Tijd om de Dimona-spelregels nog eens op te frissen!

12 juli 2019

In de zomer doet u beroep op extra personeel? Denk dan zeker aan de Dimona-regels! 

In de zomer zijn je vaste werknemers met welverdiende vakantie. Om de zaken goed te laten lopen, kan je beroep doen op tijdelijke krachten. Ook voor deze tijdelijke werknemers moet je een tijdige en correcte Dimona-aangifte doen. Wat zijn de spelregels ook alweer?

Dimona IN

Vooraleer je nieuwe medewerker start met werken, meld je hem of haar aan in Dimona. Een tijdige Dimona is altijd verplicht, maar is een essentiële vereiste wanneer je een student of gelegenheidswerknemer laat werken. Zonder een tijdige Dimona STU of EXT kan je niet genieten van de voordelige bijdragenberekening.

Wanneer is een Dimona tijdig? De aangifte is tijdig wanneer die wordt gedaan uiterlijk op het moment dat de werknemer effectief begint te werken. Als begindatum moet de startdatum van de arbeidsovereenkomst meegegeven worden. Deze data, de effectieve startdatum en de contractuele startdatum, stemmen niet noodzakelijk overeen.

Opgelet! Bij een Dimona voor een student moet je ook altijd het aantal uren vermelden dat de student dat kwartaal bij jou zal werken. Heeft de student toch meer of minder uren gewerkt, dan heb je nog tot het einde van de maand volgend op het kwartaal om het aantal uren te wijzigen.

Dimona OUT

Met de melding Dimona OUT sluit je als werkgever de contractuele band tussen jou en je werknemer af. Bij de beëindiging van een contract voor onbepaalde duur moet je als werkgever zelf nog de Dimona OUT doen. Bij contracten voor bepaalde duur kan bij de Dimona IN meteen de einddatum meegegeven worden.

Voor de studentenovereenkomsten is dit zelfs een verplichting. Voor een student moet je immers een Dimona doen per kwartaal dat hij of zij bij jou werkt. De begin- en einddatum kunnen dan samenvallen met de start en het einde van het kwartaal, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn (bijvoorbeeld wanneer je werkt met dag – of maandcontracten).

Bij de Dimona voor een gelegenheidswerknemer kies je voor Dimona-uren of voor een Dimona-dag. Bij een Dimona-dag worden de bijdragen berekend op een prestatie van 6 uur, zelfs al heeft de werknemer meer of minder gewerkt. De datum van de Dimona IN en van de Dimona OUT is dan dezelfde.

Wijzigen of annuleren

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin het nodig is om een gedane Dimona te wijzigen. Wijzigingen zijn echter niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer je werknemer later start met werken dan voorzien. Dan moet je de initiële aangifte annuleren en een nieuwe Dimona doen.

Komt je werknemer toch niet opdagen? Dan annuleer je de Dimona. Je hebt hiervoor  de tijd tot het einde van de dag waarop de werknemer had moeten beginnen werken.

Voor gelegenheidswerknemers en voor flexi-jobbers gelden bijzondere regels wat betreft de wijziging van het begin- en einduur van de prestaties. Voor gelegenheidswerknemers moet je altijd een aangifte per dag doen. Voor flexi-jobbers kan je ook voor een bepaalde periode een Dimona doen.

  • Start de werknemer vroeger of later dan voorzien met werken, dan moet je het exacte beginuur hebben doorgegeven vooraleer de werknemer is gestart met werken.
  • Werkt de werknemer langer door dan voorzien, dan heb je 8 uur de tijd om het correcte einduur aan te geven. Was het einduur voorzien tussen 20 uur ’s avonds en middernacht, dan heb je nog tot 8 uur van de ochtend daarop om de wijziging te doen.
  • Stopt de werknemer vroeger met werken, dan heb je tot middernacht om het juiste einduur door te geven.

Enkele voorbeeldjes in een schema brengen misschien meer duidelijkheid.

Voorziene tewerkstelling

Effectieve tewerkstelling

Wat wijzigen?

Wanneer?

14 uur tot 21 uur

13 uur tot 20 uur

Beginuur

Uiterlijk om 13 uur moet dit gebeurd zijn

Einduur

Tot middernacht is dit mogelijk

14 uur tot 21 uur

Werknemer komt niet opdagen

Dimona annuleren

Tot middernacht is dit mogelijk

16 uur tot 22 uur

16 uur tot 23 uur

Einduur

Tot 8 uur ’s ochtends van de volgende dag is dit mogelijk

Een correcte en tijdige Dimona-aangifte doen is van groot belang. Heb je hier nog vragen over, neem dan zeker contact op met je aanspreekpunt bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates