Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Sectoraal akkoord voor 2023-2024 bereikt in de bouwsector

29 juni 2023

De sociale partners in de bouwsector zijn het eens geworden over een sectoraal akkoord dat impact zal hebben op de arbeidsvoorwaarden en verloning in PC 124 in 2023 en 2024. Dit zijn de belangrijkste punten van het ontwerpakkoord.

Zoals we een paar weken geleden hadden aangekondigd, was er een ontwerpakkoord bereikt in de bouwsector. Dit akkoord is nu door alle sociale partners definitief goedgekeurd en ondertekend. Dit zijn de belangrijkste punten van het akkoord:

Een koopkrachtpremie
Bedrijven die in 2022 hoge of zelfs uitzonderlijk hoge winsten hebben behaald, zullen hun werknemers een koopkrachtpremie moeten toekennen. Deze premie zal variëren naargelang de hoogte van de bedrijfswinst voor het boekjaar 2022:

  • 250 euro als de winst hoger is dan ten minste 1,15 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren; 
  • 500 euro als de winst hoger is dan ten minste 1,25 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren bedraagt;
  • 750 euro voor bedrijven met uitzonderlijk hoge winsten.

De som van de uit te keren premies mag echter niet meer bedragen dan 15% van de winst in 2022. 
Het moet worden toegekend in december 2023 aan de arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn, pro rata hun tewerkstellingsbreuk en hun tewerkstelling in 2022.
Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie over de voorwaarden van de koopkrachtpremie.

Verhoging ecocheques of gelijkwaardig voordeel 
Het bedrag van de ecocheques of het gelijkwaardig voordeel wordt verhoogd tot 115 euro per jaar vanaf de referentieperiode tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024. 

Mobiliteit
Volgende maatregelen zijn gepland:

  • Een mobiliteitsdag voor elke arbeider die 30.000 km of meer per jaar heeft gereisd;
  • Een verhoging van de mobiliteitsvergoeding ‘chauffeur die alleen rijdt’ van +0,035 euro/km vanaf 1 september 2023;
  • Een verhoging van de fietsvergoeding naar 0,27 euro/km vanaf 1 september 2023.

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
De huidige maatregelen waardoor bouwvakkers vroeger in hun loopbaan kunnen genieten van het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) worden verlengd tot 30 juni 2025. De forfaitaire bedragen zullen ook worden aangepast.

Tijdskrediet
Het tijdskrediet inzake landingsbanen, waardoor bouwarbeiders hun beroep met 1/5e of halftijds kunnen verminderen terwijl ze werkloosheidsuitkeringen ontvangen vanaf de leeftijd van 55 jaar, zal worden verlengd. 
Tijdskrediet met motief dient halftijds of voltijds beschikbaar te zijn voor arbeiders in de sector.

Anciënniteitsverlof
Een bijkomende dag anciënniteitsverlof wordt toegekend aan arbeiders die 30 jaar bij het bedrijf in dienst zijn.

Werkdruk verlagen en de zwaarte van het beroep verlichten 
Het fonds zal jobcoaches aanstellen om arbeiders te helpen die de sector dreigen te verlaten. 

Studenten
Vanaf 1 juli 2023 zullen studenten het "normale" sectorale minimumloon uitbetaald krijgen. Er zal dus geen specifieke studentenbarema meer zijn.
Studenten moeten ook op zaterdag kunnen werken onder dezelfde voorwaarden als andere bouwvakkers. De studenten moeten de opleiding basisveiligheid gevolgd hebben binnen de 5 dagenvan zijn arbeidsregime. “Duaal leerlingen” kunnen deze zomer maximaal 4 weken als jobstudent werken in het bedrijf waar ze stage lopen. 

Bestaanszekerheid
De maatregelen in verband met bestaanszekerheid (tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, promotie, groene lening, enz.) worden verlengd. De bedragen worden aangepast op 1 juli 2023.

Opleiding
Voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers wordt het individuele recht op opleiding vastgesteld op 2,5 dag per jaar van 2023 tot 2025. Dit wordt vanaf 2026 jaarlijks verhoogd met een halve dag om zo te komen tot 5 dagen verplichte opleiding vanaf 2030.
Een sectorale tussenkomst wordt voorzien voor opleidingen van minstens 8 uur die wegens specifieke omstandigheden niet op 1 dag kunnen worden gegeven.  
De bestaande cao’s voor opleidingen in de bouw blijven van toepassing tot 31 december 2024.

Outplacement
De huidige sectorale maatregelen worden verlengd tot 30 juni 2025.

Harmonisatie van aanvullende pensioenen 
Vanaf 1 januari 2025 zal de minimumbijdrage 1,65% bedragen in het kader van de harmonisering van het aanvullende pensioen voor arbeiders en bedienden. 

Zaterdagwerk
Een nieuwe uitzondering wordt ingevoerd op het verbod op zaterdagarbeid in de bouwsector voor de levering van bouwmaterialen (met uitzondering van de levering van stortklaar beton). 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates