Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Recht van je medewerker op meerdere banen

02 november 2022

Een nieuwe wet, die in werking zal treden op 10 november 2022, erkent het recht van werknemers om parallel voor meerdere werkgevers te werken.​

Twee nieuwe verboden voor werkgevers

Dit wettelijk recht van je medewerker op meerdere banen houdt in dat je je medewerker behalve in de wettelijk voorziene gevallen niet mag verbieden om, buiten zijn werkuren voor jou, nog te werken voor één of meerdere andere werkgevers.

Ook mag je een medewerker die meerdere banen heeft, niet om die reden nadelig behandelen.

Bestaansreden

Die twee nieuwe verboden zijn het gevolg van een Europese richtlijn, die aan de lidstaten van de Europese Unie en dus ook aan België oplegt om het recht van werknemers op meerdere banen te beschermen.

Die richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten kunnen vastleggen onder welke voorwaarden werkgevers het recht van hun medewerkers kunnen beperken om voor andere werkgevers te werken. Eventuele beperkingen moeten berusten op objectieve redenen, die volgens de richtlijn bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten en het vermijden van belangenconflicten.

Wat zijn wettelijke voorziene gevallen waarin mag worden afgeweken van deze verboden?

Zoals hoger gesteld, gelden deze verboden niet in de wettelijk voorziene gevallen.

In de parlementaire voorbereiding worden de volgende voorbeelden gegeven van wettelijke voorziene gevallen die het recht van je medewerker op meerdere banen inperken:

  • Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst mag een medewerker je geen concurrentie aandoen, zelfs niet als het om eerlijke concurrentie gaat.
  • Je medewerker mag een bedrijfsgeheim waarvan hij in de uitvoering van zijn werk kennis kan krijgen, niet op onrechtmatige wijze gebruiken of openbaar maken.
  • Wanneer je medewerker bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst kennis krijgt van geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, dan mag hij die niet bekendmaken.
  • Je medewerker mag geen daden van oneerlijke concurrentie verrichten of hieraan meewerken.

Het recht van je medewerker op meerdere banen is dus niet onbegrensd. Je medewerker moet nog altijd aan zijn wettelijke plichten voldoen, zoals onder meer het verbod om jou concurrentie aan te doen.

Wat betekent dit voor een exclusiviteitsbeding?

Onder exclusiviteitsbeding wordt doorgaans verstaan: een beding in de arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat de medewerker buiten zijn arbeidsovereenkomst geen enkele andere (beroeps)activiteit mag uitoefenen, of dat hieraan beperkingen stelt.

Dergelijk beding komt (altijd al) in het vaarwater van de vrijheid van arbeid van je medewerker en de vrijheid van je medewerker om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen. Er bestaat dan ook discussie, ook in de rechtspraak, over (de voorwaarden voor) de geldigheid van dergelijk beding.

Het nieuwe wettelijke recht van je medewerker op meerdere banen levert bijkomende vraagtekens op over de rechtsgeldigheid van exclusiviteitsbedingen. De beoordeling van de rechtsgeldigheid van zo’n beding blijft wel afhankelijk van wat precies in het beding staat.

Temeer omdat er een sanctie staat op de miskenning van dit recht van je medewerker (zie hieronder), ga je best voorzichtig te werk bij het opstellen en bij het inroepen van dergelijke bedingen.

Wat betekent dit voor een niet-concurrentiebeding?

Een niet-concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin je medewerker zich ertoe verbindt om, wanneer hij bij jou uit dienst treedt, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming, waardoor hij de mogelijkheid heeft om jouw onderneming nadeel te berokkenen door bij jou verworven kennis die eigen is aan je onderneming, elders te gebruiken.

Een niet-concurrentiebeding heeft maar uitwerking (tenzij je er op geldige en tijdige wijze afstand van doet) bij het einde van de arbeidsovereenkomst, wanneer je medewerker dus niet meer bij jou in dienst is.

De vraag of je ex-medewerker, die is gebonden door een niet-concurrentiebeding, in dienst mag treden bij een andere onderneming, moet worden beoordeeld in het kader van het niet-concurrentiebeding. Die vraag raakt op zich niet aan het recht op meerdere banen, aangezien je ex-medewerker op dat ogenblik al bij jou uit dienst is.

Sanctie

Overtreed je hoger genoemd verboden en misken je dus het recht van je medewerker op meerdere banen, dan riskeer je een administratieve of strafrechtelijke geldboete, die wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken medewerkers.

Bron:
Hoofdstukken 3 en 6 van de wet van 7 oktober 2022 houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, BS 31 oktober 2022.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates