Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Regering bereikt akkoord over begrotingscontrole: wat weten we al?

18 april 2023

Op 30 maart bereikte de regering een akkoord over de begrotingscontrole. Het akkoord luidt enkele nieuwe besparingsmaatregelen in die ook voor u als werkgever relevant zijn. We sommen de grote lijnen voor u op.

RVA-uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden verlaagd

De overheid kondigt aan om vanaf 1 januari 2024 de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid van 65% naar 60% te verlagen. Het loonverlies voor werknemers met lage en middeninkomens zal door de werkgever gecompenseerd moeten worden door middel van een nieuw supplement, dat boven op de bestaande supplementen komt die reeds voorzien zijn bij wet, CAO of andere bestaande afspraken in ondernemingen. Deze maatregel zal voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid gelden, behalve voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Inperking RSZ-verminderingen voor eerste aanwervingen

Het bedrag van de RSZ-vermindering die de werkgever voor zijn eerste aanwerving krijgt, zal vanaf 1 januari 2024 worden geplafonneerd op 3.100 euro per kwartaal in plaats van de huidige 4000 euro per kwartaal. De vermindering blijft wel onbeperkt in de tijd. De verlaging van het verminderingsbedrag naar 3100 euro per kwartaal geldt vanaf 1 januari 2024 ook voor de verminderingen van een eerste werknemer die in dienst zijn genomen vóór 1 januari 2024.  

Daarnaast kondigde de overheid ook aan dat de RSZ-vermindering voor de 4de, 5de en 6de aanwerving zal verdwijnen vanaf 1 januari 2024.  Voor de verminderingen die zijn ingegaan vóór 1 januari 2024, blijven de huidige regels van toepassing

Beperkte stijging sociale uitkeringen

Daarnaast komt er ook een beperking van de toekomstige stijging van de sociale uitkeringen (minimumpensioenen, IGO, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen,…).

Ook de geplande verhoging van het pensioenplafonds voor werknemers en ambtenaren in 2024 zal niet worden doorgevoerd.

Verstrenging sanctiebeleid witte kassa horeca

Het huidig systeem van het geregistreerd kassasysteem zal hervormd worden en aangevuld worden met nieuwe sancties.

Verlenging zorgpersoneelsplan, onderdeel voor de gepensioneerden

Het zogenaamde zorgpersoneelplan van 2022 was een maatregelenpakket met als doel om de werkdruk in de zorg te verlichten. De meeste van de maatregelen werden inmiddels een eerste keer verlengd, tot 31 maart 2023.

Als onderdeel van de begrotingscontrole besliste de federale regering om het onderdeel voor de gepensioneerden opnieuw te verlengen. Het is wel de intentie dat deze verlenging beperkt blijft tot gepensioneerden die minstens 65 jaar zijn of die een volledige loopbaan kennen.
Volgens de door ons verkregen informatie worden de andere maatregelen van het zorgpersoneelsplan, onder meer de neutralisering van het studentencontingent en de cumulatiemogelijkheid van uitkeringen en beroepsinkomen, niet verlengd.

Inmiddels keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deze beslissing een wetgevend kader moet geven.
Dit ontwerp regelt wel niet de verlenging van het fiscale aspect, zijnde het afwijkende belastingtarief van 33 procent. Voor dat aspect is nog een wet nodig.

Het ontwerp wordt nu overgemaakt aan de Raad van State, waarna de regering het ontwerp definitief kan goedkeuren. We komen terug op deze maatregel wanneer er we over meer details en zekerheid beschikken.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates