Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Nieuwe maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid

26 april 2024

Om tegemoet te komen aan de onduidelijkheden en ontoepasbaarheid van de regeling over “inzetbaarheidsbevorderende maatregelen”, zoals in 2022 opgenomen als onderdeel van de arbeidsdeal zijn er twee ontwerpen van koninklijke besluiten en een nieuw wetsontwerp gemaakt.

We lichten hieronder graag toe wat deze maatregelen inhouden, welke veranderingen er werden aangekondigd en wat de gevolgen zijn voor u als werkgever.

Wat zijn "inzetbaarheidsbevorderende maatregelen"?

Zoals eind 2022 werd uiteengezet in de arbeidsdeal, is het doel van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen om werknemers die ontslagen worden, makkelijker aan een nieuwe job te helpen. Deze maatregelen staan algemeen bekend als “artikel 39ter".

Met een budget dat, na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ter beschikking van de werknemer wordt gesteld, krijgt de werknemer de mogelijkheid om o.m. opleidingen en coachingsessies te volgen. Hiermee kan hij een nieuwe job vinden en vlotter de overstap maken naar een nieuwe loopbaan. Dit budget komt boven op de bestaande maatregelen voor outplacement.

Meer informatie over de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen zoals ze oorspronkelijk werden opgesteld, vind je via volgende link.

Welke werknemers kunnen van deze maatregel genieten?

Elke ontslagen werknemer die recht heeft op een opzegtermijn van 30 weken of meer, kan genieten van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. Ze zijn zowel van toepassing op werknemers die worden ontslagen met een opzegtermijn, als op werknemers waarmee de samenwerking met onmiddellijke ingang wordt beëindigd tegen betaling van een ontslagvergoeding.

De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen zijn niet van toepassing in geval van ontslag omwille van een herstructurering. Bovendien heeft de werknemer geen recht op deze maatregelen wanneer hij een transitietraject doorloopt tijdens zijn opzegtermijn bij een andere werkgever.

Wat is de impact voor de werkgever?

Het budget dat de werknemer kan gebruiken om van zijn inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te genieten, wordt gefinancierd door de patronale bijdragen die berekend worden op 1/3 van de opzeggingstermijn door de werkgever betaald. In principe zijn er dus geen directe financiële gevolgen voor de werkgever. De RSZ draagt deze patronale bijdragen over aan de RVA zodat deze de gevolgde opleidingen kan terugbetalen. Het wetsontwerp schept geen duidelijkheid over wie het geld voor deze opleidingen moet voorschieten.

Deze maatregel biedt de werknemer de mogelijkheid om tijdens zijn opzegtermijn afwezig te zijn van het werk om de opleidingen en sessies te volgen en dit met behoud van loon. Dit wil zeggen dat de maatregelen indirect toch een financiële impact hebben op de werkgever die het loon betaalt.

Wat verandert er?

Het deel over inzetbaarheidsbevorderende maatregelen zoals beschreven in de huidige wet van 3 oktober 2022 (arbeidsdeal), bleek in de praktijk onuitvoerbaar.

Het doel van de nieuwe wetgeving is de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen mogelijk maken, zodat werknemers ook echt kunnen genieten van deze maatregelen en de wet geen dode letter blijft.

Bovendien moeten werknemers volgens de huidige versie van de wet kunnen genieten van een "budget" dat afhankelijk is van de duur van de opzegtermijn en van hun loon. Om een einde te maken aan deze loongerelateerde ongelijkheid, voorziet het nieuwe wetsontwerp in één forfaitair "budget" van 1.800 euro. Dit budget is hetzelfde voor alle werknemers die in aanmerking komen voor de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen en zal ieder jaar worden geïndexeerd.

Tot slot definieert het wetsontwerp duidelijker het begrip "inzetbaarheidsbevorderende maatregelen" en geeft het ontwerp ook voorbeelden van opleidingen, coaching of andere cursussen die met het budget kunnen worden gevolgd.

Wanneer zal deze wijziging worden doorgevoerd?

Opgelet: we willen graag benadrukken dat wij ons, op het moment van schrijven van dit artikel, gebaseerd hebben op ontwerpen van een wet en van koninklijke besluiten. Dit wil zeggen dat de nieuwe maatregelen nog niet van kracht zijn en er nog eventuele wijzigingen kunnen worden aangebracht, dit tot er een definitieve wet voorhanden is.

De nieuwe wetgeving wordt uiterlijk op 1 april 2025 van kracht.

Bronnen:

Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 10 november 2022)

Wetsontwerp van 26 maart 2024 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van Sociaal Strafrecht, Doc 3914/001

Persbericht van de Minsterraad van 22 maart 2024 "Arbeidsdeal: inzetbaarheidsbevorderende maatregelen

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates