Vorige

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Heb je je werknemers een koopkrachtpremie toegekend in 2023, dan moet je deze premie uiterlijk op 31 maart 2024 uitreiken onder de vorm van consumptiecheques.

Leestijd: Later lezen?

1. Wat is de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie is een (para)fiscaal voordelige premie die je kan toekennen aan je werknemers wanneer je onderneming in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald, in de vorm van consumptiecheques.  De concrete invulling van de goede resultaten kan gebeuren via het sectoraal overleg door een (uitzonderlijk) hoge winstcriterium te bepalen. Verschillende sectoren hebben al voorzien in een sectorale koopkrachtpremie.

Dit initiatief van de federale overheid kwam er eind 2022 om zo de koopkracht op peil te houden.

2. Hoe kan je de koopkrachtpremie toekennen?

De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque. Het is geen cash premie.

Plaats je bestelling bij onze partner Pluxee of bij één van de andere leveranciers. Contacteer je Acerta contactpersoon om dit in orde te brengen.

De toekenning van de premie moet in principe geregeld worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dat kan op sector- of ondernemingsniveau of via een schriftelijke bijlage aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

  • Wanneer een sectorale cao zou worden gesloten, moet deze de hoge winst en de uitzonderlijk hoge winst in 2022 definiëren en welk premiebedrag daar dan tegenover staat. De premie is beperkt tot maximum 500, resp. 750 euro.
  • In het geval van een ondernemings-cao is het aan de werkgever om aan te tonen dat die ondanks de crisis goede resultaten kon aantonen, en vervolgens de premiebedragen vast te leggen tot maximum 750 euro.
  • Wanneer het niet mogelijk is om te werken met een cao, kan de koopkrachtpremie ook toegekend worden op basis van een individuele overeenkomst. Bij een schriftelijke bijlage hoeft de werkgever niets aan te tonen. Blijven de premiebedragen van een sectorale cao onder de wettelijke maxima, dan kunnen individuele werkgevers alsnog beslissen om hoger te gaan.

Experte Els Meersseman legt je in dit korte webinar (4:53 minuten) uit in welke gevallen je de koopkrachtpremie moet of mag geven.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

3. Hoeveel mag de koopkrachtpremie bedragen?

Het maximumbedrag van de koopkrachtpremie, hangt af van de winst van je bedrijf. Voor ondernemingen die een hoge winst behaalden, bedraagt de bovengrens van de premie 500 euro per werknemer. In geval van een uitzonderlijk hoge winst, wordt dit maximumbedrag opgetrokken tot 750 euro.

Jouw sector, of je ondernemingsafspraken, kunnen ook in een lager bedrag voorzien.

Als je de toekenningsregels volgt, is de koopkrachtpremie vrijgesteld van belastingen en van de normale RSZ-bijdragen.  Er is wel voorzien in een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5 %. Zowel de premie als de bijzondere RSZ-bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar voor jou.

Voor de bedrijfsleiders kan er geen vrijgestelde toekenning gebeuren.

4. (Para)fiscaal voordelige beloning voor extra koopkracht

De koopkrachtpremie heeft min of meer dezelfde troeven als de toenmalige coronapremie: een lagere bijzondere RSZ-bijdrage en geen bedrijfsvoorheffing. De bestedingsmogelijkheden zijn beperkter dan bij de coronapremie, en zijn nu te vergelijken met die van de maaltijd- en de ecocheque.

De eenmalige premie biedt bedrijven die goede resultaten voorleggen de kans om hun werknemers een (para)fiscaal voordelig extraatje en dus extra koopkracht te gunnen, bij wijze van appreciatie voor hun bijdrage aan de mooie resultaten. Ondanks de 0% loonnorm is er dankzij de premie dus wat ruimte voor bedrijven om te belonen en zich als werkgever te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

5. Vanaf en tot wanneer kan de koopkrachtpremie toegekend worden?

Je kon de premie toekennen vanaf 1 juni tot en met 31 december 2023. Je moet ze uiterlijk op 31 maart 2024 uitreiken. Je medewerkers kunnen ze besteden tot 31 december 2024.

6. Waar kan de koopkrachtpremie worden besteed?

De koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, kan je besteden aan:

  • de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van verbruiksklare voeding,
  • de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (het zal gaan om dezelfde producten en diensten die met ecocheques kunnen worden betaald).

Toegekende koopkrachtpremie nog niet uitgereikt?

Heb je de toegekende koopkrachtpremie nog niet uitgereikt aan je werknemers, dan is het tijd om actie te ondernemen en de bestelling bij de uitgiftemaatschappij te (laten) plaatsen. Om je bestelling tijdig te verwerken moet de bestelling uiterlijk op 25 maart 2024 bij de leverancier zijn. Plaats je bestelling bij onze partner Pluxee of bij één van de andere leveranciers. Contacteer je Acerta contactpersoon om dit voor jou in orde te brengen. Wil je op de hoogte blijven van de regelgeving? Bekijk dan zeker onze sociaal-juridische updates. 

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Wat als je werknemer vastzit op zijn vakantiebestemming?

22 juli 2024
Dries Rutten

De zomer is volop aan de gang en dat betekent voor veel werknemers maar één ding: tijd voor vakantie! Hoewel de meesten onder hen na een ontspannen periode terugkeren met opgeladen batterijen, kan het ook voorvallen dat een werknemer pas later terugkeert dan voorzien door externe factoren buiten zijn of haar wil om. Een vertraagde vlucht, zoals bij...

Lees meer
Werkgevers

Wat verandert er voor werkgevers vanaf 1 juli 2024?

24 juni 2024
Amandine Boseret

Vanaf 1 juli verandert er opnieuw heel wat op sociaal-juridisch vlak. Deze wijzigingen kunnen een impact hebben op jou als werkgever en op jouw werknemers. Als je hiervan op tijd op de hoogte bent, kan je de nieuwe regels correct toepassen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die vanaf 1 juli ingaan.

Lees meer
Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer