie ontvangen.

De nacht- of ploegenpremie zal bovendien moeten worden opgenomen in een cao, in het arbeidsreglement van de onderneming of in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De wetgever geeft werkgevers de tijd tot 1 april 2024 om aan deze laatste vereiste te voldoen.

Kleine pauze toegestaan

Voor de toepassing van deze vrijstelling moeten de ploegen elkaar in principe opvolgen zonder onderbreking. In de praktijk bestond al langer een tolerantie voor het geval er een korte pauze was tussen de verschillende ploegen. Die tolerantie wordt nu expliciet opgenomen in de wet. “Kort” betekent in deze context maximaal 15 minuten.

Berekening 1/3de norm

Sinds 2022 wordt de 1/3de norm steeds in uren berekend, en niet langer in dagen. Dat was reeds langer bekend. In het kader van de mini-taxshift wordt daarnaast bepaald dat:

  • Een bepaald uur slechts in aanmerking komt voor ofwel de vrijstelling voor ploegenarbeid, ofwel die voor nachtarbeid. Het nagaan van deze norm moet dus voor beide regelingen afzonderlijk gebeuren.
  • Enkel de uren die voldoen aan de definitie van respectievelijk nacht- of ploegenarbeid én waarvoor effectief een premie betaald wordt meegenomen mogen worden in de teller voor deze norm.
  • Bij het vaststellen van deze teller mogen – in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst - enkel de uren meegeteld worden waarvoor het loon wordt doorbetaald en waarvan kan worden aangetoond dat de werknemer zonder die schorsing volgens zijn arbeidsregeling nacht- of ploegenarbeid had verricht en hiervoor een nacht- of ploegenpremie zou hebben ontvangen.

Vrijstelling van doorstorting voor volcontinue ploegenarbeid

Voor volcontinue ploegenarbeid geldt een hoger vrijstellingspercentage dan voor de klassieke ploegenarbeid. Ook met betrekking tot de volcontinue ploegenarbeid wordt nu gespecifieerd dat alle werknemers die in dergelijk systeem werken een ploegenpremie moeten ontvangen en dat een onderbreking van maximaal 15 minuten tussen de verschillende ploegen geen beletsel meer vormt.

Vrijstelling van doorstorting voor ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat)

Het kunnen genieten van de vrijstelling voor ploegenarbeid op werven zal voortaan afhankelijk zijn van het voldoen aan de verplichting die de RSZ oplegt aan aannemers tot aanmelding van bepaalde werken in onroerende staat. Deze bijkomende voorwaarde geldt uiteraard enkel voor de werken waarvoor dit verplicht is op basis van die RSZ-reglementering.

Toepassing vrijstelling nacht- en ploegenarbeid door uitzendkantoren

Uitzendkantoren die uitzendkrachten ter beschikking stellen van ondernemingen waarin nacht- of ploegenarbeid (al dan niet op werven) wordt verricht kunnen deze vrijstelling evenzeer toepassen. Zij moeten ingeval van controle dan ook kunnen aantonen dat ze aan alle voorwaarden voldoen, net zoals andere werkgevers. Om dat bewijs te kunnen leveren moeten ze samenwerken met de gebruiker(s). Het is dan ook aan te raden hier op voorhand de nodige afspraken over te maken.

In de toekomst zullen uitzendkantoren enkel nog gebruik kunnen maken van deze vrijstelling wanneer zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker. Om de uitzendkantoren de kans te geven om deze toestemming in orde te brengen, geldt deze verplichting pas vanaf 1 oktober 2022.

Bron: Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 2022.

Opleiding

Meer weten over arbeidsduur, nacht- en ploegenarbeid? Volg de opleiding Arbeidsduur en flexibiliteit

Info en inschrijven

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates