Regularisatie landingsbanen met uitkering mogelijk

21 juni 2019

Werknemers jonger dan 60 jaar in bijzondere landingsbaan kunnen in bepaalde omstandigheden een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019

Landingsbaan met uitkering vanaf 60 jaar

Een werknemer kan een gewone landingsbaan nemen om zijn loopbaan te verminderen met 1/2 of 1/5 vanaf 55 jaar. Hij kan hiervoor pas een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar. Vanaf 1 januari 2019 kon een werknemer die een bijzondere vorm van landingsbaan (zwaar beroep, lange loopbaan, onderneming in moeilijkheden of herstructurering) genoot, ook maar een uitkering verkrijgen vanaf 60 jaar.

De sociale partners in de Nationale arbeidsraad kunnen elke twee jaar een kader-cao sluiten die de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een uitkering voor de bijzondere vormen van landingsbaan lager legt. Daarover kon u hier al meer lezen.

Bijzondere landingsbaan met uitkering vanaf 55 of 57 jaar

Voor de periode 2019-2020 werd kader-cao nr. 137 gesloten die ervoor zorgt dat voor de bijzondere vormen van landingsbaan, een uitkering kan verkregen worden:

  • voor landingsbaan in de vorm van een 1/2 loopbaanvermindering vanaf 57 jaar;
  • voor landingsbaan In de vorm van een 1/5 loopbaanvermindering vanaf 55 jaar.

Opdat de werknemer beroep kan doen op verlaging, is het echter wel vereist dat het bevoegde paritair comité of subcomité een sector-cao afsluit die uitdrukkelijk stelt dat de kader-cao van toepassing zal zijn in de sector. Is er geen sectorale cao, dan blijft de uitkering behouden op 60 jaar.

Regularisatie vanaf 1 januari 2019

De kader-cao (nr. 137) die het mogelijk maakt om vanaf 57 of 55 jaar een uitkering te verkrijgen dateert van 23 april 2019 maar trad in werking vanaf 1 januari 2019. Er is dus een behoorlijk lange tussenperiode waarin een werknemer jonger dan 60 jaar enkel maar een bijzondere landingsbaan zonder uitkering kon verkrijgen aangezien er geen kader-cao of sectorale cao bestond.

Nu kader-cao 137 er is, laat RVA weten dat regularisaties met terugwerkende kracht mogelijk zijn voor werknemers die in deze tussenperiode een bijzondere landingsbaan namen zonder uitkering.

Werknemers van 55-59 jaar in geval van 1/5 landingsbaan en van 57-59 jaar in geval van 1/2 vermindering kunnen een regularisatie aanvragen op voorwaarde dat er een sectorale cao werd gesloten die met terugwerkende kracht van toepassing is vanaf 1 januari 2019. Dat kan je controleren in je Sectorale Gids onder afdeling 40.6.1.5. De werknemers moeten, om de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 te verkrijgen een nieuw aanvraagformulier indienen bij hun RVA-kantoor.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates